SpåRätts administration Ministralen, specialutbildade för livet ute i rymdsamhället, lät meddela alla som skulle genomgå tester, kurser och utbildningar för att ”Go Outspace” att deras nuvarande medborgarlöner skulle transfereras till SpåRätt, med garantier för att varje individ skulle erhålla det som den behövde och ville ha, där ute. De kunde redan vid det här laget informera om att där ute skulle det varken finnas några kontanter, kontokort eller affärer, butiker eller näthandel på internet. De måste dela på resurserna, oavsett. Det var som i det gamla stamsamhället, att om jakten och ihopsamlandet av livsnödvändig föda var stor, skulle den fördelas jämlikt till alla. Var det där emot tider av nöd, skulle alla också dela på nöden, så att så många som möjligt skulle kunna klara sig genom svältperioden. Detta gällde förstås också ledarskiktet, hur nu medborgarna skulle kunna kontrollera det? De visste ju inte ens vilka som ingick i Ministralen.

Utflyttningen, Exodus, ut till rymdsamhället var att ses som permanent, medan själva livet i rymdsamhället skulle vara provisoriskt. Livet skulle pågå som förr, men med inriktning för att alla invånare och allmänheten skulle vara med i tillverkningen av idéer, både teoretiska, praktiska och pragmatiska lösningar. För att kunna skapa en lösning, behövdes ett problem, men problemet var inte det primära. SpåRätt var lösningsorienterat, inte problemintresserat.

Detta var en del av den tredje och fjärde maskinåldern. För att komma vidare inom tekniken, högteknologin, vetenskapen, digitaliseringen, automatiseringen, genetiken och medvetandeforskningen, skulle hela samhället vara anpassat till att koncentrera sig och fokusera på, just, idéer.

Idéerna var det nya mediet, inte längre media. Det nya budskapet var de nya, hittills aldrig sedda eller upplevda idéerna.

Med enbart idébaserad och mentaliserad amatörstudier eller verkliga specialisters forskningsresultat, kunde arten Människan komma vidare. Det var, menade både SpåRätt och Ministralen, var den naturliga och evolutionära utvecklingen.