Läsförmågan förändrar vår hjärna för alltid – DN.SE.

En gång var Olof Lagercranz chefredaktör på Dagens Nyheter och Dagens Nyheters kultursida.

Det ledde till att Dagens Nyheters Kultursidan snart hade välunderrättade kulturskribenter, som t ex Bengt Holmqvist, Torsten Ekbom, Ulf Linde, Leif Nylén, Claes Hylinger, Magnus Hedlund, Öyvind Fahlström, med flera.

Idag kan man med stor behållning fortfarande läsa de böcker som finns utgivna, med artiklar av Torsten Ekbom, t ex Experimentfälten, eller Tatlins torn och andra texter.

Pontus Hultén var med och startade Moderna Muséet, med en aktiv donator i Gerhard Bonnier.

Flera av skribenterna, kritikerna, diktarna och konstnärerna var aktiva i tidskriften Rondo.

På Moderna Muséet visade man den modernistiska utställningen ”Rörelse i Konsten”.

På den tiden hade det låtit egendomligt om man sagt att man pratat med någon person ”i en mobil”, då ”mobilen var ett hängande balanskonstverk. Mest känd är kanske konstverk av Jean Tingueli, eller mobilen tillverkad av klädgalgar, ”Obstruction”, av Man Ray.

Nu i lördags var det fullsatt på Rönnells Antikvariat, då Claes Hylinger och Magnus Hedlund presenterade den tredje utgåvan av Segla i ett såll. Patafysisk antologi.

Den 13 As 142 E P.

Den första utgåvan kom ut på Bo Cavefors Förlag, år 1973, då utgåvan dessutom var en händelse i samband med att Le Collège de Pataphysique firade sitt hundraårsjubileum, sedan man börjat räkna den Patafysiska Eran från och med den franske författaren Alfred Jarry’s födelsedag, den 8 semptember år 1873.

Sedan dess har patafysiken, både den omedvetna och den medvetna spritt sig över världen.

Här i Sverige representeras den idag av Vestrogotiska ‘Patafysiska Institutet, med Administratören Christian Bodros som sammanhållande kraft.

Även här har ‘Patafysiken funnit både sympatisörer och representanter, i det förflutna och i nuet. Om framtiden vet vi inget, som vanligt.

I Rönnells Antikvariat på Birger Jarlsgatan nu i lördags, samlade antikvariatet lika många intresserade, som senast Bruno K Öijer hade, över 120 personer i publiken. Det var fullt både på markplanet och på balkongen över den lilla samlingslokalen.

Pekka skötte en hel del av det tekniska, medan Rt Claes Hylinger och Magnus Hedlund öppnade sina senaste utgåvor av Segla i ett såll. Patafysisk antologi.

Man läste högt de lite kortare texterna, som deras båda favorit Jean Ferry, men också Charles Cros och Boris Vian.

Det blev ju lite av en första samlingsplats för de som med tiden skulle bli ihågkomna som patacesseurerna eller patanjärerna, från cabareten Le Chat Noir, i Paris, för över hundra år sedan.

Där fanns inte bara Aristide Bruant, utan också Charles Cros och Alphonse Allais.

Med tiden skulle liknande scener öppnas, som Le Lapin Agile, med bland andra kompositören och pianisten Erik Satie.

Sverige och svenskkolonin i Paris, blev tidigt bekanta med dessa parisiska kulturpersonligheter, tack vare Rolf de Maré, Svenska Baletten, med Parade och L’Entr’acte, med musik av Erik Satie, dräkter och dekor av Pablo Picasso, med assistens av Jean Cocteau.

Den svenska konstnärinnan Greta Knutson blev maka till dadaisten Tristan Tzara. Men där fanns också Greta Ernberg och Thora Dardel.

Efter Symbolismen och Kubismen, kom de provocerande dadaisterna, bland andra Marcel Duchamp, Francis Picabia och Man Ray.

Rt Claes Hylinger formulerade också en kortfattad presentation av några av de Vice Kuratorer som har funnits, eller alltid kommer att finnas, inom Patafysiska Kollegiet.

Den mest kände är den person som ofta har burit namnet Latis. Men också Opach och Lutembi.

För att inte glömma Doktor Sandomir, närmast i tiden efter den evigt närvarande Doktor Faustroll.

Patafysiken ”förklaras”, ”definieras” och ”beskrivs” på många olika sätt.

Det som just i det här sammanhanget, i samband med vår nutida hjärnforskning och vår hjärnas förmåga till att samla in och bearbeta intryck, sinnesförnimmelser, känslor, emotioner som sedan hjärnan och nervimpulserna överför till signalsubstanser och medvetna tankar, så passar nog den vanliga, vardagliga förklaringen:

Patafysiken är Vetenskapen om de inbillade lösningarna och Vetenskapen om undantagen.

Denna mening kan också utläsas som Vetenskapen om de inbillade lösningarna och Vetenskapen om de lösningar som inte är inbillade.

Ett påtagligt, ytterst konkret, exempel på lösning som inte är inbillad, kan vara när man trött har gått och lagt sig, sedan man, av törst, druckit några glas vatten. Efter några timmars sömn, drömmer man att man går på toaletten, för att kissa.

I drömmen återkommer detta moment, tills man vaknar till och inser att läget är akut. Man går ut till toaletten och slår en drill. Så tillbaka till sängen och den ljuva sömnen.

Kanske, om det kan ha varit Jorge Luis Borges, som menade att det liv vi lever här och nu, kanske är någons dröm. I dödsögonblicket vaknar personen och minns drömmen om vårt liv, som vi levt fram till uppvaknandet…

Mer om detta kan man läsa i antologin och då speciellt i Euforismer, av Julien Torma.

Mycket av detta resonemang berör också Torsten Ekbom i sina böcker, då han hänvisar till Ludvig Wittgensteins filosofi om språket och dess begränsningar.

Hur kan vi tänka, utan att tänka i ord, begrepp eller benämningar på sådant som finns omkring oss, i vår vardag?

Hur ska man kunna använda en stekpanna, om man inte har ordet, eller begreppet ”Stekpanna”?

En annan sådan språkfilosof och laboratör, var ju också en bildmakare:

René Magritte.

Känd idag för sin bild som föreställer en pipa, med orden inunder:

C’est ne pas une pipe.

Då var det fortfarande färskvara. Ingen hade ännu förstått eller missförstått det konstaterande.

Så snart blir orden gamla och förbrukade, tills någon filosof, konstnär eller författare, eller, varför inte, ‘patafysiker, har lyckats omformulera ”anomalin” igen…

Annons