https://sv.wikipedia.org/wiki/Naturligt_urval


Hade Charles Darwin, om hans förklaring om ”Det Naturliga Urvalet” verkligen rätt?
Anta istället att Naturen är som ett stort pussel.
Varje plats och form i pusslet är förutbestämt. Förutbestämt av vad då, eller av ”vem” då?
Anta att det är vinnaren i en tävling som tillhör ”Det Naturliga Urvalet”. Varför vinner just han/hon? Därför att de andra är sämre?
Nej, för om inte han/hon skulle vinna, så skulle, logiskt, någon annan göra det. Vinsten är så att säga inte en privat eller en personlig seger. Segern bestäms inte av att vinnaren är bäst, utan därför att nästa segrare ännu inte har nått upp till maximipunkten.
När en vinnare blir besegrad, finns alltid nästa strax bakom.

I ett pusselspel är varje pusselbit som passar in (kan anpassa sig) som är en vinnare.
Vinnare kan alltså bara den eller de bli, som bäst stämmer överens med den plats i pusslet som än så länge är tom.

Det kan med andra ord finnas hur många ”pusselbitar” som helst, men är det ingen som passar i luckan, så förblir luckan otäckt, tills att en sådan finner sin plats i tillvaron, verkligheten eller naturen, om det så ska ta miljarder år fram till rätt pusselbit hamnar på plats.

Det är lite som sagan om Askungen och hennes borttappade sko. De två styvsystrarna, i Bröderna Grimms version, klipper antingen av sina tår, eller skär av sina häl, för att deras fötter ska passa i skon. Ändå är det bara Askungens fot som skon passar för.
Därför kan det inte stämma att den bäst anpassade vinner, eller den som bäst kan anpassa sig, kommer att överleva.

Luckan i pusslet, i livet, tillvaron, verkligheten eller naturen, kan vänta i flera miljarder år, tills att rätt pusselbit finns där, mitt i luckan.

http://www.evolutionsteori.se/vetenskap/
Citat:
”Evolution är inte bara tid och slump. En ny individ, oavsett art, är inte en identisk kopia av någon annan individ. Förändring är ett biologiskt faktum. Andra exempel på fakta är att antalet individer ökar, och att resurserna på området där individerna finns, är begränsade. Detta ger konkurrens. Förändring och konkurrens är de viktigaste komponenterna i det naturliga urvalet. De bästa individerna får föra sitt arvsanlag vidare. Alltså, förändring + konkurrens = utveckling.”

Även i Evolutionsteorin finns det alltså ett ”glapp” när de som omfattar den teorin, menar att ”den bäst anpassade överlever” och ”överlever” genom konkurrens. Men även om alla pusselbitar i helv världen försöker anpassa sig till den lucka där en pusselbit saknas, kommer de ändå inte att ligga rätt.
Annars skulle ju Evolutionen inte ha tagit så lång tid?

https://sv.wikipedia.org/wiki/Livets_uppkomst
Citat:
”Trots frågans stora betydelse inom biologi och filosofi görs bara glesa och sporadiska framsteg på området. Ingen enskild förklaringsmodell för hur livet uppstod är allmänt vedertagen. De flesta teorier försöker kasta ljus över de förhållanden på jorden som livet uppstod under, men ämnet inkluderar även teorier och hypoteser om en möjlig utomjordisk evolution under de 13,8 miljarder år som gått sedan big bang.”

Om de som tror på Evolutionsteorin förutsätter att det finns en ”Natur” och ett ”naturligt urval”, vad är det då som skiljer den teorin från föreställningar om en personlig eller opersonlig ”Gud”?

Orsaken fortsätter ändå att förbli oförklarlig, vilket begrepp en än försöker att agitera för.

Detsamma gäller ”Big Bang”. Något måste ändå ha funnits före ”Big Bang”. Bortom den ”mörka materien”, eller innan Planck-tiden, kan inte bara Intet ha funnits. Det går inte att söka det slutgiltiga svaret, utan att hamna in absurdum.