Sugar.

Daddy.

Daddy Cool.

Sugar Daddy.

Cool aid.

First Aid Kit.

Limited.

Edition.

Real Life is in References. You are More Different than Anybody else.

In this Moment of Meta-text; More Real, Realier, than Anybody else existing in this Con Text.

Vad är en färg, och när blir blått och gult en svensk flagga?

En Gul färg är Gul.

En Blå färg är Blå.

Blått och Gult bredvid varandra, men med en mikrometers avstånds skillnad, är Blått för sig och Gult för sig.

Så sammanför man dem, så att de ligger kant i kant intill varandra. Då bildar de ett sammanhang, en slags symbol, vars syfte är att förena alla de medborgare som bor och lever inom Sveriges gränser.

Blått och Gult kan också sammanföra Ukrainas medborgare.

Blått och Gult är också färgerna för Waxholmsbolaget.

Ett Gult kors på ett Blått fält, är det Sveriges flagga, eller ”bara” ett Gult kors ovanpå en Blå bakgrund?

Det sägs att adelssläkten Natt och Dag, eller, som den hette i begynnelsen, Dag och Natt, eller i Nutidsandan, 24-7, var med och utformade Sveriges flagga. Förebilden var den danska flaggan Dannebrogen.

Flaggan förändrar budbudskapet beroende på i vilket sammanhang den befinner sig.

Är Svenska Flaggan en symbol för nationalister?

Svenskar viftar med svenska flaggor då Svenska Fotbollslandslaget spelar mot ett annat lands fotbollslag.

Människor i Sverige hänger upp svenska flaggor utanför där de bor, i hyreshus eller bostadsrätter, för att signalera att de är ”svenskar”.

Vad kännetecknar en Svensk? Blond, råggult, hår och Blå ögon? Kalles Kaviar?

Vi Barn i Bullerbyn…

Mästerdetektiven Blomkvist lever farligt…

Vi på Saltkråkan…

Lite exempel på filmklipp som skulle kunna fungera som exempel på POP Surrealism, eller Low Brow Art.

Angående Statens Konstråds nya lokaler. Dagens Nyheter.

Sedan trettio år tillbaka har jag inte gjort några konstverk alls. De senaste två månaderna har jag målat över 110 akvareller.

Jag är en ”outsider”, men har gått Grundskolan för Konstnärlig Utbildning, Gerlesborgsskolan 2 år, samt arbetat för dåvarande Professor i Grafik, Nils G. Stenquist, på Kungliga Konsthögskolan ”Mejan”, i över sex år, i hans ateljé i Malongen, Malmgårdsvägen 2A, vid Nytorget, på Södermalm, i Stockholm.
Det finns säkert många fler än jag som har hoppat av en lovande konstnärsbana och, som kanske skulle vara värda en tids utställning i Statens Konstråds nya lokaler? Om jag förstår bilden rätt, så finns Konstrådet nu i samma hus där Grafikskolan låg förut, på 1970- och 80-talet?
Konstigt är också att det finns så få ”Särlingar i Konsten”, nu för tiden. Hur många vet att Marcel Duchamp aldrig genomgick någon regelrätt konstutbildning och att han därmed kan klassas som ”Outsider” inom ”L’Art Brut”?
Vilka ”särlingar” och ”outsiders” har vi i Sverige, förutom Döderhultaren?

Är nu levande konstnär, artist eller bildmakare, med nyligen tillverkad Konst, en hobbyverksamhet, eller en profession?

Är det utbildningsvägar och referenser, CV, eller Konstmarknaden med Konstauktioner, som är avgörande för att fastställa verkets andliga och därmed fysiska värde?

