Till skillnad från Johans och Ylvas flygande bil, var rymdbilen utrustad med säkerhetsanordningar, för att förhindra viktlösheten. De hade tagit bort allt löst, för att inget kringflygande skulle träffa eller skada någon. Piloten hade med sig en egen frisbee, som de kunde singla mellan sig, i viktlösheten.

De kunde känna invändigt att det var kallt där ute. Det var en egendomlig upplevelse att rymdbilen kunde köra runt kring sin egen axel, utan att de upplevde något upp eller ner. Mich upplevde något som kanske kunde kallas för ”lappsjuka”, ”torgskräck” eller motsatsen till ”klaustrofobi” eller rädslan för att vara instängd. Det var inte själva rymdbilen som höll honom i ett slutet rum, men rymden, i sin evighet och oändlighet.

De pratade knappt under hela resan, fastän den varade i flera timmar. Piloten pekade ut kända stjärnor, galaxer och stjärnbilder:

   Där borta kan ni se stjärnbilden Lyran och stjärnan Vega, där vi antar att ellekarna bor och lever, sa han.

De var alla ovana vid att vistas ute i rymden, därför kunde allt kännas nytt och spännande. Zanna antog att det snart skulle kännas tomt och tråkigt, när det inte fanns några andra sinnesintryck än de som fanns inuti bilen. Allt annat var så långt borta. Några kometer, asteroider eller meteoriter såg de inte till.

Piloten utförde några flygkonster, bara för att visa hur bekväm och säker rymdbilen var.

   Den är bra att ha och använda så här, sa hen, men det gäller ändå att se till att det finns tillräckligt av syre och att bränslet räcker hela vägen hem också. Annars får vi kontakta Exodus och ledningscentralen, för att de ska sända en bärgningsbil ut till oss, men det vore ju onödigt.

Passagerarna var tysta men nickade instämmande. Mich var tyst men han fortsatte med sina spekulationer om ifall hans hjärnas inre på något okänt sätt var sammankoppat med den yttre rymden? I så fall kunde hans hjärna vara lika obegränsad med sina resurser som rymden utanför. Eller var det en illusion, som drömmaskinens inre? Kunde en drömma om en oändlighet, utan att någonstans uppleva en bortre slut, eller Plancks vägg? Eller var även illusionen oändlig?