RESAN IN I DEN FRAMTID SOM FLYTT.

Presentation och Arbetsplan. den 9 mars 2017.

.

RESAN IN I DEN FRAMTID SOM FLYTT.

De tio böckerna om Familjen Frånlandsvind, SpåRätt och Kampen mellan Neoluddister och Neoidealister.

Av Victor Rangner.

En Science Fiction-berättelse med Spekulativ Realism:

BOK 1. ”Familjen Frånlandsvinds Öden och Äventyr”. År 2000 – 2015.

BOK 2. ”Nya Visioner”. År 2015 – 2030.

BOK 3. ”De Avklädda Maskinerna.” År 2030 – 2041

BOK 4. ”Drömbubblor”.

BOK 5. ”Drömmaskinerna”.

BOK 6. ”Stjärnmaskinerna”.

BOK 7. ”Drömeffekterna”.

BOK 8. ”Spegeldrömmen i Drömspegeln.”

BOK 9. ”Ute i Djupet.”

BOK 10. ”Slutet Gott. Alltet Gott.”

De tio böckerna bildar, är min idé, en idé-berättelse om en familj som lever i slutet av 1900-talet, för att möta Det Nya, efter Industrialismen, Urbaniseringen, Modernismen. En planet som sakta men säkert går mot sin undergång, med neoluddisterna som väljer att stanna, medan neoidealisterna skapar möjligheterna till att flytta ut i rymden. Tidsperspektivet är tänkt att vara skrivet någonstans i en avlägsen framtid, för att se tillbaka på hur utvecklingen från slutet av 1900-talet, för familjen Frånlandsvind och SpåRätt kom att leda dem ut i den yttre rymden och universum.


Kanske ett mellanting av Marcel Proust’s ”På Spaning efter den Tid som Flytt” och Isaac Asimov’s böcker om ”Stiftelsen”?


Av svenska författare skulle jag välja den bok som jag nämner flera gånger: ”Kejsaren av Portugallien” av Selma Lagerlöf. Andra är Per Anders Fogelström ”Mina Drömmars Stad” och Wilhelm Mobergs ”Utvandrarna”. Helt säkert också Stig Claessons: ”Vem älskar Yngve Frej?”.

Ej heller att förglömma August Strindberg, med mästerverk som Röda Rummet och Hemsöborna!

Alla de ”nutida” genier, som jag brukar kalla för: New York Renaissance”, efter att ha funnit begreppet i Victor Bockris texter. De jag kallar för mina ”skyddsänglar”. Där återfinns Andy Warhol, Lou Reed, John Cale, Patti Smith, The Velvet Underground, William S Burroughs, Debbie Harry, Chris Stein, Gerhard Malanga, Keith Richards, Anita Pallenberg, Marianne Faithfull, Mick Jagger, The Rolling Stones och The Beatles.


”Spekulativ Realism” i den betydelsen att det är ett försök till gestaltning, i fiktionens form, ramar och begränsningar, för att, förhoppningsvis, finna andra, nya och annorlunda vyer, vinklingar, perspektiv och frågeställningar, i det som annars i vår egen samtid, åren 2015 – 2017, kan upplevas som självklart, vardagligt och till och med tråkigt eller intetsägande.

Upplever själv en anda och en viss gemenskap med Transhumanismen, men mer på grund av problemformuleringarna, än de ibland alltför utopiska lösningarna på samma problem.


Ändå ser jag Framtiden an, med optimism och tillit till Människan, mänsklighetens anpassningsförmåga och människornas omedvetna eller medvetna längtan efter att ensamma eller tillsammans möta Det Nya, Det Främmande och det Okända, inom oss själva och ute i vardagen, verkligheten, världen, Universum och Kosmos.

Victor Rangner, den 9 mars år 2017, Hässelby, Stockholm. Sweden.