Nu är vi 9,5 miljoner – DN.SE.

Dystopiskt förslag om vallar mot Nordsjön. DN.se

Enligt Lilla Uppslagsboken från år 1957, så var Sveriges befolkningsmängd i slutet av 1600-talet cirka 1,5 miljoner invånare.

De som inte vill bo i närheten av vargar, flyttar in till tätbebyggda områden. Och de som bor i tätbebyggda områden, flyttar dit där vargarna finns. Så är alla nöjda och glada.

Men vad menas egentligen med ”tätbebyggt område”?

Det bor 488 invånare per kvadratkilometer i Nederländerna.

Ingenting säger att vi här i Sverige inte är på väg mot NL:s befolkningstäthet.

Inom Sveriges geografiska gränser är har landet idag drygt 10 miljoner invånare.

Vilka länder och stater har svenskarna idag som förebilder, drömmar och ideal?

Schweiz, Lichtenstein, Monaco, Luxembourg, eller Dubai?

Ett annat land är Japan, som många säger sig beundra för både zen-buddhism, feng shui och liknande trosuppfattningar eller livsåskådningar.

Japan har en befolkningstäthet på 342 invånare per kvadratkilometer.

Japan består av många öar. Befolkningen har länge försörjt sig på fiske. Men när fisken börjar ta slut, tvingas de japanska yrkesfiskarna leta efter fisk på andra platser i världen.

Platser där det sällan finns några befolkningar eller tecken på mänskligt liv. Men det betyder inte att människor inte exproprierar, exploaterar och projekterar dessa områden.

Som Mänsklighetens antropocentriska värld ser ut idag, är ständig tillväxt, utveckling, industriella framsteg och företagens ökade vinster, nödvändiga för samtliga av världens befolkningar.

Så fort som en verksamhet satt igång, följer också att det skapas fler arbetstillfällen som leder till att de som lever och arbetar där, behöver handla och kan kommunicera med familj, släkt och vänner på andra platser på planeten Tellus. Sedan brukar man tala om ett ”ekologiskt fotavtryck”:

Människans ekologiska fotavtryck, enligt WWF.

Sedan är det, igen, detta med skogen och skogsbruket.

Någon ”brukspatron” eller ”skogsvaktare” finns inte längre, men plötsligt kommer kontraktsinnehavaren till sitt rättmätiga landsområde och använder sin lagliga rätt både till äganderätten och till förfoganderätten.

Vad har de fåtal boende kvar att försvara sina ”illegala rättigheter” med? Sedvanerätten?

Även om en stor skog står orörd idag, så är det inte en garanti för att den kommer att finnas kvar där i morgon.

För var dag, för att verksamheten ska löna sig, gå med vinst och ge skattemedel till kommun och stat, krävs att mer och mer av ”gammal skog” ska avverkas.

Statistiska Centralbyrån om Sveriges befolkningsmängd:

SCB: 1919. Sveriges folkmängden ökat till 10 327 589 personer

I Sverige är det ”här-och-nu” som gäller.

Det förflutna är för evigt passé och om framtiden kan ingen veta något om.

Det ena handlar om ”proportionalitet” och det andra om en allt stigande ”exponentiell” utvecklingskurva.

Tänkande, enligt Wikipedia.

Divergent tänkande, enligt Utforskasinnet.se

 

 

 

Ja, dessa siffror är mycket begränsade.

De är dels begränsade till den befolkningsmängd som finns i Sverige idag, eller rättare sagt, år 2009 och 2010.

Det säger ingenting om människor från andra länder som kommer, enbart av det skälet att det finns gott om ”orörd” natur här, att flytta till Sverige.

Sedan säger statistiken ingenting om hur staten, företagen, medborgarna och turisterna kommer att påverka den svenska naturen.

Som jag skrev förut, så är det ju högst osannolikt att människor på landsbygden kommer att stanna kvar på landsbygden.

Litteraturmagazinet om: ”Vem älskar Yngve Frej?”

Mimers brunn.se om Selma Lagerlöfs ”Kejsaren av Portugallien”.

Citat:

”Efter några år kommer Klara tillbaka och hon blir väldigt förvånad över att alla kallar henne för Kejsarinnan. Hon blir lite sur på Jan för att han inbillar sig något sådant. Hon hade tänkt ta med sig båda föräldrarna tillbaka till Stockholm för att kunna ge dem ett bra hem men hon vill inte ha med sig Jan. För att hon är arg på honom, att han kunde säga så där om henne.”

”Mina Drömmars Stad”, av Per Anders Fogelström.

 

Redan nu ökar problemen för de människor som vill bo kvar och leva nära den vilda naturen.

Det blir allt dyrare för dem att dels få dit varor och tjänster. Men också att betala för transport av människor, t ex till och från sjukhus, omvårdnad och omsorg.