Det konstiga är att immunförsvarsbrister, cancer, diabetes, hjärtsjukdomar och andra ”välfärdsjukdomar” ökar. Varför över huvud taget forska om Cancer, när vi redan vet att de cancerogena ämnena finns i våran närmiljö?
Matproduktionen blir alltmer beroende av kemiska-syntetiska-artificiella substanser och metoder. Matpriserna stiger, samtidigt som vi människor blir alltmer oroliga för att livsmedel och mat inte innehåller det nödvändigaste näringsämnena.
Därför kommer hela tiden modevågor och trender angående bantning, kosttillskott, motion, depression och allt som vi kan göra mera.
Vi är inne i en enorm stor ond cirkel, som endast kan avhjälpas med ett ännu större paradigmskifte. Det gäller inte bara kosten, utan också klimatförändringen, den ökande stressen, konkurrens och oro för kärnvapenkrig, , medias kritiska ifrågasättanden och vår egen inlärda hjälplöshet.
Media och politiker påstår att vi som enskilda individer och medborgare kan vara med och påverka, men kan vi verkligen det.
De politiska partierna rör sig mot en gemensam agenda, medan vapenindustrin pumpar in varumärkesplaceringar i underhållningsvåld och actionfilmer.
Snabba lösningar mot symtom, istället för långsiktiga, ideologiska ställningstaganden.
Det som Näringsliv och Politiker inte klarar av att hantera och förändra, förskjuter de ansvaret slutligen på oss ”vanliga människor” att hantera. För att hålla samhället igång, hinner vi, liksom i Japan och Kina, inte föda och uppfostra nästkommande generationer.

Det enkla skälet till varför svenska folket behöver en stark ledare är därför alla människor, omedvetet, undermedvetet, dels vill ha någon som säger sig axla ansvaret inför framtida kriser, dels för att ha någon att skylla på, om ifall all politik enbart är grundad på spekulativt önsketänkande, löften om guld och gröna skogar, hägrande oaser med 18 oskulder, rent vatten, fusionsenergi smt luftslott åt alla.

En sådan oumbärlig produkt som kan rädda Sveriges ekonomi från Harmagedon är Den Elektroniska Klädhängare, som på skissplanet fungerar så att användaren är utrustad med en fjärrkontroll, så att, när användaren trycker på en grön knapp, tänds på klädhängaren en röd lampa som syns även i mörkret, samt en analog-digital originalinspelning av soundtracket till filmen Värdshuset Göken kommer som ett brev på posten. Dessa konkreta, men ändå abstrakta signaler bekräftar att fjärrkontrollen fungerar i överensstämmelse med användares förväntningar.

Livets Mjuka Skola lär med empiriska metoder baserade på fakta hämtade oavkortat från den verkliga verkligheten.

En sådan grundläggande metod är att, på ett lutande/sluttande plan jämna ut differensen mellan förutfattat mening utan djupare analys, skyhöga förväntningar, utopiska förutsättningar och fram till oundvikliga, iskalla och stenhårda tillkortakommanden.

Om Vi kan resa till månen, så borde det ju inte vara helt förgäves att försöka, mot alla odds, bygga en Förbifartstunnel också till till nyss nämnda färdkamrat genom evigheten.

Sedan den Första Schamanen vars namn aldrig får missbrukas, formulerade Tingen -i- Sig till ljudande uttryck lätt uttalade av Mannen på Gatan, namngav sådan som var och en med förnuftet i behåll kan, utanför arbetstid, ägna tankarna åt, har den Enskilde Individen, antingen i kraft som Skönande, Valfrände, Protagonist, Guds Utvalde, eller de än så länge överlevande, av Charles Darwin igenkännbara som det Naturliga Urvalet, utsett Vild, Frilevande Gotiskt Romantiserade Naturföremål samt Naturkrafter till Människans Fiende Nr Ett.

Sedan Little Man och Fat Boy gjort civila hederligt arbetande vardagsmänniskor i Nippon existentiellt ur funktion, samt nästföljande Checkpoint Charlie, Tredje Mannen, Kalla Kriget, Heta Linjen och Kubakrisen, har, inklusive skriftställaren själv utstått ett subliminal hotbild från den, än så länge högst osannolika föreställningen om att Någon, oavsiktligt eller med diffust formulerade intentioner utifrån än mer konspirationsteoretiska och/eller rätthaveristiska förklaringsmodeller, uppenbara risken, grundat på vidlyftiga antaganden om en vare sig taktiskt eller strategiskt ABC-konflikt där, liksom i kärlek, allt är tillåtet.

Så länge Kärnvapenangsten står och skriker sig hes p brofästet, behöver klimatförnekarna inte ens lyfta ett finger, speciellt inte det längst fram i mitten.

