Familjen Frånlandsvind och SpåRätt.

De flesta visste numera hur SpåRätt kommit igång med den tredje och fjärde maskinåldern.

Medlemmarna i familjen köpte för egna pengar Dreva Bruk, utanför Enköping, i närheten av Stockholm. Det var Johan och Ylva som startat spelaffären Tummen och Rutan Spel, som både blev en verklig butik på Kammakargatan vid Adolf Fredriks kyrka, en tvärgata till Sveavägen.

De andra i familjen tillsammans med partners och andra anhöriga, blev intresserade av att vara med och dela på projektet. De flyttade också dit, för att komma igång med Breda Hjärnbruk, med makerspace och hackerspace. Tanken var att Breda Hjärnbruk skulle bli ett stort företag i framtiden. Den önskan gick i uppfyllelse, enligt principen att:

”Gud hjälper den som hjälper sig själv”.

Breda Hjärnbruk styrdes av Hjärngänget, där de flesta, utom Gustaf, kom från Frånlandsvind. Gustaf var en pensionerad bonde som bodde kvar i sin gård nära Dreva Bruk. Han fungerade som deras mentor och undervisade i hur landsbygden fungerat, under och efter Dreva Bruk kommit till. Det han inte visste om herrgården, vattenkvarnen, smedjan med stångjärnshammaren, var inte värt att veta.

Så kom de tre glada skolungdomarna från Enköpings Enskilda Gymnasium och Samskola till Dreva Bruk. Det var kassören Lotta, sekreteraren Nicke och ordföranden Ludde som fick löftet av Ylva att nyttja det gamla växthuset till klubblokal för sin Astronomi- och Ufoförening EarthStar. Därmed förde de in kopplingen mellan teknik och rymd, i Dreva Bruk och i Hjärngänget. Så blev Hjärngänget till Stjärngänget.

Stjärngänget ville skapa en ny mötesplats för dem i bygden som saknat den gamla mjölkaffären med post och ett litet enkelt kafé. Men de hade större ambitioner än så.

Ylvas och Johans son Evert växte upp och blev tillsammans med Anneli. De bosatte sig också vid Dreva Bruk, för att så småningom få tvillingarna Sophie och Adam.

Sophie växte upp och blev snart engagerad i det som kom att bli SpåRätt Kunskaps- och Informationscenter. Där planerade de ett bibliotek och anställde som bibliotekarie Björn Ìsbjörnsson, från Island. Han var, vid sidan om böckerna, mycket intresserad av hembygden och idéhistorien. Han kom snart överens med Gustaf och samtalade med honom om hur det varit förr. Sophie växte upp och hade Björn som mentor och lärare, där i centret.

Under tiden hade hennes bror Adam hamnat på fel vägar i livet. Den som kom att hjälpa honom rätt igen, var Kristins och Rudolfs dotter Turids livskamrat Jim Legg. Han kom från England och hade arbetat med säkerhet, som till en viss del också handlat om företagsspioneri.

Adam och Jim hade det gemensamma intresset av att tillverka maskiner och robotar med enkortsdatorer, som Raspberry Pie, Arduino och Adafruit. Tillsammans med hackare och makare vid Dreva Hjärnbruk kom de igång med sitt eget företag AndroArt som var löst knutet till SpåRätt.

Sophie var den drivande kraften inom Frånlandsvind, som ville komma ännu längre bort och ut i rymden. Hon kom igång lite som familjen Hedenhös, med att föreställa sig och gestalta SpåRätt Kunskaps och Informationscenter till en fantasi om en civil rymdstation. Till hjälp hade hon främst Björn, men också Gustaf och gänget från EarthStar.

Tillsammans strävade de efter att skapa en rymdstation som hade en civil grund och inte en militär. Sophie hade reagerat mot att människorna i science fictionfilmer som Rymdpatrullen, Månstation Alfa, Star Trek och Star Wars alltid utgick från att huvudpersonerna varit klädda i uniformer och hade militära grader och beteckningar. Hur skulle civiliserade människor uppleva att vistas och vara ute i rymden?

Företagen växte och valde framför allt experter och specialister, från det civila livet. Det var en tillräckligt stor utmaning, eftersom de inte kunde få svar på sina frågor eller hjälp från de redan existerande rymdinstitutionerna. De fick pröva sig fram och begå sina egna misstag. Den största fördelen med det var att de alltid kunde agera som egna företagare, istället för att låsa fast sig i traditionella vanor och rutiner. Steve Jobs, som tillsammans med Steve Wozniak startat företagen Apple och MacIntosh, blev inspirerade av pop- och rockgruppen The Beatles musik- och produktionsföretag Apple Records. Lite så hade Sophie och de andra i familjen Frånlandsvind tänkt sig visionen om en självständig rymdstation.

Under tiden hade både det svenska samhället och den övriga Västvärlden delat upp medborgarna i neoluddister och neoidealister. Neoluddisterna bestod av nostalgiker och romantiker som inget annat önskade än att framtiden skulle bli som ”förr i tiden”. Det var bara lite osäkert om när detta ”förr” funnits i verkligheten. Eller var det bara en dröm och en illusion av längtan till det trygga, säkra och kända?

Det menade neoidealisterna, som förhöll sig till verkligheten som en utmaning. Det verkliga livet, menade de, var att möta det okända, nya och spännande. De kallade sig för ”neoidealister” då de menade att människorna alltid strävat efter att ingå i ett större sammanhang, än det dittills kända.

Livet, ansåg de, fanns i framtiden, inte i det förflutna.

Det var naturligt för SpåRätt och Frånlandsvind att anknyta till neoidealisterna. Detta trots att de även fortsatt uppskattade och lärde sig mer om landsbygden och hembygden, från förr, före industialismen. Det var därifrån som alla stockholmare och stadsbor hade kommit från början. Staden hade varit en borg och en marknadsplats med varor från både det egna landet och fjärran land. Det var först när fabriker och industrier byggdes som landsbygdsborna flydde eller flyttade in till städernas allt jäktigare livsstil.