”Sverige har fel huvudstad” – DN.SE.

Förslag: Ljusdal till administrativ huvudstad.

Stockholm kan gärna även fortsättningsvis fungera som en kulturell huvudstad.

Stockholm är i ett utsatt läge, på många olika sätt. Dels är Stockholm i ett strategiskt utsatt läge, vid ett eventuellt militärt angrepp från främmande makt.

Stockholm finns idag mellan å ena sidan Mälaren, å andra sidan Saltsjön, Stockholms Skärgård och Östersjön.

Om Klimatförändringens konsekvenser vet vi idag lite. Men skulle det bli så att stora vattenmassor skulle fylla vattendragen ovanför Mälaren, så riskerar Stockholms innerstad att översvämmas, med vatten som skulle kunna forsa ner i tunnelbanetunnlar och vägtunnlar.

Idag debatterar man fortfarande Förbifart Stockholm. Men experter och andra verksamma inom Stockholms vatten- och avloppssystem har flera gånger meddelat och förklarat att det system som finns idag, är mycket känsligt och bräckligt, för eventuella översvämningar i framtiden.

Förbifart Stockholm är planlagt utifrån att Bilismen i Sverige, i allmänhet och i Stockholm i synnerhet, kommer att fortsätta att öka.

Ändå vet vi idag att kommunikationen istället ökar via mobiltelefoner, datorer och Internet.

Fler och fler människor väljer att handla ”på nätet”, där det också ofta ingår frakt och transport, från företagens lager, till köparen, brukaren och användaren.

Samtidigt ökar bruket sannolikt av ”förarlösa bilar”, där Bilen som fortskaffningsmedel blir mindre beroende av bilistens eller förarens egna vilja till att köra själv, i arbetet eller för nöjeskörning.

Flera företag kommer säkert också att överföra sina transporter till så kallade ”Drönare”, som säkert både kommer att öka i storlek och i säkerhet.

Alltså färre lastbilar och långtradare på våra vägar, i framtiden.

Man beräknar idag att Förbifart Stockholm kommer att kosta skattebetalarna, minst, 31 miljarder kronor.

Pengar som man istället skulle kunna använda till att förstärka och bygga ut det nuvarande vatten- och avloppssystemet, i Stockholm.

Idag vet vi heller ingenting om hur Klimatförändringen kommer att påverka t ex, än så länge, kan tyckas, orimliga farhågor för eventuella tsunamivågor, från Västkusten och Nordsjön, in i Östersjön.

Stockholm finns idag, men varför fortsätter denna inflyttning och centralisering av Stockholm, då Stockholms Län idag snart är uppe i en befolkningstäthet motsvarande Nederländernas, 395 invånare per kvadratkilometer.

Jämfört med övriga Sveriges befolkningstäthet, på 21 invånare per kvadratkilometer.

Ändå så är ju Stockholm en vacker stad, med många vackra utsikter och byggnader.

I framtiden kommer vi ganska så säkert få fortsätta att uppleva hur digitaliseringen och automatiseringen, samt den högteknologiska utvecklingen fortsätter och avancerar.

Det kommer inte längre ha så avgörande betydelse var man bor, lever och arbetar, utan att man kan vara med på möten och fatta beslut, på den fysiska plats där man befinner sig, istället för att resa med bil eller tåg eller flyg, till olika städer och platser i landet.

Ljusdal ligger väl strategiskt till, mitt i landet och ovanför de stora sjöarna i Sveriges inland.

Redan idag vet vi att flera av de stora digitala företagen i världen, valt att ha delar av verksamheten i norra Sverige.

Sannolikt därför att det dels är billigt, men troligtvis också därför att det är strategiskt ur säkerhetssynpunkt.

Lätt att övervaka och lätt att både resa och kommunicera med, t ex med flyg, tåg och bil, från andra delar av Sverige och världen.

Slutligen:

I Sverige har vi de senaste åren utvecklats från att vara ett land med invånare som har försörjt sig i huvudsak på jordbruk och skogsbruk, senare också malmer och mineraler.

Nu kommer vi att, liksom andra människor i andra delar av världen, välja mera abstrakt, än bara vad vi just i nuet anser vara praktiskt, bekvämt eller estetiskt tilltalande.

Att ha en administrativ huvudstad och en kulturell huvudstad kan innebära för många svenskar och människor från andra delar av världen, en hel del fördelar.

Ljusdal, som en administrativ huvudstad, behöver inte förändras så mycket, men har den fördelen att det ligger strategiskt centralt i landet och det finns gott om utrymme även för andra företag att flytta dit.

Stockholm, som en kulturell huvudstad, kan satsa mer på att bli en attraktiv turiststad, med mycket sevärdheter och attraktioner.

Med den administrativa huvudstadens utbyggnad på ett annat ställe i Sverige, kan man i Stockholm satsa på att bevara gamla byggnader och gamla vägnät, istället för att göra om samma förändring som då man rev Klarakvarteren och förändrade Brunkebergsåsen för all framtid.