Vad var, frågade Mich, det mer med drömmaskinerna, drömmarna och… vad de nu kallades?

   Drömbubblorna?

   Ja, just det.

Mich kom mycket väl ihåg drömbubblorna, men ville inte låtsas om det. Med att verka omedveten om vad det var, kunde han dra ut på avslöjandet om att han var en andhryb. Ministralen skulle ändå, med sina resurser av centraldatorn, hemdatorerna, övervakningen och drömmaskinerna, ändå upptäcka ett återkommande mönster av annan art än hos de övriga passagerarna.

   Illusioner, förklarade Alex, har alltid medfört motivation för människor. I alla tider har det funnits föreställningar om sånt som funnits förr och det som kommer i framtiden eller efter oss. I forna tider trodde en ju på drakar, kanske därför att en funnit fossiler efter skräcködlorna, som Tyrannosaurus Rex. En försökte förstå hur jorden uppkommit och kunde förväxla havet innan istiden, med den stora flod som Gud sägs ha straffat människorna med, under syndafloden med Noa och hans Ark. Människorna sökte efter förklaringar, eller, troligtvis för att kunna föreställa sig trygghet och säkerhet, eller, värre, rädsla och skräck.

   Tror du det om Ministralen med, undrade Mich.

   Nej, de måste ändå skapa föreställningar och illusioner på vetenskap och beprövad erfarenhet. Men det kan fortfarande finnas utrymme för fantasier och vanföreställningar, för att visa människorna på den enda rätta vägen.

   Ja, det är förstås de som är de enda som känner till den, eller?

   Jag tror det och Cloe tror det. Har du en annorlunda uppfattning?

   Nej, men jag vill gärna se vad som händer, innan jag går händelserna i förväg. Det är lite sorgligt att ta ut en olyckshändelse i förskott, när en inte vet om den verkligen kommer att inträffa.

   Det är svårt att veta, men vi måste nog ändå förlita oss på Ministralen. De vill och säkert väl, även om de är väl tystlåtna.

   Vi hade tankar om att Ministralen består av robotar, androider, andrarter och andra artificiella varelser. Men, visst, vi vet inte. De kan ju bestå av människor av kött och blod också? Det kommer nog att visa sig, det med.

   Vad skulle SpåRätt vinna på att inte ha riktiga människor i Ministralen?

   De skulle inte vara lika utsatta. De skulle kunna ersättas med andra robotar eller konstgjorda varelser. Hur var det nu med drömbubblorna? Vet du det?

   Ja, det ryktas om att människor faktiskt kom dit, i SpåRätts första stjärnskepp. Det sägs också att Sophie besökte dem, genom hennes drömbubbla, för att komma fram till Ellek, genom drömmarnas strömmar, utanför tid och rum.

   Eller så?

   Eller så upplevde hon en illusion och själv tolkade den som att ellekarna fanns och att människorna anlänt till deras planet.