Är, undrade Zanna, inte det lite av ett bedrägeri? Ska inte medborgarna få veta hur det är?

   Det hoppas, sa Fanny, att de aldrig kommer att få veta, eller ens ana. I möten och samtal med medborgarna får ni till uppgift att tro på visionerna, hellre än illusionerna. Har jag rätt i mina antaganden, kommer de gärna att hugga på den kroken. De har inget annat val.

   Ni vill, om jag, sa Zanna, förstår saken rätt, att vi, Mich och jag, ska bli till Ministralens ansikte utåt? Kanske också syndabockar?

   Nej, svarade Fanny, en sån risk kan vi inte utsätta er för. Ansikte utåt, ja det kan en kalla det. Kort sagt; det gäller att hålla visionerna vid liv, så länge det går. Medborgarna kommer säkert att bli oroliga och kanske till och med irriterade, men vi ska förse er med information som kan påverka dem i en positiv riktning.

   Är inte risken, sa Mich, den att de känner, intuitivt, att det finns nåt som inte stämmer?

   Jo, svarade Fanny. Det är därför som vi behöver en andhryb, som bättre än människorna kan tolka människornas känslor och upplevelser. Kommer ni ihåg Euklides, med hans definition av en punkt?

   Berätta den gärna, sa Zanna.

   Jo, sa Fanny, en punkt är ett objekt med läge utan utsträckning. Det är alltså vår utgångspunkt. Framför oss, någonstans där ute, finns ett objekt med läge utan utsträckning.

   Vilket betyder, sa Zanna, vad då?

   Jo, visionen består av detta objekt, som i vårt sammanhang handlar om en planet, långt där borta.

   Jag minns, sa Mich, att familjen Frånlandsvind, Kristin, Sophie och Adam, upprätthöll en kontakt med ellekarna, på planeten Ellek. Kan inte de vara oss till hjälp?

   Jo, sa Fanny. Om du kan bevisa att ellekarna och planeten Ellek verkligen existerar. Vi i Ministralen tror inte på det. Vi har försökt få information om dem från SpåRätt, men de har, av okänd anledning, aldrig svarat eller kommit med kommentarer till frågorna om ellekarna och Ellek. Därför antar vi att de aldrig funnits, annat som vår egen variant av vision eller illusion.

   Ännu en fråga, sa Mich, vad är det som är själva bränslet till Exodus och de andra biosfärerna? Hur långt kan vi komma, med de bränsletillgångar som vi har?

   Bränslet består av flera komponenter samtidigt. Det mesta består av kosmisk strålning, fotoner, radioaktivt stoff och mörk materia. Det fungerar som en gammaldags vattenkvarn, eller väderkvarn. Strömmen av olika materia för farkosten framåt.

   Aha, sa Zanna, det är därför som vi kommit ur kurs?

   Ja, svarade Fanny, det är troligtvis på det sättet.

   När och var, undrade Mich, ska vi börja?

   Ni kan börja i morgon bitti, om ni vill? Jag kommer att fungera som er guide, handledare och instruktör. Det väsentliga är ändå att ni känner att ni har fri tillgång till tid, material och dokument, av det vi har. Så är det din sak, Mich, att välja ut sådant som du minns från familjen Frånlandsvinds dagar.