Den syntetiska framställningen av syre var det mest akuta behovet. Hade man syre och väte, kunde en få fram egen diväteoxid, eller vanligt vatten.

Mary hade ett eget amatörlaboratorium, i ett av gästrummen. Joe brukade sitta och vika sina tredimensionella pappersfigurer vid köksbordet eller i soffan framför storbildsskärmen. Ingen av dem var speciellt intresserade av teknik eller uppfinningar. De hade redan omedvetet börjat separationen från jorden och Tellus.

Varje förmiddag, efter drömmaskinerna, hade de för vana att bege sig ner till Planetoriet. Där kunde de höra det senaste skvallret och ryktena. Det fanns alltid nyfikna personer som så ofta de kunde reste till Futurum. Där lyssnade de, läste och uppfångade det senaste nytt. Det var tveksamt om ryktena kom var tillverkade av Ministralen eller om de kom från andra invånare. De kunde vara lika intressanta och spännande hur det än var. De gav det vardagliga livet lite mera innehåll, än att bara sitta hemma.

De använde sina drömmaskiner som det var tänkt. Utan att fördjupa sig i maskinernas funktioner och effekter, trodde de att maskinerna bearbetade känslor och upplevelser. Centraldatorn kunde på så vis lagra dem, till att undersöka vad som rörde sig i medborgarnas medvetande och omedvetna. Det kunde ses som integritetskränkande, eller så var det som att kolla filtret och mönster i säkerhetssystemet. Var det någon som höll på att spåra ur, kunde en impuls gå fram till centraldatorn för att ge signal till en diod som började blinka rött.

Mary, som var lite analytiskt lagd, hade lyssnat på Michs spekulationer om drömmaskinerna och hur drömmarna uppstod. Hon trodde att drömmarna fanns som upplevelser utan koppling till den fysiska verklighetens samband mellan det fysiska och det psykiska. En genomgång av de upplevelser som uppstod i medvetandet som medvetandet ännu inte riktigt blivit medvetet om, eller som låg väntandes i det Stora Självklaras undre lager av sådant material som ännu inte blivit riktigt självklart. På något sätt fungerade det som en backup från medvetandet, till att integrera känslor, upplevelser, erfarenheter och lösa förbindelser, till att bilda en större upplevelse, ungefär som en film, bok eller bild. Tankeverksamheten var inkopplad, men för att delta aktivt i de illusioner som uppstått.

Hon hade inte berättat om sin teori för Mich. Det skulle han snart komma på själv, om det överensstämde med verkligheten. Hon ville inte förta honom glädjen till att upptäcka detta själv.

Mary var själv inte tillräckligt intresserad av det inre. Det var så vagt och gav sällan något resultat. Även om det var så som hon trodde, vad skulle det göra för skillnad?

SpåRätt fortsatte att arbeta med sin landskapsarkitektur. De hade skapat de första kullarna och höjderna, av grafit och stenkol. Andra material som var förhållandevis lätta att transportera och forma, för att slutligen täckas med grön färg, som mossa, eller konstgjort gräs, av kasserade kläder.