Äldre människor som måste flyttas till institutioner i större samhällen, eftersom de inte kan få hemtjänst och annan tillsyn i sitt eget boende.

Man bör också komma ihåg att det viktigaste för politikerna är dels de som röstat på dem i det senaste valet, men också den skatt som ”försvinner” bort från kommunen, när alltfler människor flyttat in från Selma Lagerlöfs landsbygd, Stig Claessons avfolkningsbygd och glesbygd, till Per Anders Fogelströms växande industriberoende samhälle.

När landsbygden och glesbygden avfolkas, så återstår inga människor kvar där som kan försvara varken sin härkomst, skogarna de levt i, eller de vilda djur som fortfarande överlever i gränstrakten till den mänskliga civilisationens sista utpost.

Man kan inte bara stirra sig blind på vad som håller på att hända i lilla Sverige.

Det finns många andra människor i världen som också vill ha nära till naturen, ha vackra landskap omkring sig, friskare luft att andas och möjligheter till att leva lite friare från samhället. Som exempel de holländare som för något år sedan flyttade till Värmland: http://www.svd.se/naringsliv/drommen-om-en-camping_3239703.svd

Lägger in citatet igen som jag lät denna tråden börja med: http://www.dn.se/kultur-noje/lagen-ar-en-rokrida

Allt man skriver om framtiden, är förblir ju en ögonblickshändelse av en personligt färgad hypotes.

Även om vi ”informationssökande”, ”informationskonsumenter”, ”informationsberoende” har mycket stränga krav på vilka trender som är möjliga, så blir vi ändå överraskade när något, för alla medvetna människor teoretiskt, hypotetiskt, faktiskt också inträffar.

Snöbrist på östkusten hotar grundvattnet. DN.se

Vill verkligen alla svenskar bo som i Dubai:

Om ”Framtidsstaden” Dubai.

Likaså finns det dem som har mycket gott om pengar, och som vill investera dem i egna företag i Sverige.

Jag kan mycket väl förstå värmlänningar som ser till att det händer något i Värmland.

Sedan kan jag undra varför holländare kommer till Sverige för att köpa en campinganläggning. Att det inte finns svenskar som tar samma tillfälle i akt?

Idag, torsdagen den 20:de februari år 2020, tror jag att upplevelserna som författarna Lagerlöf, Claesson och Fogelström, har brett ut sig.

Ett misstroende, en uppgivenhet och upplevelse av av omgivningens likgiltighet och till och med förakt, som så småningom lagrats till ett status quo av fatalism, defaitism, djup pessimism och som, sedan generationer tillbaka, satt sig som ett ambitionslöst ”Typ B beteende”, eller ”inlärd hjälplöshet”.

Att ”Framtiden finns inte här!” Bankerna, eller den lokala bank som fortfarande finns kvar, kan inte redovisa några löften högre upp, för att de som stannat kvar, eller, på ett eller annat sätt, hållit sig kvar, som bevis på att lånen i framtiden kan betraktas som en investering.

Tyskar och holländare som kommer till Sverige, har också de, liksom andra invandrare, kontakt med sina familjer, släktingar och vänner, från de forna hemländerna.

Så de kan också locka hit andra landsmän och turister från samma områden.

Malå kommun: ”Möt Alex van der Steen från Lapland Stuga & Tours ”

 

Att det kanske är lättare för en holländsk campingägare att locka hit folk från Nederländerna, än det är för en svensk, som inte har samma kontaktnät utomlands.

Kanske att det är samma sak med Bert Karlsson Sommarland i Skara.

Men sedan kan man ju ta både Astrid Lindgrens sagoparker runt i Sverige samt Jan Guillous Arn-turism. ”Bamse”, ”Emil”, ”Pippi Långstrump”, med flera.

Selma Lagerlöf borde ju locka en hel del turister till Värmland, Sunne och Mårbacka, eftersom hon är mycket uppskattad som författare t ex i Sydamerika.

Likaså Vikingabyar och Medeltidsstäder, lockar väl turister. Även om det inte är i samma mängd som Disneyland eller Disneyworld.

TV4 Nyhetsmorgon: ”Arkeologer slår larm: unika världsarvet Birka förfaller ”

MSB: ”Översvämning i Mälaren – Scenario 1”

Polska brandbilar i Sverige (förstärkning till skogsbränder) [SE | 7.2018]

Men varför är Nederländerna så intressant som ett objekt, ett ”Föregångsland”, med vars hjälp vi som lever här i Sverige idag, lättare kan förstå hur utvecklingskurvan, ”i exponentiell takt” kan stiga?