Klimatförändringens konsekvenser behandlas lättast bakom Järnridåns Tystnadskultur, som brukar klara biffen utan något som helst rödvinsvänstersvammel angående den som sa det han var’et, alt. den som nämnde det, han klämde det.

En annan efterlängtad uppfinning är Outdoors Papperspelle, som också, i andra, mer vardagligt, officiella kontexter, namnges som Någon Annan, eller i grannlandet i Väst, Anders, utför sådan obekväma sysslor som Förmyndarstaten i Bananrepubliken huvudstad Ankdammen lagstadgat som Skattebetalaren Medborgaren bör ägna sin obetalda fritid åt, gärna i agendan, under posten, Icke Avdragsgill Hobby-sysselsättning, utan reella möjligheter till vare sig övertidstillägg, rutavdrag, eller pensionsgrundat, ideellt volontärarbete, typ altruistisk välgörenhet för framtida provrörskloner, till exempel av Scarlett Johansen, Ana de Armas, Alicia Vikander, Salma Hayek, Betty Page, Eva Green, Alexandra Daddario, Anne Hathaway, Stellan Skarsgård, Albert Einstein, Andy Warhol, David Bowie och Danny DeVito.

I brist på Radikaliserade Soffliggare och Inlärt Hjälplösa Legitimerade Tärande Uteliggare, har Danmark som banbrytande A Lie In Nation, tagit dt Sista Avgörande Steget från Globaliserande Världsfederalistisk-Libertariansk-Kosmopolitisk Metropol för H.C. Andersens, Sören Kirkegaards samt Jantelags-formuleraren dansk-norska Aksel Sandemose, till Frihetspartiet för Nostalgiska Protektionister och Radikaliserade Glistrup-supportrar mot Simon Spies French Bunnies Jet Set Air Hostess, Escort Service & Legal Sugar Daddy’s Seventeen Girls Gone Wild Akihabara Kavaii Guro Lolita Doggy Dolly Style, lobbat för att även Svenska-Amerikanska Svenskbyborna i Ukraina, a Tribute to Rospiggen Rurik an Andrew Warhola from Nowhwereland in Ruthania-Gran Fenwick, med andliga rötter tillbaka till Arian Shambala, med det något lösa, ännu inte av den auktoriserade expertisen, vetenskapligt, i betydelsen vetenskap och beprövad erfarenhet ställt utom all rimlig tvivel, evidensbaserad, falsifierad, inom akademiska kretsar samt erkända artikelförfattare, som tills vidare, när ytterligare analyssvar från tester av, än så läng, osäkrade DNA-prover, oavkortat hittransporterade från Stanford, UCLA, MIT, Harward, CERN och Svalbard Transcontinental Laboratories UPA, samt en, just för tillfället, restaurerad och praktiskt nog, under pågående yttre infrastrukturell metamorfos, administrativ omorganisation i paradigmskiftet från holistisk-ekologisk-cybernetisk, till metatextuell, i tidskriften The Science erfarit vissa osäkra, men ändå, på grund av deras något för Anakronistiska Kontrafaktiska Anglosaxiska Swedenborgianska Differentiella Överliggare i Träda, Sveda, Värk och Överdängare i Spirituella Studentikosa Formella, i överensstämmelse med Normen från Tradition & Konvention’s senaste årsmöte där även den sittande styrelsen, för, vid noggrant genomskummande av tidigare arkiverade annualer, pro memorials samt dammråttesamlande boxar av utsorterat material som, med eftertankens kranka blekhet fortfarande färskt gnagande i långtidsminnet, vilken gång i ordning, beviljats ansvarsfrihet tills vidare, eller, vid oförutsedda händelseförlopp, med perfektionistens tålamod som förebild och hypotetiskt ideal, ständigt och jämt, i vänten på att komma till skott i skarpt läge, vilar på hanen, men med hårkorsets brännpunkt i omedelbart fokus.

