Eller så var drömmaskinen intimt sammankopplad till varje individ, en persons identitet eller personlighet?

Vad var skillnaden?

Flera individer kunde bilda en grupp, eller ett samhälle. En individ kunde vara en människa eller ett djur. Båda ingick i ett större sammanhang. Robinson Crusoe på sin öde i, kunde inte ses som en individ. Med Fredag blev de åtskilda från varandra och blev till två individer.

En identitet var det som kunde känneteckna en individ i jämförelse med en annan. Det kunde göras med arvsmassan eller ett fingeravtryck. Enäggstvillingar kunde ses som två individer och två identiteter när de befann sig på samma plats. Trots att de till utseende och generna var lika som bär, kunde de ändå leva två oberoende och självständiga liv. Om de gifte sig med ett annat tvillingpar, kunde troligtvis inte den ena tvillingen byta partner med den andra?

Personligheten var någonting annat. För att ett samhälle skulle bestå, var det bättre om medborgarna var olika och hade olika personligheter, än om alla var lika. Det som den ena inte klarat av, kunde kanske någon annan utföra?

Det var bra att det fanns människor som tänkte kortsiktigt och andra som tänkte långsiktigt. Det var bra att det fanns individer med motsatta åsikter, för att kunna argumentera för det ena och mot det andra. Två tänkte bättre än en. Konsensus var inte alltid nödvändigt eller ens önskvärt. Personligheterna kunde delvis täcka varandra, men inte som identiteterna. En identitet kunde vara utbytbar med en annan. Det var så som skådespelare, bedragare, imitatörer och dubbelgångare gjorde. Det betydde inte att de kunde ta över en annan människas personlighet. Det var med den som föräldrar, syskon, partners, släktingar och vänner kände igen varandra. En människa som drabbats av en olycka eller skada kunde bli en annan person och få en annan personlighet. En med stort tålamod och vänlighet, kunde bli impulsiv och krävande mot sin närmaste omgivning.

Mich, som var en andhryb, hade någon slags personlighet, men eftersom han var av en annan art än människorna, påverkades han med andra intryck och sinnesförnimmelser än dem. Den enda som han kunde jämföra sig med, var Zanna. Hon var både hans motpol, men också hans bästa samspelare. Som andryb var han mer social än hon var, men därmed också mer oberoende, när han bättre kunde veta hur omgivningen skulle tänka och reagera.

Därmed skulle hans förmåga till att ta emot och sända information och bilder till Ellek vara bättre än människornas. Han gissade att sändningen till Kristin och Sophie var bättre än andras, därför att de haft kontakt med ellekarna i deras virtuella rymdfarkost.