Just det! Just så, var det flera i gruppen som höll med om.

   Detta, fortsatte hon, måste förbli hemligt. Vi kan bara tala tyst om det, utomhus, eftersom vi misstänker att Ministralen har kameraövervakning och avlyssning, lite överallt i ramverket. Även det som sägs här och nu, kan gå fram till Ministralen och centraldatorn. Ni kan räkna med att de redan nu har er fotograferade och registrerade. Därför bör ni också vara medvetna om att från och med nu finns ingen återvändo. Utom, förstås till vår kära jord, hembygden och Tellus. Än en gång i livet ska vi få uppleva hur solen ger oss kraft och ork. Hur solens strålar bränner på huden och ger oss värme när det är kallt!

   Men om vi alla redan är registrerade. Hur har ni då tänkt att vi ska kunna hålla det här hemligt, frågade den medelålders mannen?

   Här och nu döper vi denna hemliga aktionsgrupp till Mitosis. Mitosis betyder ”celldelning”. Var och en av oss ska bilda en egen cell. När varje cell överstiger antalet tre, så kommer cellen att delas i två, för att den nya cellen ska finna nya medlemmar. På så vis behöver vi aldrig träffas och heller inte varken fotograferas eller registreras. Den här sammankomsten kommer bara att verka spontan och snart glömmas bort.

   Även av centraldatorn, undrade en ung kvinna?

   Javisst, sa Ursula Mandelbrot. Den kan mycket väl ha oss på sin enorma hårddisk, men när ingenting händer, kommer, efter back-upen, onödig information raderas. Oavsett hur stor minneskapacitet som centraldatorn är beskaffad med, måste den radera för att få plats med aktuella och akuta händelser. Dit räknas inte vi, eftersom vi är så få och inte kan tänkas utgöra nåt allvarligt hot.

   Vad vinner vi på det?

   Vi vinner först och främst vår identitet, som människor och som könsvarelser. Det andra steget, efter Mitos, kallar vi för: Meiosis. Utan att ni har tänkt på det, håller vi på att reduceras till asexuella, könlösa varelser. När rätt tillfälle inträffar, så vi återerövra vår sexualitet och förmåga till fortplantning.

   Men då, sa den unge mannen, riskerar vi väl överbefolkning, här i Exodus?

   Det där, sa Ursula Mandelbrot, är bara ett löst rykte och antagligen utspritt av Ministralen. Ni som fortfarande tror och hoppas att Oswald Goodwell hade avslöjat Ministralen och SpåRätt, bör, eller rent utsagt, ska ingå i Mitosis.

   Vad är det första vi ska göra, frågade den medelålders mannen?

   Först av allt ska vi bygga upp de hemliga cellerna. Tre i varje cell och sedan delas cellen. Den fjärde medlemmen, eller om de är flera, skapar så en ny cell. Efter det ska varje cell operera självständigt och oberoende av de andra, för att räkna ut hur varje plattform är sammanfogad med de övriga och hur plattformen ska kunna bli till en egen rymdfarkost. Men det är bara början! När den här etappen är avklarad, kommer vi att sända ut ett nytt meddelande, via storbildsskärmen och Ministralens utsändningar.

   Hur ska det gå till, undrade en annan ung kvinna?

   Det förblir vår hemlighet, tills vidare. Tack för mig. Nu kör vi!