Vad, om jag får fråga, sa Zanna, skulle sådana samhällen och städer innebära för oss, Mich och mig?

   Har detta, undrade Mich, något med avdriften att göra?

   Du är snabbtänkt, Mich, sa Fanny. Det kan ha med avdriften att göra, men inte nödvändigtvis. En kan väl säga så här, att nya visioner om framtiden kan leda till alternativa eller parallella tillstånd eller världar?

   Sådana som ni, sa Mich, antar ska uppstå i drömmaskinerna?

   Ja, det var så vi hade tänkt oss. Nu står vi inför en kris som vi söker den bästa lösningen till. Därför ber vi om er hjälp.

   Jag tror, sa Mich, att jag förstår. Är inte visionen samtidigt en illusion, om den inte visar sig överensstämma med verkligheten sådan som vi uppfattar den med våra sinnes?

   Mer exakt, svarade Fanny, kan en nog inte formulera det. Medborgarna behöver förstärkas i visionen, eller illusionen, om att det finns en värld och en planet där borta som vi i framtiden kan expropriera och omforma till vår egen.

   Bara det, sa Zanna, att ni inte har funnit nån sån planet, ännu.

   Så kan man också säga, sa Fanny.

   Det påminner igen, sa Mich, om drömmaskinerna. De tar väl varje dag med oss på utflykter i såna illusioner, för att vi alla ska hålla ångan uppe?

   Ja, det är, som ni säkert redan har förstått, centraldatorn som framkallar bilder, ljud och andra upplevelser, i drömmaskinen.

   Hur fungerar de då, undrade Mich.

   Ja, ungefär, svarade Fanny, att tankar, känslor, sinnesintryck och upplevelser, omvandlas till hallucinationer i drömtillståndet. Det mesta är, medvetet eller omedvetet, påverkbart, inifrån eller utifrån. Det vet ju var och en som ligger och sover och drömmer, att en går på toa eller svarar när telefonen ringer. Men när behovet att gå på toa ökar eller telefonen fortsätter att ringa, inser en att en fortfarande ligger i sängen och drömmer. Signalerna har gått fram, men ännu inte väckt en ur drömtillståndet.

   Styrs detta, frågade Mich, menar du, enbart av sinnesintryck utifrån?

   Nej då, sa Fanny, de kan också styras av tankar. Tankar och känslor möts nånstans där inne i hjärnan, för att bilda upplevelsen av en mening eller en betydelse.

   Det här, sa Zanna, är alltså vårt egentliga uppdrag; att tillverka drömmar som ger visioner av den okända planet som vi är på väg till, eller inte.

   Ja, svarade Fanny, lite krasst och cyniskt, men så är det.

   Kan inte, sa Mich, SpåRätt göra det själva? Det är väl det som de är allra bäst på?

   Problemet är, sa Fanny, lite innanför sekretessens gränser; är att de faktiskt inte längre vet eller minns. De vet, har de förmedlat till oss, att du, Mich, är kunnig i Frånlandsvinds berättelser, utsagor och hypoteser.

   Är det allt, undrade Zanna, som vi ska göra? Utarbeta nya visioner för att sätta in dem i drömmaskinerna? Det verkar inte så svårt, eller hur?

   Nej, sa Fanny. Det är långt ifrån allt. Som jag sa förut så lider vi brist här i Ministralen. Alla är vi syntetiska och artificiella. Vi behöver er, som andhryb och människa. Sådana som medborgarna kan uppleva som en av dem.

   Då stämmer det alltså, sa Mich, att det inte finns några människor i Ministralen.

   Det är exakt det som jag menar, sa Fanny.