Mich och Fridolf Bölja.

Mich vaknade upp i närheten av en skog. Löven hade fallit av. På marken låg den massa av lera, pinnar, gamla stubbar och ruttnande nedfallna träd och grenar som efter en tid skulle bli till mull.

Han reste sig upp. Det var en skog bestående av granar, björkar och en och annat ek. Överallt växte sly. I en fåra hade en bäck runnit, men den var torr på sina ställen med lera och några vattenpölar här och var. Han kunde inte förstå vad han gjorde där eller hur han kommit dit? Hade han gått dit och sedan fallit eller slagit sig?

Han gick ett kort stycke för att försöka orientera sig i det okända landskapet. Han hade vaga minnen från rymdlandskapet, men det syntes inte till något av här. Inte heller någon människa.

Uppe på en bergshöjd bland granarna kunde han se några rådjur och råbockar som stod och tittade på honom. Antagligen för att se om han kunde utgöra något hot. Längst med ett träd sprang några ekorrar. De kunde vara kullsyskon som levde tillsammans. Över träden flög en korp och kraxade i sin ensamhet.

Hur långt han kunde se fanns varken några hus eller andra tecken på mänskligt liv. Hur skulle han hitta en väg ut ur skogen. Några stigar fanns här och var, men hur skulle han veta att han valt den rätta?

Oavsett om han kunde räkna ut med hjälp av solen, mossan på träden eller var myrorna hade placerat sina myrstackar, hade han ingen nytta av det.

Han kände hur det värkte i huvudet. När han rörde vid huvudet upptäckte han att det fanns blod som rann utmed hårbottnen. Han såg sig omkring. Nu var han i ett trångt rum. Väggarna var tillknycklade som en dragspelsbälg. En man låg på golvet, till synes livlös. Mich gick fram till honom och skakade försiktigt. Han stönade och öppnade ögonen. Runt omkring dem låg spridda delar av ett trumset, med små och stora trummor och några cymbaler.

   Var är jag, frågade mannen. Vad gör vi här? Vad har hänt?

   Jag vet inte riktigt, svarade Mich. Kommer du ihåg vad du heter?

   Ja, jag tror det. Nåt med Fritiof och vatten. Våg eller nåt sånt. Fritiof Våg, låter det bekant?