https://en.wikipedia.org/wiki/Survival_of_the_fittest
Vad kan det heta?
Söker ett nytt ord, eller begrepp, för den tid vi lever i nu, som jag anser vara efter Darwinismen.
Vad kan det kallas: ”Postdarwinismen”?
”Antropocen” betyder någonting annat, när arten Människa helt tagit över naturen och världen.
De vanligaste citaten är att Darwinismen går ut på:
”Den starkaste överlever”, eller: ”Den bästa anpassade, överlever”.
Charles Darwin och Darwinismen går ju ut på att allt som överlever ute i naturen, tillhör: ”Det Naturliga Urvalet”.

Men, har inte arten Människa och mänskligheten redan passerat det utvecklingsstadiet, när det mänskliga samhället gjort det möjligt att inte längre behöva anpassa sig till Naturen, eller att den som är ”starkast”, fysiskt och/eller fysiskt, inte längre har samma förutsättningar till att klara sig i den nutida och framtida utvecklingen?

Artister som Madonna, Beyoncé, Bob Dylan och Paul McCartney har tjänat betydligt mer, än många av de aktörer som finns på den ekonomiska marknaden.

En målning av Jean-Michel Basquiat (som dog den 12 augusti 1988) såldes här om dagen för en miljard kronor. Han började sin konstnärliga karriär som ”grafittikonstnär”, klottrare, flydde hemifrån och levde på New Yorks gator.

På vilket sätt skulle han ha klarat sig i Charles Darwins ”Naturliga Urval”?
Om ifall han hade genomgått en konstnärlig utbildning eller studerat konstvetenskap, hade han troligtvis kommit med som exempel på ”Den bäst anpassade, överlever”. Men han var istället ”streetsmart”, och anpassade sig till den afroamerikanska ”neoexpressionismen”.
Det finns alltså, menar jag, en helt mänsklig värld, som inte fanns på samma vis, under Charles Darwins tid och därför aldrig fanns med i hans tankar om: ”Det Naturliga Urvalet”.
Inte heller i Richard Dawkins syn på ”Den Själviska Genen”.

 För att mer förklara ordets eller begreppets innehåll eller betydelse i sitt sammanhang, använder jag Charles Darwin och Darwinismen som exempel. Det jag menar är att Naturens hierarkier, som Charles Darwin hänvisade till i sin evolutionslära, inte utgår från den konkurrens som finns idag, i vårt samhälle. Det ordet jag sökte efter, var eller är: ”Informationens Tidsålder”, ”Informationstiden” eller, på engelska: ”Information Age”.

Forskaren Richard Dawkins har ju skrivit en bok som heter: ”Den själviska genen”. Men är det även i framtiden biologin eller genetiken som kommer att styra de enskilda individernas eller helhetens evolutionära utveckling. Jag tvivlar på det.

Istället antar jag, med eller utan etiska kopplingar, att genetiken mer och mer kommer att kopplas samman med den digitala teknologin och cybernetiken. Att mycket väl syntetiska komponenter kan finnas med i genetiska sammanhang, för att förändra arvsmassan, till, vad man nu själv anser; något positivt eller negativt.
En positiv sida av saken skulle kunna vara att man via syntetisk biologi, kan ersätta gener eller arvsmassa, som kan leda till problem som diabetes, epilepsi eller till och med bestående psykiatrisk ohälsa.
Detta handlar varken om ”Socialdarwinism”, eller någon slags ”kemisk lobotomi”.
Anta att vetenskapen i framtiden kan avskaffa biologisk fortplantning med syntetisk fortplantning. Det skulle förändra hela samhället, när människornas sexualitet inte längre är kopplat till den biologiska fortplantningen.
Detta är förstås en hypotes eller en ren spekulation, inte någon politisk, social eller psykologisk ideologi.
Det var inte någon annan än arten Människan som framställde atombomben, även om ”kärnladdningar” exploderar i solen ständigt, natt som dag.

 I dag och tidigare, har Mannen stått för samlaget och Kvinnan för befruktningen. Den här tanken är bara att gå ännu ett steg i samma riktning som preventivmedlen. Att skapa syntetiska varelser är naturligtvis lika provocerande för oss, sapiens, som det var för neandertalarna att sapiens höll på att ersätta dem.
Allt biologiskt skulle ersättas med syntetiskt, men ett annat urval av ”information”. Inom litteraturen finns en genre som heter ”science fiction” eller ”spekulativ realism”. Att ta den här synen på allvar, är som att tro att Stephen Kings skräckromaner är verkliga, eller något som Stephen King själv förespråkar eller tycker är rätt.
Det här handlar inte om fakta, utan en provokativ hypotes: ”Vad skulle hända, om…” Mary Shelley förespråkade inte att människorna, likt Doktor Victor Frankenstein, skulle ta likdelar för att konstruera en konstgjord människa. Hon frågade: ”Vad skulle hända, om en berättelse beskriver en sådan man och konsekvenserna av hans handlande.

Att vetenskapsmänniskor framstället levande varelser syntetiskt, med syntetiska spermier identiskt lika biologiska spermier och syntetiskt ägg som är identiskt lik ett biologiskt ägg, med identiskt ”information” i det befruktade ägget och i stamcellerna, handlar intet på sätt om ”känslor”. Att en art (OBS! Inte ”ras”) har ersatt en annan, är inget ovanligt i Evolutionen. Sapiens har ju föregått av många arter före vi blev till. Det finns väl inget som bevisar att de ”var bättre och känsligare” än oss, eller att vi är ”sämre och okänsligare” än dem?

Ett steg i utvecklingen där Människan, Homo sapiens, skapar och tillverkar sina egna ersättare, är som mycket annat idag av uppfinningar och innovationer.
Det allra mesta vi människor omger oss med i vår vardag, är ”onaturligt”, artificiellt och syntetiskt. De allra flesta av oss i ”informationssamhället” upplever inte det som något magiskt, fantastiskt eller förnuftsvidrigt.
De flesta tågar på, med sina smartphones framför sig, teveapparater och datorer hemma, för att åka med flyg till andra delar av världen.

Jag menar bara att det är, för mig, en intressant utgångspunkt för en roman som utgår från ”spekulativ realism” eller science fiction. Vi värderar säkert vår verklighet annorlunda än människorna som levde under Romarriket, eller under Upplysningstiden, tror jag.
En ”robot” eller ”dator” kan inte förändra sig själv utanför det program som styr den. Varför skulle inte en syntetisk varelse kunna, likt ett barn, genomgå en personlig utvecklingsprocess, uppleva verkligheten, skaffa sig erfarenheter, med samma eller andra förutsättningar än oss själva?
Åter igen; Homo sapiens lever på ett annat sätt än Homo Neandertalis, eller Homo erectus. Det betyder ju inte att vår, sapiens, upplevelse av verkligheten är ”bättre” eller ”intelligentare” än deras. Bara att vi är bättre på att anpassa verkligheten och naturen efter våra egna behov, än att,, som de sannolikt var tvungna till; att anpassa sig till rådande förhållanden, överleva genom att vara fysiskt och psykiskt starka, utan några avancerade hjälpmedel, som datorer, flygplan, bilar, teveapparater eller en avancerad administration som anpassar vår omgivning efter våra egna behov och drifter.
Som sagt; Mannen har i alla tider hittills stått för samlaget, medan Kvinnan stått för befruktning, födelse och att se till barnets första tid av utveckling och mognad. Varför inte låta allt detta ske i syntetiska verkstäder istället, för att frigöra Människan ännu en gång från ”arvsynden”?