Var det inte ellekarna som gav henne och Adam idéerna om hur de skulle bygga rymdstationen, stjärnskeppen och de första robotarna, androiderna och cyborgen?

   Det sägs så och jag tvivlar inte, men hur ligger de till med de mirakler som spridits om helgonen från förr? Att Jeanne d’Arc ledde fransmännen i kriget mot engelsmännen, med hjälp och kraft från Gud? Eller var det för henne med, bara en dröm? Hur långt har du hunnit med drömmarna och drömmaskinerna?

   De som vet bättre än en amatör som jag, säger att det finns olika slag av drömmar. En del är bara rester av händelser och upplevelser från dagen innan. Andra kan ha ett andligt eller religiöst budskap. Eftersom vetenskapen inte sysslar med sånt, kan det ändå finnas dimensioner som vi ännu inte känner till.

   Hur arbetar du med det?

   Vetenskap och forskning försöker komma åt den materia som ger upphov till drömmarna, från det omedvetna upp till det medvetna, med syner, hörsel, känsel och lukter och till och med smaker. Det mest underliga är, tycker jag, att vi, trots att vi håller ögonen stängda medan vi sover, kan uppleva drömmarna i ljuset från någon annan källa än solen eller en lampa. Varifrån kommer det ljuset, eller är det bara inbillning?

   Vetenskapsmänniskorna angriper alltså problemet utifrån den fysiska verkligheten, medan du undersöker drömmen inifrån, som inifrån en grotta?

   Just det. Exakt! Där det finns ett utrymme, bör det också finnas golv, väggar och tak. Det kan upplevas som inbillningar, men inbillningarna har de med begränsningar i tiden och rummet.

   Vart vill du komma med det? Kan de föreställningarna påverka oss här i Exodus?

   Ja, det tror jag. Jag har lagt märke till att för var dag som går, blir människorna här, en aning mer passiva än dagarna innan. Det enda de har, är en illusion om en framtid. Kanske just illusionen, därför att den inte är verklig, kommer att vägleda dem fram till verkligheten, som en bro över hav och mellan land.