Mary och Joe i Avarlant.

Avarlant var deras rymdbys namn, avdelat som ett landskap i Sverige. Ministralen kom att döpa hela rymdsamhället till Exodus, eftersom det var dit som utflyttningen hade lett fram till, med projektet Exodus. Utflyttningen var ju tillfällig, även om det skulle ta flera ljusår, tills att de var framme till en ny planet.

Michs och Zannas närmaste grannar och blivande vänner, levde ett annat slags liv än de själva.

Joe och Mary var också de barnlösa, men hoppades på att kunna sätta barn till världen i framtiden, eller att adoptera ett barn från ”äggkläckningsmaskinen” och kuvöserna.

   De behöver ju säkert ändå växa upp i ett riktigt hem, sa Mary förhoppningsfullt.

   Javisst, svarade Joe. Annars vore det ju bara till för att skapa ett kollektiv och inga riktiga individer.

Mary och Joe trivdes i sin nya tillvaro, utan att längta tillbaka till jorden och Tellus. De var ännu närmare idealparet för SpåRätt, än Mich och Zanna. Joe och Mary var så nära de kunde komma det ideala paret. Därför var det sannolikt att de skulle få adoptera ett barn, i framtiden.

Föroreningar, kemikalier, plaster och livsmedel på jorden hade förorsakat att många människor hade blivit sterila. Långt innan kvinnorna skulle förlösa sina barn, fick de missfall. Männen drabbades av för lite spermier i sädesvätskan. Efter kärnvapenkriget, mellan de två neoluddistiska fraktionerna, ökade risken för att radioaktiviteten kunde leda till missfall, missbildningar och andra fosterskador.

Det var tur för Joe och Mary att de i god tid innan hade kunnat försvinna upp till säkerheten i rymdsamhället. Nu skulle de i lugn och ro invänta Ministralens leveranser av adoptivbarnen.

Joe och Mary var inte särskilt kreativa eller idérika. De var som folk är mest, men ändå öppna för framtidens överraskningar.

Då och då hände det att någon av dem fick en idé som de, pliktskyldigast, redovisade för Ministralen, men det gav inget resultat.

När de inte satt och letade uppslag till idéerna, umgicks de med varandra, tittade på storbildsskärmen, satt ute i trädgården, hälsade på Mich och Zanna, eller fördrev tiden med andra enkla sysslor. Varför inte njuta av den långvariga semestern?

Som hobby hade Joe hittat på en egen variant av origami, den japanska konsten att vika papper, som också skulle kunna fungera som ett tredimensionellt pussel. Mary letade efter uppslag om hemmatillverkning av syre. Det var många som sysslade med det och hon hade stor konkurrens. På Tellus var det ju växter av olika slag och arter som stått för syretillverkningen, genom fotosyntesen. I Exodus hoppades en kunna tillverka användbart syre med hjälp av ultraviolett strålning. Det var det som Mary var intresserad av. Andra forskade in att framställa fotosyntesen syntetiskt, utan växterna.