Informationsåldern, eller ”The Information Age”.
Inom flera vetenskapliga områden i vår tid, söker forskarna efter de minsta beståndsdelarna och hur de påverkar allas våra liv.
Vår tillvaro håller på att bli alltmer konstgjord: ”syntetiserad”.
Maten vi äter består av allt från ”naturliga råvaror”, till ”förädlade” eller till och med helt konstgjorda. Genom forskningen om vad vanliga naturliga ämnen består av, har vetenskapen i vår tid, lyckats med att tillverka konstgjord hud, av syntetiskt material.
Andra inre organ håller man också på att konstruera. Mycket av den mat som vi kallar för ”vegetarisk”, består av ”naturliga råvaror” som framställts med det enda syftet att tjäna som människoföda.
Forskningen strävar efter att konstruera objekt så att man i framtiden slipper använda försöksdjur när man vill prova ut nya mediciner etc.
För var dag som går, ersätts föremål från vår ”gamla värld” med nyare och funktionellare. På sextiotalet såg telefonerna helt annorlunda ut, med ”petmojar” som en skiva som man stack in ett finger i, för att slå numret.
Redan idag håller Skanska på att presentera hur husen ska se ut år 2070. Kina arbetar med framtidsvisioner. Vill vi inte vara med och utforma framtiden, så kommer den istället att drabba oss, eller när vi inte längre” hänger med”.
I samband med detta, tror jag, har många människor tagit flykten till det som är: ”nostalgi”, ”retro” och ”vintage”. Människor samlar på föremål som fanns redan innan de själva föddes. För att påverka framtiden, måste vi vara med och föreställa oss den och gestalta den så som vill att den ska se ut. Annars kommer någon annan att göra det.