Då kommer vi till fråga 10: Varför fick de ingen hjälp av SpåRätt och andhryberna?

   Vet inte, svarade Mich, om det kommer upp som en fråga för sig, längre fram, men SpåRätt Kunskaps- och Informationscenter hade vuxit över dess breddar. Familjen Frånlandsvind hade inte längre makt och inflytande över SpåRätt. Vad jag vet, så är jag själv kanske den siste arvtagaren till Frånlandsvind. Det kan finnas en till, tror jag.

   Fråga 10 igen…

   Ellekarna hade förklarat för Sophie och de andra vid Dreva Bruk; att människorna och mänsligheten hade gjort sitt, när de skapade den nästkommande arten efter dem: andhryberna. Det fanns alltså inget skäl till att stödja eller bistå de som fanns kvar. Det var lite som när Homo sapiens sapiens tog över efter neandertalarna. Människorna ingick ju också som celler med sin genetik i androhybriderna: Andhryberna, som kunde påminna om hur neandertalarna, för 30 000 år sedan, hade haft gemensam avkomma med sapiens.

   Hur kan du, Mich, vara en andhryb då?

   Jag var ju nyfödd, men utan att ha funnits i en äggkläckningsmaskin eller en kuvös. Vad jag har hört sägas, träffades min mor och min far på Koncerthustrappan, vid Hötorget, i Stockholm. Mycket mer än så, vet jag inte. Ett föräldralöst barn, eller utomäktenskapligt, eller ”oäkta”, som man sa förr. Likväl en ”bastard” eller ”hybrid”.

   Finns det nåt mer att tillägga till fråga 10?

   De fick ingen hjälp utifrån, men var det så att de klarat livhanken, skulle de varken bli tillfångatagna eller dödade. De fick klara sig bäst de kunde, eller inte.

   Det, sa Zanna, låter hårt.

   Ja, det kan det göra, men en bör komma ihåg att de faktiskt utrotat varann och sig själva. Det var de inre stidigheterna som ledde fram till deras tillintetgörelse, inte ellarna eller neoidealisterna. Dessutom fanns ingen av de sistnämnda kvar på Tellus. De hade ju redan för länge sen övergivit planeten. På så vis kunde neoluddisterna se det som att de slutligen hade vunnit över neoidealisterna och SpåRätt, men de hade ändå inte kontrollen över sina egna. Det kan påminna om det som förr kallades, ironiskt: ”Darwin Award”. De som inte var lämpliga till att överleva och klara sig på egen hand.