Baltazars återkomst.

När Mich och Zanna kom hem, åt de tredje måltiden för dagen. De satt och pratade en stund, för att så sätta sig framför storbildsskärmen. Det var som Oswald Goodwell hade sagt; inget reportage från mötet eller talet. Inga frågor till Goodwell eller någon bland publiken. Allt tystades ner, eller ansågs inte tillräcklig intressant. Något som allmänheten inte hade någon nytta av att känna till.

Medborgarna i Exodus var så vana vid att följa tiden som den hade varit på Tellus. Det fanns ingen logik i det, eftersom det inte längre fanns någon sol eller måne som visade om det var dag eller natt. Dygnsrytmen var liksom de gamla klockorna och digitaluren, omoderna, missvisande och kunde påminna om neoluddisternas föreställningar om ett ”förr”. Här ute i Exodus gällde det att antingen leva i nutiden, eller, ännu hellre, vara före sin tid: ”Om inte nu, när?”

De mötte Joe och Mary som tydligen hade ett liknande morgonschema som de själva. Eftersom det var rimligt att Goodwell skulle vara tidigt ute, hade de hoppat över stunden i drömmaskinerna.

De gick till transporten och åkte fram mot fören. Det var mycket folk. Ryktet hade gått, fastän Ministralen inte meddelat något.

När de kommit fram förväntade sig en allmän uppståndelse och röra. Istället var det en nästan hotfull stämning, bland de tysta närvarande.

De tittade alla efter Oswald Goodwell, men han hade antagligen inte anlänt ännu. Liksom alla de andra, ställde sig Zanna, Mich, Mary och Joe för att vänta.

Ingenting hände.

Människorna blev allt oroligare och besvikna. De hade antagligen laddat upp, för att vara med i den omfattande aktionen, först och främst mot den osynliga och icke närvarande Ministralen.

De stod där i säkert över en timme. Snart var det några som missnöjda och förargade gick sin väg. Mich och Zanna stannade kvar, i väntan på att någon förklaring skulle komma. Från vem eller vilka, visste de inte, men någon måste väl ana, tro eller gissa sig till någonting?

När de stått och väntat i cirka en timme till, kom det en liten rymdbil inifrån biosfären. Ut klev en äldre man som Mich mer än väl kände igen: Baltazar Vaduvill!

Mich hade läst om honom i anteckningar både från Sophie och hennes tvillingbror Adam. Det var Baltazar som fungerat som en rådgivare, med svar på frågor från Sophie till ellekarna, om hur Kunskaps- och Informationscentret SpåRätt en gång i tiden skulle byggas om till rymdstationen och senare stjärnskeppet SpåRätt och dess senare versioner.

Det var Baltazar Vaduvill som fungerat som medkonstruktör till Adams och Jim Leggs företag AndroArt, i byggandet av de första robotarna, androiderna, cyborgerna och 3D-skrivaren som printade ut andrarterna. De som skulle, tillsammans med stamceller från människorna, bli till andhryber.

Detta måste vara, tänkte Mich för sig själv, tredje eller fjärde versionen av Baltazar. Den första versionen hade varit en gammaldags robot. Den andra versionen en android. Den tredje versionen var antingen denna, en cyborg; en cybernetisk organism, eller en variant av en andrart. Mich, i sin egenskap av att vara en andhryb, var en av de få som kände till Baltazar och hans betydelse för SpåRätts utvecklingsfaser från Dreva Bruk, Hjärngänget, Stjärngänget och maskingänget.

Med sin upplevelse- och minneskapacitet kunde Mich utantill det gamla pressmeddelandet:

”Benedictus Brightman, Edie Freewah, robotbröderna Anders Petter Askeland och Andreas Peder Askelund och deras verkställande direktör: Baltazar Vaduvill. Sophie och Jojje, tillsammans med Stjärnspindlarna, The Star Foundation, och Ministralen, Zahra, Pierre och Maya.

Harriet Backe, A-K L, Stevie Yes och Micke C. Tre Torn bildade Bennegruppen, för att arbeta vidare med Benedict Brightman och Edie Freewah i andrartformatet, i televisionen och på nätet. De var kanske de hittills mest syntetiska, men för den skull inte helt artificiella. De saknade helt detaljer som var av andra material än organiska cellvävnader. Bennegruppens uppgift var inte, likt Adams AndroArt, att arbeta med den fysiska andrarten och andhryben, utan att se andrarten i ett sammanhang, som underhållare, entertainers och glada, käcka goa gubbar.

Harriet Backe, tillsammans med SpåRätts verkställande direktör Baltazar Vaduvill, administratörer över SpaRatt Administration och SpaRatt Entertainment. Nu hade SpaRatt Foundation växt ut som en tredje gren på det nuvarande stamträdet SpåRätt Star City of Stockholm. I den satt Gregor Renqvist i toppen.

I SpaRatt Administration ingick också rymdhotellet StarStead, med Ministralen, administrerade av Lottie Knutsson och Janne Carlzon. Där fanns också SpåRätt StarStead Rymdhotell- och Restaurangskolan.

Baltazar Vaduvill var den allra första andrarten på jorden. Han tillhörde själv den variant av tillverkningsprocesser som var konstgjord, syntetisk, och skapad, artificiell. Det var Jim Legg och Adam Frånlandsvind som tillverkat honom tillsammans med ellekarna som höll till rymdfarkosten på ängen, ovanför kvarndammen. Där Kristin en gång sett dem och där Sophie mött dem för första gången.

Ellekarna hade utformat instruktioner, skisser, ritningar samt den högst väsentliga drömbubblan till Brightman och Freewah. Drömbubblan, som de jämställde med människans själ. Det var i själen som drömmarna blev till, från en blandning av visioner, känslor, upplevelser och minnen. Men, sanningen att säga, det var inga riktiga drömbubblor, utan bara vaga kopior. Sådana som tillät ett visst eget beteende med en egen vilja, men inte alls lika obegränsade i tiden och rummet, som de äkta.”

En hel del, eller för att inte säga allt, var idag glömt och gömt i den Stora Glömskans oändligt djupa cistern. Det Mich visste och kom ihåg, skulle säkert ingen tro på, i nutiden. Med upplösningen av det Stora Självklara hade allt försvunnit av mänsklighetens historia på jorden och Tellus. Det var, antog Mich, bara han som kände till allt detta. Vad kunde han göra för att ingripa?

Han beslöt sig för att avvakta, eller bara invänta vad Baltazar Vaduvill hade att säga?

Stämde det verkligen som Oswald Goodwell hade sagt; att det inte fanns någon levade människa i Ministralen?