Andhryberna var framställa genom en korsning av genetik och syntetisk transformering, med en far som var andrart och en mor som var människa. Efter att den första befruktade cellen blivit till i kvinnans livmoder, modifierades det till en varelse som föddes i en ”äggkläckningsmaskin”, tills att det var dags att föra över det färdiga fostret in i en kuvös, för att slutligen adoptera ut andhrybbarnet till någon neoidealistiskt par, noga kontrollerat och utvalt. Det var ju det enda sättet för framtidens människor att få ett barn för sig själva. De allra flesta hade redan drabbats av sterilitet och infertilitet, när gifter och radioaktivt stoff spreds med vindar och vatten. Andhryberna i sig kunde ju inte bli befruktade eller befrukta någon annan. Där emot var det inget fel på deras lustupplevelser eller sexualitet. De kunde både tillfredsställa andra och själva bli hänryckta.

   Hallå. Jorden anropar, sa Mich. Vilken är nästa fråga?

   Oj då, sa Zanna lite generat. Jag flöt visst bort i tankarna. Fråga 7 lyder:

   Hur reagerade neoluddisterna och neoidealisterna på SpåRätts expansion, i sina köp av marker, andra företag och intrånget i statens angelägenheter?

   Människor i allmänhet förstod nog inte vidden av SpåRätts utvecklingsmöjligheter och framtida intentioner. De allra flesta travade på i sina ekorrhjul, mellan bostäderna och arbetsplatserna, fram till den dagen då de blev ersatta av robotar, datorer och maskiner, för att sedan bli arbetsökande. Staten var tacksam för all hjälp och stöd som den kunde få. Skattemedlen höll på att sina och torka ut, när allt färre människor arbetade och kunde betala in skatt. Politikerna hade mindre resurser och därför färre akter att fatta beslut om. Neoluddisterna var ute efter att förstöra så mycket av SpåRätts verksamheter, vilket ledde till att neoidealisterna bildade ideella väktarföreningar och civilgarden. Eftersom neoidealisterna var mer motiverade och effektivare med sina elektroniska och digitala hjälpmedel, dröjde det inte länge förrän neoluddisterna tog till flykten och, antingen begav sig ut på en tröstlös vandring upp mot Sibirien, eller flög med en av de jättelika drönarna som neoluddisterna använde för att frakta sina sympatisörer bort till Australien och Västindien.