Passerar idag sidan 200.

Passerar idag, söndagen den 26 februari år 2017, sidan 200, av 450 sidor i Bok 10 om Familjen Frånlandsvind, SpåRätt och kampen mellan Neoluddister och Neoidealister.

Det är råtext rakt igenom, men ändå tänkt att det ska bli tio gånger fyrahundrafemtio sidor, det vill säga totalt fyratusenfemhundra sidor. Att det har blivit så många böcker och så många sidor, är för att jag, så noggrant jag har kunnat, försökt fånga upp detaljer som kunnat påverka utvecklingen om hur SpåRätt överger hemplaneten Tellus, för att söka efter en annan möjlig beboelig planet ute i universum.

Texten kan i flera stycken upplevas tråkig, intetsägande eller självklar, men de har jag ändå valt att ha med, eftersom jag har upplevt dem som meningsfulla och logiska i det långa händelseförloppet.

Jag, Victor Rangner (född i Hökarängen år 1957, dvs 60 år i år), är ju i högsta grad en amatör när jag skrivit detta, men tröstar mig med att många andra författare av liknande ämnen och innehåll, som Jules Verne och framåt, inte haft så mycket tillgång till artiklar, populärlitteratur och filmer i YouTube och Facebook, som jag har haft.

Nu befinner jag mig alltså i avslutningsfasen av Bok 10. Det innebär att jag måste bli mycket noggrannare med att avsluta påbörjade trådar och gå tillbaka till personer och händelser i de tidigare böckerna, därför kan jag inte längre hålla den tidigare målsättningen med tre till fyra stycken utlagda i WordPress som tidigare.

När Bok 10 är klar, är det dags att omvandla ”råtexten” till den slutgiltiga versionen av de tio böckerna. Dem kommer jag inte att lägga ut på nätet, på grund av upphovsrätt och liknande.

Avsikten är ju ändå att böckerna med tiden ska tryckas och publiceras, som vanliga, traditionella böcker, inbundna eller häftade.

Jag har skrivit dessa böcker i högsta grad för mitt eget nöjes skull, men hoppas och önskar att de ändå kommer få en viss betydelse för andra människor i framtiden, liksom vi i vår tid kan gå tillbaka till science fiction-författare från förr och deras gestaltningar, idéer och fantasier.

Science fiction har ju på senare tid också fått benämningen: ”Spekulativ Realism”. Det begreppet gillar jag nog bättre, eftersom vetenskapen idag utvecklas mycket fort och förväntanshorisonten ligger allt närmare vår egen nutid. Något som ”neoluddisterna” i mina böcker, varken är uppmärksamma på, eller, i de fall de är det, inte tar någon hänsyn till.

Bästa hälsningar!

Victor Rangner

Hässelby, Stockholm, Sverige.

den 26 februari 2017.