Om hon inte varit den rätta personen, med öppenhet, intresse för det nya och okända och förmågan till att kommunicera med någon eller några som hon inte säkert visste om de verkligen fanns, hade ellekarnas signaler aldrig nått fram.

Ellekarna i sin egen värld, var ju på fallrepet. De visste att neoluddismen var ett misstag från början till slut, men att även neoidealismen hade sina begränsningar. Det hade de själva fått känna på försvagningen och diffuseringen av deras fysiska kroppar. Medvetandet hade ökat, men på bekostnad av fysisk styrka och uthållighet. Deras idéer blev starkare och bättre, men möjligheterna till att överföra dem till den fysiska verkligheten, blev allt sämre. I hopp om att åter kunna bli starkare, hade de kontaktat arten Människa, människorna, mänskligheten och, som dess främsta representant: Sophie Frånlandsvind.

Vad Mich och Zanna visste, hade SpåRätts stjärnskepp, långt om länge, kommit fram till Ellek. Hur det hade gått till, visste de inte. Kanske genom ett ”maskhål” eller övergående i en annan dimension, där ljusets hastighet inte var avgörande för att färdas under ljusårs tider? Om det kunde de bara spekulera och fundera gemensamt.

   Det är inte omöjligt, fortsatte Alfred Bester, att Sophie hade ett begrepp som vi maskiner tyvärr inte förstår eller omfattas av: Intuition? Att hon, utan att kunna förklara det logiskt eller rationellt, kunde förstå hur att kombinera de enskilda frågorna, för att finna en minsta gemensam nämnare.

   Vad skulle den va, frågade Mich.

   Att resa ut i rymden förstås. Hon kunde ha funnit på det projektet, som när familjen Frånlandsvind haft familjeråd, innan de köpte Dreva Bruk?

   Jo, javisst, sa Zanna, men hur skulle de fått de tillräckliga kunskaperna, när varken Svenska Rymdstyrelsen eller NASA ville dela med sig av sina fakta, kunskaper och erfarenheter? Intuitionen kunde väl inte orsaka allt det?

   Ni menar alltså, sa Bester; att ellekarna finns och att, utan deras överföring av information, hade rymdprojektet SpåRätt aldrig blivit till verklighet?

   Ja, det är exakt det vi menar, svarade Zanna. Innan jag träffade Mich, var jag redan övertygad om att den lösningen var statistisk mest trovärdig.

   I mina studier av Sophies och de andras anteckningar, kalendrar, dagböcker och andra dokument, sa Mich, hade jag med kommit fram till samma slutsats.

   Vet, undrade Bester, SpåRätts och Ministralens nuvarande interimsstyrelse om era funderingar och teorier?

   Vet inte de allt, frågade Mich?

   Nej, sa Bester, även de har utsatt sig för den Stora Glömskan och reduktionen av det Stora Självklara. De har de stora huvuddragen, men inga detaljerade minneskartor. Människorna, till skillnad från oss maskiner, har en ytterst begränsad minneskapacitet. Till det hör att de har svårt för att uppskatta och värdera gammal information. Det vet ni nog att varje generation människor gärna förminskar tidigare generationers kunskaper och erfarenheter, för att hellre uppleva dem på deras eget sätt? De förringar och undervärderar hellre, än att fördjupa sig i meddelanden från förr.

   Ja, det tror jag, sa Zanna. Det var ett av neoluddisternas starkaste argument, för att återgå till det förflutna och de människornas föreställningar, ideal och kulturer. Varför begå samma misstag ännu en gång?