Efter frukost.

De allra flesta i Averlant hade samma dagordning, för att kunna träffa varandra, bolla idéer eller bara trivas i gemenskapen.

Det kom inga nya dagsaktuella nyheter från Ministralen. Efter frukosten satte sig Zanna och Mich framför storbildsskärmen för att se de senaste rapporterna om de som ville återvända till Tellus.

Rapporterna var mycket vaga och knapphändiga, men det verkade gå åt det hållet att de skulle få resa tillbaka. Ministralens nyhetsrobot visade bilder av ledarna, Liela och Alexander Schrödigner. Det var Liela som Mich hade talat med dagen innan, utanför Futurum. Nyhetsroboten förklarade:

   Det är fortfarande ovisst om vad som kommer att hända med flyktingarna. Ministralen har kallat in till ett möte om den uppkomna situationen. Ministralen är kritiska till Liela och Alexander Schrödigners upprop, eftersom de faktiskt har skrivit under avtalet om att inte vilja återvända till Tellus. Vi återkommer med en extrasändning här ifrån Ministralen när mötet är klart och Ministralen kan lämna ett besked om vad de kommit fram till.

Mich och Zanna återvände till sina sysslor. Zanna skissade i kol, för att finna fram till formen av Andromedagalaxen. Varför hon just valt den galaxen av alla, var därför att den var relativt nära och lätt att se med teleskopet. Med teleskopet kunde hon också printa ut både tvådimensionella och tredimensionella bilder. Det fanns också möjligheten att gå tillbaka i tiden, för att se Andromedagalaxens förändringar, efter Big Bang.

Mich fortsatte med sina studier av drömmaskinen. Han försökte se maskinen som en slags bilderbok, ungefär som när man gör samma teckning, men med små variationer i ett block, för att så få rörelse i teckningarna, när man lät sidorna snabbt bläddra förbi.

Han föreställde sig att drömmarna uppstod i sekvenser ur minnesbilder, som hjärnan sammanfogade till något sannolikt begripligt och rationellt. Eftersom drömsekvenserna bara var fragment av händelser från långt tillbaka i tiden, fram till gårdagen, blandades fragmenten till redigeringar av hjärnans fantasi- och gestaltningsresurs. Den gamla teorin om att drömmarna var en slags rensningsprocess i hjärnan, arbetsminne och långtidsminnet, var för Mich en ofullständig förklaringsmodell. Det som inte rensades bort och som kunde verka inspirerande för både vetenskapsmänniskor, konstnärer och andra artister, hade de helt sonika glömt bort.

Det var känt att hjärnan arbetade även nattetid. Att detta skulle vara bara som en rensning och en backup, kunde inte vara hela förklaringen. Inte heller den som psykoanalytikern Sigmund Freud kommit fram till; att drömmarna var fyllda av sexuella symboler som var tabubelagda för det medvetna hos varje människa. I så fall skulle detta också gälla för djuren, som, åtminstone de större däggdjuren, också drömde när de sov.