Varde ljus eller mörker.

Dagarna kom och gick. Ministralen hade gått tillbaka till tiden på Tellus, när solen styrde över klockans gång. De motiverade tillbakagången till att den planet de skulle landa på, troligtvis hade samma antal timmar per dygn, som jorden hade haft.

Exodus biosfär hade nu fått dagar och nätter, med dagsljuslampor uppe i ramverket och taket förflyttningsbart för att kunna visa den nattsvarta rymdens mörker, nattetid. Ministralen hade skapat motsvarigheter till gryning och skymning, för att medborgarna lättare skulle uppleva dagens tider. Dagens första måltid blev än en gång till frukost. Andra måltiden blev till lunch och den tredje till middag. Ingen kunde använda en riktig almanacka, eftersom dagarna inte hade några namn, bara räknades sedan avfärden från Tellus. Medborgarna var inte säkra på att Ministralen lämnade det rätta antalet dagar, för att de skulle tro att Exodus varit ute en kortare tid på resan, än i verkligheten. Det var sådana justeringar som Ministralen eller SpåRätt kom med då och då, för att medborgarna skulle känna sig deltagande i ett större skeende.

En dag kom en android på besök till Zanna och Mich. Det var samma android, trodde Zanna, som de talat med i informationen i Futurum; Fanny Linder, eller så var de mycket lika varandra.

Fanny frågade:

   Hej på er, Mich och Zanna. Vi i Ministralen har några frågor att ställa er. Det är naturligtvis er rättighet att inte besvara dem. Vi har inga som helst begränsningar, reprimander eller bestraffningar här i Exodus som skulle drabba er om ni väljer att inte svara. Vi tror ändå att det vi vill erbjuda kan vara lockande nog.

   Ja, sa Mich, det låter intressant. Vad är det för frågor?

   Jo, sa Fanny, vi har ju kommit till insikt om att du, Mich, är en andhryb. Det anade vi redan när du och Zanna passerade kontrollen och steg in i rymdhissen, men då lät vi det vara. Det kunde ju, för oss, leda till nya erfarenheter, med en andhryb som passagerare och medborgare, med på resan. Vi visste då inte riktigt hur du kommit till eller varifrån du härstammade, men det var ändå inte väsentligt. Frågan var om din närvaro kunde skada eller gynna våra planer, på lite längre sikt? Vad säger du själv? Vad svarar du, Zanna?

   Får jag, sa Mich, säga vad jag tror och tycker, kan jag inte påverka resan nämnvärt. Det jag har att erbjuda, som jag sysslar med dagligen, är mitt utforskande av drömmaskinerna. Det är dem som jag är mest intresserad av.

   För min del, sa Zanna, har vi inte brutit mot några regler eller lagar, varken på Tellus eller här i Exodus. Ni vet säkert att jag som största intresse håller på med målningar, av Andromedagalaxen, vackra minnesbilder från jorden och, nu senast, labyrinter. I övrigt gör vi nog detsamma som alla andra medborgare här; sover, äter och går på promenader.

   Jag, sa Fanny, har ett förslag att komma med. Jag och Ministralen hoppas att ni blir nyfikna, när ni nu får veta vad det handlar om.

   Javisst, sa Mich, vi lyssnar.

   Vi i Ministralen är underbemannade. Robotar och androider har vi mer än tillräckligt av. De är bara att framställa nya, om ifall de äldre skulle bli utslitna eller ur funktion. Vi behöver er, Mich och Zanna, just därför att Mich är en andhryb och du, Zanna, en människa.

   Jaha, sa Mich, om en ser det mera praktiskt; vad ska vi göra?