Det har jag svårt för att tro. Sophie liknade ellekarna med hattifnattarna i sagoböckerna om mumintrollen, av Tove Jansson. Hon var till och med inne i deras rymdfarkost. Nåt måste hon ha upplevt? Hur skulle Hjärngänget och senare Stjärngänget annars ha tillverkat sina ritningar över rymdstationen SpåRätt och de första robotarna och androiderna?

   Att hon, eller de, sa Alfred med en obeveklig stämma, genom hallucinationer själva kunde konstruera sina maskiner, är ju inte otänkbart. Det finns flera exempel ur mänsklighetens historia, där stimulans av hjärnan eller övriga kroppen leder fram till helt oväntade resultat, även mer komplicerade och avancerade. Allt kommer inte till, som genom ett trollslag, med en gång.

   Hur menar du, undrade Zanna.

   Jo, jag menar att de besatt vissa nödvändiga kunskaper innan, före de kom på idén om en rymdstation. Kristin hade förmågan till att fantisera, föreställa sig och gestalta. Hon hade ju arbetat som illustratör. Kanske också till böcker eller artiklar om rymden och rymdskeppen? Så har vi hennes dåvarande livspartner Tor vars största intresse var den svenska uppfinnaren och ingenjören Christofer Polhem. Han hade kunskaper och erfarenheter om både mekanik, tekniker och elektronik. Turid, dotter till Rudolf och Kristin, var tillsammans med Jim Legg, som troligtvis, som tidigare spanare efter företagsspioner och tjuvar av patent och licenser, hade säkert en hel del kunskap om datorer, kretskort och, senare, robotar och androider. Bibliotekarien, som var lärare och mentor åt Sophie Frånlandsvind, kunde söka information, kunskaper och beskrivningar, i SpåRätts bibliotek. När de blivit färdiga med den allra första roboten, Baltazar Vaduvill, hade de dels en prototyp och en förlaga, men också en medhjälpare med stor kapacitet av logiska och rationella lösningar. Lite av en Tänkande August, från böckerna om Agaton Sax, professor Balazars problemlösarmaskin, eller Skalman i serietidningen Bamse.

   Oj, vad mycket information, sa Zanna. Allt det där vet vi nästan ingenting alls om. Det vi känner till är hämtat från anteckningar, skisser och manualer, tillverkade av Jim Legg, Sophie eller Adam Frånlandsvind. I allt det som de samlat ihop, handskrivna på gammaldags A4-ark, hänvisar de i alla fall ofta till ellekarna och samtalen med dem. Skulle allt vara hämtat från hallucinationer och drömmar? Det tror åtminstone inte jag!