Det nya rymdspråket.

Nicke från Enköpings skolförening EarthStar Ufo – och Astronomiförening, studerade senare i livet det han i sin avhandling kallade för: ”Språkets Arkeologi”. Det var en väg, menade han, både till det Stora Självklara och den Stora Glömskan.

Mich skulle själv upptäcka eller uppfinna det han trodde borde heta ”Psykoarkeologi. En egen, självtillverkad version av Medvetandepsykologin. Mich ville gå andra vägar in i psyket, själen, medvetandet, anden och det omedvetna, än att försöka gå utifrån och in, via nervceller, hjärndelar, funktioner och yttre manipulationer. Borde det inte finnas också en väg, inifrån, in i själva tänkandets processer, lite som René Descartes var inne på? Eller en psykologisk variant av Isaac Newtons teorier om Gravitationen och hans kosmologi. Något liknade borde någon, om inte Mich själv, klara av att utföra, även med hjärnan, medvetandet och det omedvetna. Tänkte han. Han var långt ifrån den förste som tänkte på det sättet. Både Sigmund Freud och Carl Gustaf Jung hade varit inne på liknande tankar, liksom buddhistiska munkar och neurovetenskapmänniskor var inne på likande teorier om att medvetandet finns överallt.

Ändå måste människorna sätta sina egna gränser för vilket slags medvetande man skulle anpassa sitt korta liv till? Varje människa på jorden eller någon annanstans i universum skulle inte kunna tala och resonera med stenar och träd, på sin vandring genom livet…

Människorna i rymdsamhället hade redan på jorden övergått till att tala engelska, eller internationell engelska, med varandra. Det medförde för Mich och Zanna att de alltmer sällan talade svenska, även om det bara var de som var närvarande. De engelska uttrycken med upplevelser och känslor kändes på något sätt allvarligare och betydelsefullare, än de mer diffusa svenska. Det var bara neoluddisterna som vägrade att lära sig att tala, skriva och läsa på engelska. Det var ännu en orsak till att de inte kunde komma med ut till rymdsamhällets vardagsliv. Hur skulle de kunna tala med sina grannar, eller se och lyssna på den stora skärmen som fanns i varje hem?

Ministralen hade förklarat att varje idéförslag som medborgarna lämnat in måste vara skrivet utförligt på det engelska språket, även om det innehöll fel ordval eller grammatiska misstag. Verkade idén vara godkänd och intressant, skulle Ministralen ändå ta kontakt med idégivaren eller idégivarna.