En lösning som SpåRätt och andra övervägt, var att bygga en artificiell planet runt omkring deras egen sol, ungefär som en gammaldags rund rislampa runt en glödlampa. Människorna skulle kunna leva där inne och gå runt på rislampans inre, för att få sol och värme. Hur sjöar och hav skulle ge upphov till vindar, regn och snöfall, kom aldrig upp i beskrivningen. Kanske att den var alltför utopisk för att fördjupa sig i?

Innan SpåRätt kom in på tankarna om rymdlandskapen och biosfärerna, fanns det planer på att bygga ut en konstgjord värld utanför Tellus. Som en avlägsen satellit skulle världen ha tillgång till solen men ändå inte beroende av Tellus och händelseutvecklingen där. En eller flera atombomber som exploderat på jorden skulle inte påverka dem de minsta ute i universum. Det var bara en sak som lösningen inte dög till: Skulle inte människorna drabbas av apati och inlärd hjälplöshet, när framtiden var så begränsad och deras egna liv var så instängda?

Det var av det skälet som en satte in rörelse i projektet. Invånarna behövde två visioner eller illusioner. Den ena var upplevelserna i drömmaskinerna. En artificiell och virtuell verklighet som de, likt en hamster i ett ekorrhjul, gav upplevelsen av händelser i verkligheten. Den andra var att överge den Stora Glömskan och det Stora Självklara, för att befria medborgare från allt som de för alltid lämnat bakom sig. Resan var som en skärseld, med en renande process av forna erfarenheter och bilder.

De satt länge tillsammans i Planetariets visionsverkstad. De hade, efter de två flyktförsöken, inget annat val än att fortsätta att hoppas på ett framtida liv på den avlägsna planeten.

   Vad ska du, frågade Mich Alex, när du kommer fram?

   Jag föreställer mig en sjö, som en lagun, där jag kan bada, fiska och vandra. Uppleva friheten till att röra på benen och se mig omkring på något som inte är skapat av människohänder. Hoppas att det finns en annan slags vild natur, än den som fanns på Tellus.

   Vad då?

   Jo, på jorden finns ju flera arter, men i Australien är alla djur pungdjur, medan på alla andra platser följer ungarna med sina föräldrar på egna ben. Föräldrarna håller sig på samma plats, tills att ungarna kan röra på sig och följa med.

   Tror du inte att den evolutionära utvecklingen sett ut på liknande sätt på andra planeter, än på jorden?

   Det är inte säkert. Temperaturförhållanden, klimat och tillgång till syre måste det antagligen finnas där med. Men tänk på dinosaurierna. Det sägs att hunddjuren hade sälar och sjölejon som förfäder. Innan vi själva blev till primater och människoapor, bör ju vi med ha varit fiskar, ödlor och andra livsformer.

   Jag, sa Mich, sysslar ju med drömmarna vi drömmer på nätterna och drömmaskinerna. Vad tror du att de fyller för funktion, i våra vardagsliv?

   Vissa beteendevetare ser drömmarna bara som ovidkommande eller vilseledande hallucinationer. Vad kan det mera vara?

   Tror du att vaga minnen finns kvar, från den tid då vi fortfarande var på ödlestadiet?

   Ja, kanske att upplevelsen med att bli jagad, kom från den tiden då vi var både jägare och samlare, men också andra rovdjurs bytesdjur. Rädsla och stress sägs ju vara omedvetet och styrt av reflexer.

   Och nu, här ute i universum, hur kommer vi att utveckas vidare här?

   Jag tror, sa Alex, att vi, när vi blir så totalt beroende av oss själva och varandra, utan konkurrens med andra levande varelser, bara har en väg kvar.

   Vad är den då?

   SpåRätt och Ministralen har som målsättning att vi som är resenärer i biosfärerna ska ägna åt oss gestaltning av kreativa och skapande idéer, upplevelser, upptäckter och uppfinningar. Fram till dess blir vi tvungna att genomleva en hel rad av processer, från besvikelser, uppgivenhet, passivitet, sensationer från illusioner, för att slutligen komma fram till en rutinerad balans av sånt som det kan bli nåt av.