De var för all framtid åtskilda; neoluddisterna i sina drömmar från förr och neoidealisterna som strävade framåt, mot det mål som ännu ingen av dem kände till eller kunde ana.

Det var familjer som splittrats. Barnen som övergivit sina föräldrar. Bröder och systrar hade valt annorlunda, med en som reste ut i ingenstans och en annan som förlita sig till människornas kulturer och traditioner från förr. En broder sa till en annan:

   Vi är inte på samma sida, åtminstone inte jag.

De fortsatte att träta, tills när den ena brodern gick bort till passkontrollen, för att försvinna upp med rymdhissen till de rymdstationer som förde passagerarna vidare i en framtida Ellis Island.

Människorna hade för länge sedan passerat stadierna av Rättvisa eller Orättvisa, Kommunism eller Kapitalism, Höger eller Vänster, Norr eller Syd och, slutligen Förflutet eller Framtid.

Det fanns därför akademiker och andra lärda som hävdade att tiden var en illusion; att historiens tid var över eller att framtiden kunde en inte veta något om, förrän en var där. Alternativen var alltför många och framtiden bestod av ett oändligt antal vägar. Vissa av vetenskapsmänniskorna trodde på att solen skulle slockna, att Tellus skulle träffas av en jättelik asteroid, att den mänskliga arten var ute ur evolutionen och skulle degenerera tillbaka till apstadiet eller, ännu värre, till en oansenlig liten ödla.

De mer optimistiska var inte mer realistiska och förutsättningslösa. De menade att tillvaron var deterministisk, fatalistisk och att det fanns ett inneboende syfte med allt som hade hänt, hände just nu och som skulle hända. Människans uppgift var inte att förändra alltings lopp, utan att förbereda sig, vara vaken, uppmärksam och villig till att anpassa sig, till vad det nu var.