Samhället delades in politiskt i de två blocken Högern och Vänstern. Deras politiska visioner handlade mest om mer eller mindre skatter, från medborgare och företag, till gemensamma medel hos staten och kommunerna. Högern menade att privatägda företag skulle föra utvecklingen framåt, medan Vänstern ville att stat och kommuner, med politikerna och deras departement och institutioner skulle fördela skattemedlen rättvist och enligt sin egen ideologi.

När digitaliseringen och automatiseringen satte igång på allvar, hade ingen av blocken kunnat acceptera denna nya kraft och hur den skulle påverka både enskilda företag och makten inom samhälle, stat och kommuner.

Den politiska lösningen blev att de båda blocken införde medborgarlön och ”basic income”. Alla medborgare skulle få ut en lön eller ett permanent bidrag, för att överleva och klara sig på. Många av medborgarna blev så till sig att de begick misstaget att skaffa sig ”medborgarlån”. De drog på sig skulder till banker och andra låneinstitut och hade därmed bara en mindre summa att klara sig på, när lånen skulle betalas tillbaka.

Med Stjärngänget avancerade Frånlandsvind långsamt men säkert från ett familjeföretag, vidare till ett aktiebolag, för att så småningom bli det största multinationella företaget av alla.

Även om stat och kommuner införde den så kallade ”maskinskatten” för att företagen som använde sig av maskiner, datorer och robotar också skulle betala skatt till medborgarlönerna, drabbade det sällan eller aldrig det multinationella företaget SpåRätt, när de flyttade ut den största delen av ägandet och administrationen, ut till en rymdstation utan tullgränser eller landsgränser. De kunde styra sitt företag från den oberoende rymden och ersatte snart alla politiska partier, ideologier och rörelser på jorden. Kvar fanns bara neoluddister och neoidealister. Neoluddisterna tog avstånd från allt vad högteknologi innebar och betydde. De strävade med näbbar och klor tillbaka till det förindustriella eller den teknik som enbart var mekanisk, med gamla förbränningsmotorer, bilar, lastbilar, fartyg och tågförbindelser. Flyget var på gränsen, men var trots allt en nödvändighet även för dem. Men då skulle det vara gamla propellerflygplan och inte mer avancerat en så. Det var enbart mänskliga piloter och inga autopiloter eller andra datorer som var med och styrde, i cockpiten.

SpåRätt blev den högsta instansen i den nya världsordningen. De vann allas erkännande, den dagen då de införde en Global Basic income, för alla människor över hela planeten Tellus. Det var bara neoluddisterna som ville ha sina gamla arbeten, anställningar och arbetsplatser tillbaka. De föredrog det gamla sociala livet, med dagligt umgänge, skvaller och rykten, än att allt skulle bli klart och färdigt, med datorer, robotar, automater och andra tekniska lösningar.