Som alla Friskyttar, med många, långa och åtskilliga år på nacken, har i bakhuvudet, kan vildandens flygande drake torna upp med Tidens Vingslag som igångsätter en tsunami i Himmelska Fridens Day Trader’s High Risky Show Business, som en blixt från klar himmel, kommit fram till att Nyanlända Flyttfåglar utan Permanent Uppehållstillstånd, fast Egna Hem-boende, Fågelfria Illegala, Vingklippta, men Fjäderlösa, Frigående Wandervögel, typ Digital Nomads och Nätsurfande Troll on line från Peniche, med Visans Vänner från Occitanska Languedoc, med muntlig försäkran om i rakt nedstigande led, blå ådror från Pippin den IV, vilket inleder det näst intill outhärdligt svårbesvarade, med faktiska bevis, frilagda från indicier, men bekräftade av ovidimerade artefakter, inordnas samt katalogiseras under, både digitalt och materiellt fysiskt påtagligt konkret, den något alltför vida och breda kategorirubriken:

”Aliens, Outsiders and Others from Abroad to the Absolute End in Time, Space and Man’ Memory.”

Den som till äventyrs, med den egna fysiska kroppen i behåll efter omskakande, men ändå diffusa ur-balans känningar, Time-lapse Jumps, typ Jet Lag, kan utan komplexa, fantasifulla erinringar, med utsvävningar innanför Universums kryptiska vivlande korpuskler, via neuronernas myelinskidor, uppleva genom varseblivande, entropins predestinerade permanent revolutionerande, i betydelsen och den underförstådda andliga meningen, upplösande utlösningens fantomsmärta, eller om ifall den engagerade läsaren så hellre, i tyst samtycke, önskar spontanjästa eruptionen.

Detta kan sammanfattas till att i den forne, må hända, mytologiska iscensättningen av protagonisten, aldrig, med det verkliga liver i behåll, tillträdande kronarvingen, namnet skrivs på isländska Amlóði, på forndanska Amblothe, Ambluþe och på fornsvenska amblodhe med betydelsen ”dåre” i Erikskrönikan, Kungen av Danmark, med smaken av Pimpinella anisum L. och en, kanske en viss förvirrande upprymdhet, som placeboeffekt efter intagande av Tujon. den med oviss hemmahamn och flagan satt på spel, ty rysk roulett, kan erfara det Kirkegaardiska Hoppet som en spatial lägesändring, kinetisk aberration från konformitetens normalkurva.

Har fått ett halvt erbjudande om att ha en separatutställning. Därför har jag inte haft lika mycket tid som vanligt att skriva på bloggen. Ber om ursäkt för det!

Fler bloggtexter kommer när beslutet om om och när utställningen blir av, är klart.

Bästa hälsningar!

Victor Rangner

Hässelby måndagen den 1 augusti 2022.

Individen fruktar att han eller hon kommer att förlora beundrare. Då arbetade Stanley med timmerflottning.

I början bodde Stanley i Paris. En ingenjör, uppfinnare och schackälskare. Han växte upp hos sin biologiske far i Marseille och är utbildad elektriker. Han liknar en kanin, ledsen, och på något sätt mentalt snuskig. Han fortsatte också, i mindre skala, att samla.

Han var tyst och kämpade med det tysta språket. Han kastade sig in i filantropi, organiserade gatumöten, och visade en sådan uppriktighet som, tillsammans med sina konstigheter, att han hade pumpat in spänning i en som normalt var slö.

Först luktar den på dig, sedan flyr den, sedan kommer den tillbaka, och du känner för att smeka den, leka med den.

Stanley hade ont om pengar och gifte sig med Alice, systerdottern till USA:s president. Hennes far arbetade som lastbilschaufför, medan hennes mamma ägde en liten närbutik.

De hittade släden. Från Los Angeles och östkusten. Fram tills att företaget gick på obestånd, arbetade Alice pappa där som chef på ett transportföretag . Därefter öppnade han en VVS-verksamhet specialiserad på effektiv energianvändning. han hade glömt att han bara var 22, tre år under den ålder som krävs.

Efter att ha fått ett filmmanus refuserat, bytte Stanley bana till operaregissör. Hans främsta motståndare var möjligen olämplig.

Han försökte närma sig sin andra fru, som drev sin egen nattklubb från ett pensionat i Colorado. Hon anlitade Thatcher för att ta över honom med en släde i snön utanför. Stanley förvärvade det mesta och använde det för att odla limabönor. Han ägnade sig åt fotografi, vistades i Filmhuset och planerade att bygga en stad som skulle heta Marocko.

