Neoluddisterna var för övrigt emot Medborgarlön och Global Basic Income, då de menade att det var nyttigt för människor att konkurrera om utbildningar och arbeten.

Den dåvarande representanten från SpåRätt förklarade att människorna aldrig någonsin skulle klara av att konkurrera med maskinerna. Det var ett dött lopp, sa han.

USA imploderade och, med mycket vapen i landet och kunskaper om kärnvapen utlöstes snart ett krig mellan de gamla Syd- och Nordstaterna. Det var det första intermezzot. När det kriget pågick fortsatte paramilitära styrker och gerillagrupper att försvara den egna staten och försöka erövra de andra staterna runt omkring. Det försvagade arméerna både i Nordstaterna och i Sydstaterna. Därför ansåg den dåvarande presidenten att det blev nödvändigt att avstyra ett fortsatt inbördeskrig, med samma teknik som USA använt mot Japan, år 1945. Det krävdes en atombomb i Nordstaterna och en annan i Sydstaterna, liksom man hällde vatten på två hundar i ett slagsmål, för att kyla av dem och väcka dem ur fokuseringen av fienden.

I övriga världen uppstod liknande krig och attacker, då de rikare staterna och länderna byggde murar och satte upp passkontroller, för att hålla de fattigare staterna och deras befolkningar, utanför.

Det ledde som i många krigshärdar tidigare, att de svagare och fattigare använde sig av krypskyttar, civila bombattacker och andra terrordåd, för att avtvinga de rikare länderna ekonomiska bidrag och stöd med livsmedel och annat livsnödvändigt. Trots Global Basic Incomes, var det andra resurser som de svagare staterna var ute efter. De förklarade som vanligt vid sådana attacker att:

   Vi har ingenting att förlora och allt att vinna!

Flyktingvåg efter flyktingvåg forsade genom Asien, Afrika, Australasien och Eurasien, till SpåRätts och neoidealisternas stationer för att komma ut till freden och friheten ute i rymden och universum. Neoluddisterna blev allt färre och neoidealisterna allt fler. Med flyktingströmmarna kom ännu mer medel, resurser och arbetskraft för att iordningställa allt nödvändigt som behövdes för att komma igång med flera rymdhissar, utbyggnaden av rymdstationer och rymdsamhällen.

SpåRätt och AndroArt fick fler experter, specialister, administratörer och organisatörer än de någonsin kunnat drömma om. Det var då som den första versionen av Centraldatorn kom till. Den ena handen måste ju veta vad den andra gjorde.

SpåRätt växte samtidigt som man decentraliserade sin makt och sina kompetenser till lägre nivåer, ute i rymden och nere på planeten Tellus.