(I min här mycket enkla kalkyl, som har betydande brister om t ex vattenområden och mark över trädgränsen, eller där det varken finns möjligheter till moderniteter som rinnande sötvatten, elektricitet, avloppssystem, sophämtning, social service eller tillgång till internetuppkoppling eller täckning för bruk av smartphones, har jag endast utgått från sådana uppgifter som finns att hitta via geografiska och statistiska webbsidor på Internet.)

Amsterdam, Stolkse Weide och Kinderdijk – Gone Camping åker till Holland

Föregångsland på så vis att folkmängden är egentligen ganska liten: 16,5 miljoner invånare som delar på en yta på 41 528 kvadratkilometer.

Enligt denna sida om Holland är invånarantalet 488 invånare per kvadratkilometer.

Jämfört med Sverige som har 21 invånare per kvadratkilometer.

http://www.holland.com/se/tourism/Hollandinfo/Om-Holland/fakta.htm

På Nederländernas egen sida står det att folkmängden per kvadratkilometer är 488 invånare per kvadratkilometer. På en yta av 41 528 kvadratkilometer.

Ska man vara noga, så består landet av 18,41% vatten. Fakta från Norden.org:

Fakta om Sverige, hämtad från Norden.org.

Om man tar Sveriges yta, 447 435 km2, och multiplicerar med Nederländernas befolkningsmängd per kvadratkilometer, 488, så blir det, översatt, 218 348 280,eller avrundat uppåt, 220 miljoner invånare.

SCB Statistik om Sverige 2020

Citat från SCB:s webbsida:

”Befolkningstäthet i Sverige

Senast uppdaterad: 2019-03-21

Under 2000-talet har Sveriges befolkning vuxit. Det innebär också att befolkningstätheten har ökat. Befolkningstätheten i Sverige har gått från 21,6 invånare per kvadratkilometer år 2000 till 25,1 år 2018. Men Sverige är fortfarande relativt glesbefolkat. Till exempel är befolkningstätheten i EU:s 28 medlemsländer 117,7 invånare per kvadratkilometer.”

SCB om befolkningstillväxten i Sverige, från mitten av 1700-talet och framåt:

SCB om befolkningsökningen i Sverige, från mitten av 1700-talet.

Citat:

”Sveriges befolkning har vuxit mycket sedan SCB började föra statistik över folkmängden för över 250 år sedan. I mitten av 1700-talet bodde det knappt 2 miljoner personer i Sverige, men 2017 passerade vi 10 miljoner. Hur snabbt befolkningen ökar styrs av hur många som föds, hur många som dör, hur många som utvandrar och hur många som invandrar.”

Så, frågan är vad det är som kommer att förhindra att Sverige utvecklas på samma sätt som Nederländerna?

Förbifartbygget påverkar grundvattennivån. Mitti.se

Sverige har en hel del natur och, som sagt, en befolkningsmängd på 21 invånare per kvadratkilometer.

DN: ”Framtida vägprojekt krockar med klimatmål”

Sverige, som neutral stat under Andra världskriget och, i jämförelse med de flesta andra länder inom dåtidens Europas gränser år 1945, utan varken krigsdrabbade landområden, städer, företag eller människoliv, ett otroligt ekonomiskt försprång.

Sverige under 1900-talet, från Information Sverige.se

Citat: ”

Sverige år 1960 till år 2000

Under 1960-talet fick Sverige bra ekonomi. Barnomsorg, sjukvård och vård för de äldre byggdes ut. Anställda fick rätt till fyra veckors semester. Sverige blev ett modernt land som kunde ge medborgarna ett bra liv. Det fanns trygghet och möjligheter att få mat, bostad och arbete. Denna trygghet brukar kallas den svenska välfärden. År 1974 kom en ny grundlag som bestämde att all offentlig makt ska komma från folket. Kungen var fortfarande landets högsta chef, statschef, men allt politiskt arbete skulle göras av regeringen och riksdagen. ”

 

Efter de två världskrigen hade vi i Sverige ett stort försprång framför alla de länder som ödelagts av att människor dödats, skadats eller förlorat sina anhöriga och bekantskapskrets.

Vi hade flera stora företag som låg bra till på världsmarknaden. Sådana företag som SKF, SAAB, Volvo och ASEA.

Vi hade en bra balans mellan privata företag och statligt ägande.

Vi var framgångsrika i varvsindustrin och i teko-industrin.

Vi hade skogsbruk, malmbrytning och vattenkraft.

Vi hade på så vis elektricitet till oss själva och kunde exportera bl a järnmalm och virke.

Urbaniseringen; inflyttningen från landsbygden till storstäderna ökade.

Tidigare hade den största delen av Sveriges befolkning bott utanför städerna.

På landsbygden arbetade de boende med djurhållning, odling av säd, växter, grönsaker och frukt.

