Ser man utvecklingen med lite längre perspektiv, så är både Trump och Populismen en nödvändighet. Varje möjlighet till att Klimatförändringen inte påverkar oss och vår planet idag och i framtiden, måste uteslutas. Inte ett tvivel får finnas kvar.
Annars ökar risken för att människor i framtiden kommer att hävda att vi som lever nu, inte försökte allt och inte genomförde det Karl Popper kallat för: ”Fasifierbarhet”.
Vetenskapsmänniskan eller forskaren ska själv bevisa att, hen, trots att ifrågasatt sin egen teori på olika sätt; kommit fram till att den stämmer.
Att helt och hållet förneka Klimatförändringen, är det bästa sättet att testa om den verkligen är en hållbar teori.
Så är det också med Populismen (inklusive extremister av olika slag), de följer ett önsketänkande, likt Hitler och Stalin, som ledde till att båda hade fel. Alla landets resurser gick slutligen åt till att säkra den egna makten, öka kostnaderna för den egna militära positionerna och alltmer övergå till vapentillverkning. Detta inte bara på det egna folkets hårt trängda resurser, utan också för de angränsande länderna.
Det är ju alltid enklast att lägga skulden på någon annan.
Med facit i handen, kan vi ändå konstatera att deras visioner inte ledde fram till något konstruktivt resultat.
Hitler skapade aldrig ”Tusenårsriket”. Stalins ”Arbetarklassens diktatur ledde varken till rättvis fördelning, jämställdhet, jämlikhet, eller ”broderskap”, även om de kallade varandra för: ”Kamrater”.
 
Det var det största hindret till att all annan forskning och tillverkningsindustri hamnade i skymundan.
Båda makterna använde sig av en uteslutning av alla de forskare som, på lite längre sikt, hade lett till framgång, uppmärksamhet och uppskattning från omvärlden.
Både Hitler och Stalin lämnade över sina riken, i ruiner. Det skulle de framtida människorna rätta till och återuppbygga.
Varje sådant tvivel om en ”lätt och enkel lösning”, måste motbevisad. De som bäst kan genomföra en sådan bevisföring, är förstås den som har den som en sista lösning, en dröm och ett önsketänkande.
”Det blir alltid de som lämnar festen sist, som får vara med och städa”.
 
När president Donald Trump, president Vladimir Putin, Front Nationals Marine LePen, Theresa May, Islamska Staten, Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson, har testat alla sina idéer och visioner, återstår det bara att, så gott det går, återställa allt till en fungerande ordning.
 
Dessa ledare borde lära av Adolf Hitler och Joseph Stalin; att människorna, medborgarna, invånarna, väldigt snabbt kan kasta om och ”vända på en femöring.
Den dagen som det händer, är det plötsligt ingen som vill erkänna att de varit medlemmar i, stöttat eller varit solidariska och lojala partianhängare. Så hände i Nazityskland och i Sovjetunionen och Warsawapakten.
Frågan är inte om, utan när detta kommer att hända?
 
Det som hände efter 1945, var att mänskligheten insett att vi kan förinta oss själva. Nästa insikt kom när allt avfall, slaggprodukter och gifter, inte bara drabbade Naturen, djuren och växterna, utan redan påverkade oss människor och våra gener.
 
Politikerna spår, men Finansvärlden rår.
Sveriges antal bilar, ökade förra året med 10 procent. Snart står det bilar överallt. De kör överallt, men trafiken och parkeringsplatserna blir överfyllda. Bilisterna sitter hellre i långa bilköer, än väljer något annat transportmedel. Ännu så länge har inget företag i världen, satsat på flygbilar, eller människobärande drönare.
 
Människor, liksom andra djur, lever efter principen om: ”Trial and Error”: Försök och Misstag.
När vi verkligen har försökt allt, kommer insikten om att vi begått ett stort misstag.
Jag är optimistisk om den utvecklingen!