Om Neoluddismen:
Problemet är, skriver jag om i min roman, med arbetsnamnet: ”Till flykt och tröst”; att det som jag i romanen kallar för: ”Neoluddismen” är ett mer exakt ord för det som händer i världen idag.
Alla som känner till ordet ”Luddism” eller”ludditer”, vet att förindustrialismens hantverkare och arbetare, protesterade mot att maskinerna och de mekaniska redskapen tog ifrån dem deras inkomster och möjligheter till att försörja sina familjer.

Det är alltså inte så konstigt att fransmännen och andra ”arbetssökande” vill ha tillbaka sina manuella arbetsuppgifter, nu när datorer, robotar, automater och andra maskiner och apparater tar över arbetsmarknaden.

Detta pågår just nu, varje dag och varje natt, när maskinerna kan hålla igång dygnet runt, och klarar av fler och fler av avancerade arbeten, där människor, med ”den mänskliga faktorn”, blir okoncentrerade, trötta, sjuka, gamla och inte längre hinner med i utvecklingen.

En rimlig lösning är att införa ”maskinskatt” för alla inkomst- och vinstbringande arbetsuppgifter, som tidigare utförts av människor, men som nu är ersatta av maskiner.

Maskinskatten skulle i första hand ge människorna tillgång till en ”Global Basic Income”. De som inte vill arbeta, kan förstås låta bli, men , se på rika och berömda människor som skulle klara sig på sina förmögenheter, ändå fortsätter att arbeta. Det kan gälla t ex Bill Gates, Keith Richards, Madonna, Beyonce, Lady Gaga, David Gilmore, Paul McCartney, med flera.

Det tråkiga och farliga arbetet kan ersättas av maskiner, medan fler människor får chansen till att rehabilitera sig, träna, utbilda sig, bli kreativa eller bara njuta av tillvaron. De som så önskar kan flytta till varmare länder, där naturligtvis även den befolkningen har Global Basic Income, eller göra resor runt i världen, för att ”tänka utanför boxen”, vidga sina perspektiv och uppnå högre upplevelser.

När jag använder begreppet ”Neoluddismen” så har den i högsta grad en nostalgisk längtan tillbaka till ”förr”, som de anser var en idyll av rikedomar till alla, trevnad, gamla regler och lagar, kulturella särdrag och en längtan tillbaka till något som inte längre finns och aldrig kommer igen.

Vem i vår tid vill avstå från alla de tekniska innovationer och upptäckter som vi har i allas vår vardag idag?

Varför skulle dagens framtid vara mer hotfull, än någonsin tidigare, när mänskligheten får det bara bättre och bättre?

Med nya möjligheter uppstår ännu fler, hittills okända upplevelser, intryck och idéer.
Vad är det för fel med det?