Att samma lagar och regler ska gälla på Ellek, Tellus, eller här i Exodus.

   Fungerar det då, tror du? Är det här inte mer som ett fartyg, med en överbefälhavare och kapten på skutan, än en demokratisk sammanslutning av likasinnade? Menar du verkligen att alla resenärerna och medborgarna ska ha lika rätt till att bestämma om resmål, tidsintervaller, bränsleförbrukning och tillgång till förråd och andra lager?

   Nej, det menar jag inte. Det skulle ju inte fungera. Det skulle bli som på Tellus, att antingen vill en både behålla kakan och samtidigt äta upp den. Eller att en äter allt som finns, eftersom det ändå inte kommer att räcka till.

   Du ser, Mich Cerne, det är inte så enkelt som en först tror. Av just det skälet måste vi hålla vissa uppgifter sekretessbelagda, för att inte alla ska försöka påverka det som de ändå inte begriper sig på?

   Vore det inte bättre, sa Mich; att i sann upplysningsanda, lära dem att förstå hur fördelningen av resurserna måste se ut, för att allt ska fungera?

   Det är möjligt att ni som människor, eller du som andhryb, tänker så, men vi maskiner, robotar och cyborger måste, beroende av våra inre begränsningar, hålla oss till vad som är logiskt följdriktigt och rationellt. Det är ren matematik och statistik som gäller.

   Ja, det låter ju bra. Det visar ändå att ni maskiner, liksom vi människor ibland, inte är ute och cyklar.

   Vad betyder det, undrade Alfred Bester; ute och cyklar? Vad gör en då?

   Det är bara ett gammalt uttryck. Cykel var ett gammalt fordon, där man trampade på pedaler för att få fart.

   Som en bil, med gaspedal, växelpedal och bromspedal?

   Nej, det var människan som drev fram cykeln, med sina benmusklers kraft och ibland ståendes, för att använda hela sin kroppstyngd.

   Vad har cykling med ellekarna att göra? Brukade de cykla?

   Nej, det vet jag inte, med jag tror inte det? Om ifall de har några cyklar på Ellek? Men uttrycket om att en är ute och cyklar, betyder att en inte vet var en är och vart en är på väg. Ungefär…

   Som att vara vilsen?

   Ja, men mer medvetet, eller avsiktligt, tror jag.

   Att en människa med avsikt har kommit vilse?

   Ja, så kan en nog uttrycka det, men människan, personen, har ännu inte riktigt förstått det.

   Jag tror vi väntar med den informationen, sa Alfred, tills den kan bli till användning i praktiken.

   Det låter bra, sa Mich, som kände att han höll på att fastna i sitt försök att förklara vad som uttrycket var avsett att betyda.

   Ja, tillbaka till ellekarna på Ellek. Är det inte bara ett försök från familjen Frånlandsvind att motivera andra människor, neoidealister, till att använda SpåRätts stjärnskepp för att komma ut i rymden, utan att veta varför? Som om de har drömt dem, eller att ha blivit förvirrade av nåt, kanske kvicksilverångor eller sumpgaser, från marken där utanför Dreva Bruk?

   Det, sa Mich, kan jag inte svara på, eftersom jag inte var med då, när det hände. Om de hade drömt allt?