Det finns flera saker som vi i Ministralen tror att ni kan vara de rätta till att utföra. Dels därför att ni sysslat så mycket med familjen Frånlandsvinds spekulationer och teorier. Det som de menade, när de började deras projekt med SpåRätt. Vad ville de säga med ”spå rätt”? Det andra är mer vardagligt. Vi har hört förfrågningar och misstankar om att Ministralen bara består av datorer, robotar, automater och maskiner. Vi kan tänka oss att erbjuda er funktioner där ni framträder som en andhryb och en människa. Företrädesvis Mich som en andhryb och Zanna som en människa. Det låter väl logiskt, eller hur?

   Ja, sa Zanna, det kan jag väl tänka mig? Då får vi lite mer att göra och vi är glada för att kunna hjälpa till.

   Javisst, svarade Mich, så länge som det inte inskränker på mitt eget arbete om drömmaskinerna?

   Tvärtom, sa Fanny, vi tror att vi kan hjälpa dig med kunskaper om drömmaskinernas yttre konstruktioner. De inre vet vi inte mycket om. Vi kan bistå er med information och vissa materiella resurser, som att skapa redskap, verktyg och instrument, för att komma vidare. Du, Zanna, kan få tillgång till dator med 3D-skrivare, för att kunna skriva ut dina målningar av galaxer, landskap och labyrinter, fysiskt eller som hologram. Vad sägs om det?

   Oj, sa Zanna. Det låter spännande!

   Så kommer vi till det finstilta. För att vara helt ärliga, måste ni känna till villkoren i förväg och skriva under den här förbindelsen om att inte avslöja sådant som är sekretessbelagt från SpåRätts högsta organ.

   Jaha, sa Mich, låt höra.

   Som ni säkert redan vet, arbetar Ministralen aktivt och offensivt med att upplösa både det Stora Självklara och den Stora Glömskan. Vi arbetar med föreställningar, gestaltningar, illusioner och visioner om framtiden, inte det förflutna. Det är ju ett urgammalt talesätt som säger att man måste känna sin historia, för att inte upprepa den. Vi skulle vilja säga tvärtom; det är just att inte känna till sin bakgrund och sitt förflutna, som man kan undvika att göra om samma misstag. Så länge som en är fast i sina rutiner, kommer en att försöka med de metoder en känner till, istället för att söka en oprövad och förhoppningsvis bättre. Vi menar att det är bekvämt att låsa sig i gamla lösningar, hellre än att forska sig fram till nya.

   Det håller, sa Zanna, helt och hållet med om.

   Vårt, Zannas och mitt, arbete består i praktiken av att skapa en dimridå av det förgångna och det förflutna?

   Du är, smickrade Fanny, som en andhryb är skapad till att vara, uppmärksam, observant och intelligent, märker jag. För att medborgarna ska känna sig lyckliga, tillfredsställa, befriade från det förgångnas bojor och öppna mot framtiden, måste en sådan skapas. Det har säkert ni större kapacitet till, än vi artificiella och syntetiska varelser. Vår, kan man nog säga, fantasi sträcker sig inte så långt. Vi kan bygga ett samhälle och en stad, men bara med utgångspunkt från de samhällen och städer som vi redan känner till. Ett nytt och okänt mönster, blir variationer och kombinationer av den information som vi har tillgång till i våra gemensamma lagringsutrymmen.

   Vad, om jag får fråga, sa Zanna, skulle sådana samhällen och städer innebära för oss, Mich och mig?