Befolkningen som ofta hade bebott samma gårdar och fastigheter i generationer tillbaka, hade haft en självklar, sedvanerätt till jakt och fiske.

Liksom i Selma Lagerlöfs ”Kejsaren av Portugallien”, hade människor en gång vandrat bort från bebyggda trakter för att där, en gång för alla, trodde de då, sätta ner sina bopålar.

Sverige var ett land som klarat sig mycket, mycket, lindrigt undan de två krigens alla katastrofer.

Sverige blev, tack vare landets export av naturresurser och råvaror, ett framgångsrikt, föredömligt och framstegsvänligt industriland.

Men efter det har vi fått det allt svårare att behålla försprånget.

Vilket inte är så konstigt då vi har en befolkningsmängd på lite över 9 miljoner vars invånare bor på en yta motsvarande tio gånger så stort som Nederländernas.

Om Hollands ekonomi står det skrivet på Fakta – Om Holland:

På engelska, om NL:s ekonomiska förhållanden.

Ekonomi: ” Nederländerna är känt som ett politiskt stabilt land med en sund finanspolitik. Holland har en av världens öppnaste ekonomier och är en av världen fem största exportörer.

Tre fjärdedelar av den yrkesverksamma befolkningen arbetar inom tjänstesektorn, en fjärdedel inom industrin och endast 4 % inom jordbruket. Trots detta är Holland en stor exportör av jordbruks- och trädgårdsprodukter. Några kända holländska företag är: Shell, Unilever, Akzo Nobel, Philips, Aegon, ING Group, Rabobank, Heineken, TNT och Randstad.”

Men är man lite bekant med webbsidor på Internet, ser man snart att mycket av pornografi kommer från Nederländerna.

Det kan tolkas som att många ungdomar antingen är mycket förtjusta i att visa upp sig i pornografiska filmer eller bilder.

Eller att det är så ont om jobb, så att ”sexarbetarna” kan försörja sig som alla andra, betala skatt m.m.

På andra sidor kan man läsa att man kan köpa mycket olika slags droger, illegala droger, partydroger, internetdroger, ”Research Chemicals” och droger som ger upplevelser av något guddomligt, likt det som författaren Carlos Castañeda skriver om i böckerna om trollkarlen och schamanen Don Juan.

Man säljer dessutom ”lyxfågelfrön”, frön till att använda för att odla Cannabis.

Man har alltså på många olika vis en ”liberal” politik, som i det närmaste kan kallas ”libertarianistisk”.

Som när man länge haft s k Coffeeshops, men numera försöker att förhindra att turistande ungdomar från andra länder röker cannabis på uteställen i Amsterdam. http://www.holland.com/se/tourism/Hollandinfo/Om-Holland/Hollands-drogpolitik.htm

Vi kan se samma ökning av befolkningsmängderna i flera länder i och utanför Europa.

Då måste man också komma ihåg att arten Människa och mänskligheten på många olika delar av världen har anpassat planeten Tellus efter Människans behov, och inte tvärtom.

Många människor ser än idag denna expansion och utveckling som ett bevis på arten Människas styrka i förhållande till både djur, växter och klimat.

Men, vad ska vi göra, då vi istället har förbrukat för mycket?

Ett världskrig idag skulle ju vara en global katastrof!

Snart skulle de krigande länderna använda ABC-vapen; kärnvapen, biologiska vapen, som t ex bakterier och virus, och kemiska vapen, som olika slags stridsgaser.

Vi står inför, kanske för hela Mänskligheten, den största utmaningen någonsin:

Är vi ”Skapelsens krona”, eller ej?

Om vi vill leva upp till det idealet, bör vi först uppnå förmågan att låta förnuftet styra över våra, var och ens, mest primitiva känslor.

Det är inte så lätt i en värld där underhållningsvåldet impregnerar ”informationskonsumtionen”, drogerna försätter oss, antingen i viloläge, verklighetsflykt, eller ett ”speedat”, hypomant, överaktivt engagemang.

Alternativet är att låta Naturen tvinga oss, med sådana händelser som tsunamis, översvämningar, bränder, eller långvariga avbrott i energitillförseln.

Katastrofer på så vis att det mesta idag av mänsklig vardag består av apparater, maskiner, robotar eller automater som drivs med elektricitet.

Med maskinernas hjälp är vi, långsamt men säkert, på väg att avskaffa oss själva.

WALL-E

På så vis hade Charles Darwin hade fel:

Utan att möta hinder och anta utmaningar, kommer vi aldrig att utvecklas vidare.

 

Tillägg den 23 oktober 2020:

En hypotes om ifall mänskligheten skulle flyttas in inom samma stad (landområde). Vilket landområde skulle vara tillräckligt stort för att rymma hela mänskligheten, boende och levande där, dygnet runt?

Svar: Palestina.

Annons