https://dublin.sciencegallery.com/failbetter

Vad menade SAMUEL BECKETT​ när han skrev. ”Fail better”?

Misslyckas, ”bättre”?

Om jag har misslyckats, kan jag då göra själva ”misslyckandet”, bättre?

Menar han inte egentligen att: ” – Misslyckas inte. Försök att lyckas istället”?

Att anstränga sig, ”grit”, är inte det att arbeta för att INTE misslyckas?

Vad kan Samuel Beckett ha menat med: ”Misslyckas bättre”?

Efter att ha läst Victor Bockris​ biografi om Andy Warhol, tror jag att Andy Warhols syn på konsten, som är en tolkning och utveckling av MARCEL DUCHAMP​s syn på konsten och vad konst kan vara, kan fungera som en vägledning till vad Samuel Beckett kan ha menat.

Andy Warhol satsade, både tid, pengar och energi på att, just: ”Misslyckas bättre”.

När han gav råd till Jean-Michael Basquiat (jag tror att det var till han):

Ungefär: ”Läs inte recensionerna om din konst. Väg dem.”

Andy Warhol var säkert intresserad av vad andra tyckte om hans konst, men han lät inte det påverka varken konstverken eller hans skapelseprocess.

Varför inte?

Jo, då skulle han ju bli en ”följare”, istället för en ”ledare” och ”banbrytare”.

”Fail better” skulle kunna översättas (min tolkning) till: ”Gör din egen grej och snegla inte på andra”, eller ”Kör ditt eget race. Tro på dig själv, även om ingen annan gör det”.

Det som du verkligen är ute efter med ditt skapande, ”misslyckas” om du tror att någon annan sitter inne med det ”rätta svaret”, ”den rätta lösningen”, eller har ett ”facit” eller ett ”recept” till att ”lyckas”.

Är du verkligen intresserad av konst och att skapa, så ägnar, slösar, du ingen tid på att försöka gissa vad ”publiken” eller ”kritiken” vill ha.

Ger du dem vad de säger att de vill ha, så kommer de snart att glömma bort det du åstadkommit.

När du själv finner ”tråden” som logiskt följer i dina ”misslyckanden”, genom att ”misslyckas bättre”, så finner du snart vad du själv är ute efter. 

Det är självklart att ingen annan förstår det! 

I så fall har du ju bara ”lyckats”, eller rättare sagt, misslyckats, med något som någon annan, före dig, redan har producerat.

Så, om du tar leken eller spelet på allvar, vågar du satsa på, inte bara att följa reglerna, utan också att finna på nya tolkningar av dem.