Vad är det vi ska göra, frågade Zanna.

   Vi vill helt enkelt ta del av det ni vet, inget annat.

   Vad får vi i gengäld, undrade Mich.

   Först och främst får ni trygghet och säkerhet, här i Ministralens byggnad. Ni får tillgång till allt det som ni behöver, personligen och i informationsutbytet. Ni kan leva gott här, eftersom Ministralen har ett reservförråd av lyxartiklar från Tellus. Det är väl näst intill självklart att sånt har vi konstgjorda varelser inget behov av. Det är människoföda, inte androidbränsle.

   Kan ni, frågade Mich, ta nåt exempel på nån fråga som ni tycker är användbar och som ni vill ha svar på, just nu? Så att vi får ett slags hum om vad det är för frågor?

   Javisst, sa Alfred. Du, Mich, anser att du har kontakt med ellekarna på planeten Ellek. Hur är det egentligen med det? Är det inte bara en hallucination, framsuggererat från önskerömmar eller önsketänkande? En lösning som inte är en trovärdig lösning. Med andra ord: En fantasi!

   Nej, sa Mich, det kan jag inte tro. I Frånlandsvinds arkiv, från Rudolf och Kristin, tvillingarna Adam och Sophie, Jim Legg, Adams medarbetare, bibliotekarien Björn Ìsbjörnsson och, senare, SpåRätts egen utsedde, Baltazar Vaduvill. Var inte Baltazar för resten SpåRätts eller AndroArts allra första robot, eller android?

   Vad vill du säga med det, Mich, undrade Alfred. Jag tycker att det låter lite väl långt från ämnet.

   Så här tror jag; den allra första kontakten med ellekarna upplevde Kristin där vid kvarnen, kvarndammen och stångjärnshammaren. Men då trodde hon att det var älvor eller annat övernaturligt. Samtidigt hade hon ju sett spökena, både av sin döde make Rudolf och av ”Den Vita Frun på Dreva Bruk”: Sophie von Dreva. Det var där, i kvarndammen, som hon fann det dokument som visade att folket vid det en antar var ett tempel, från tolvtusen år tillbaka, hade kontakt med ellekarna.

   Tror du på det, undrade Alfred.

   Jag har inget skäl till att betvivla det. Det kan så vara eller inte. Hur som helst skulle detta dokument bevisa att ellekarna påverkat hela västvärldens historiska utveckling, med avtal som Magna Charta, amerikanska revolutionen om Människans okränkbara rättigheter, franska revolutionen med Upplysningstiden och Encyklopedisterna samt Förenta Nationernas Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

   Vad skulle allt detta ha för betydelse idag, här ute i Exodus?

   Det vet jag inte, sa Mich. Troligtvis, det är vad jag tror; ville ellekarna på detta sätt ge mänskligheten tillgång till såna handlingar som kunde förhindra det som nu har hänt?

   Som vad då, undrade Alfred.