Anläggningen skulle omfattar en stor koi-damm med konstgjord bäck, en liten citrusträdgård och två skogar. I övrigt bibehölls det egentliga slottet sin ursprungliga gotiska inredning.

Han inledde en affär med amatörsångerskan Alex. Alice upptäckte affären och den offentliga skandalen avslutade hans karriär.

Efter att Alex försökt begå självmord, tillät han henne att överge sången . Detta var kortlivat, Han förstörde hennes sovrum, men drog slutsatsen att han inte kunde lösa mysteriet och för alltid kommer mysteriet att förbli ett mysterium. Senare erkände hon att hon bara kom på det.

Pistolen avlossade två skott och slet upp hotellgolvet.

Stanley blev så småningom chefredaktör för KRIS. Det berodde på hans uppträdande gentemot ledamöter, ledamöters döttrar, ledamöters hustrur och personal vid Akademiens kansli.

En ung kvinna hade skickat ett brev till dåvarande ständige sekreterare med upplysningar om sju Nobelpristagare.

Alice tyckte att det var lättare att få vänner i New York än i Paris. Hon kom på idén om Foundation Forum – en privat medlemsklubb och konststiftelse. Hennes förslag inkluderade att hyra hela Kyrkans missionshus, som omfattar sex våningar och 45 000 kvm (4 200 m2), där hon planerade ett bildkonstcenter med pop-upp butiker.

Alice bad festdeltagare om sovplats. När de tackade nej tillbringade hon natten med att sova i en bil. Hon bjöd in människor som hon knappt kände… som om det kanske var andra gången de någonsin träffats, ungefär som vi.

Alla satt bara och stirrade tyst på sina egna telefoner.

Restriktiva förbund förbjöd icke-vita att äga eller hyra egendom om de inte var anställda som tjänare.

Stanley, hans ålder utgjorde inget problem, ledde ett korståg, hämtade en fyrpipig pistol och och förnyade argumentet.

Besökarna som lockades av hotellet köpte alla verktygsrelaterade tillgångar från Pickfair. Glamouren bidrog till dess växande attraktionskraft.[

Alice verkade glömma arrangemanget, misslyckades med att betala och antogs helt enkelt var frånvarande. Hon anlitade ett PR-företag för att boka en födelsedagsfest för sig själv. Konstigt nog betalade hon alltid med kontanter och bodde på hotell, inte en lägenhet. Stanley avslutade deras vänskap.

På en nattklubb var Alice krävande och oförskämd. När en hissdörr öppnades, väntade hon på att andra människor skulle gå av.

I december hyrdes Church Missions House ut till Fotografiska.

Mannekänga.

Några av böckerna är historiska och karaktärerna baserade på verkliga människor.

Monarken var inte orolig för tillståndet. Snarare gick han in i det sociala välfärdssystemet som arbetare. Människor dödas av en slump eller med mycket liten anledning. Ett år senare försökte han fly. Sammanbrottet ledde till privatiseringen av regeringen.

Mannekängen syftar på en byst, i mänsklig storlek i full skala, med ett mera personligt utseende.

August Strindberg satt modell och jämnade huvudbyggnaden med marken. I samband med bilolyckan utgav han sig för att vara en polis och att han bodde tillsammans med sina föräldrar. Han sårades flera gånger. Han blev så förtjust i denna ljusa varma värld att han skrev en hel bok om den.

Hans debutroman var den sämsta boken någonsin med karaktärer plagierade från De Tysta.

En fullt uniformerad skyltdocka, placerad i ett av de övre fönstren, slog sönder gatlyktor och kastade ut vita skyltdockor på marken. Syftet var att ge illusionen av att han for fram genom ett tecknat landskap t. ex. en sekvens från kyrkogården med mjukt silande solljus genom lövverket, en lyrisk kvalitet alldeles utanför sammanhanget.

Tyskland råkade vara närmare än England, men det var inte så lätt som jag hade trott. Anläggningen har en intressant form. När platsen användes hade den fortfarande fönster och en dörr. En dubbeltrappa i granit ledde upp till trottoaren.

”Bygg hallen i sten; eller höj den för att utgöra ett hinder!”

Dunderhyttan var en röd koja, omtalad för grandiosa fester som blev vida känd, Förebilden var Hoppentott och Tummelunsarna som vill äta upp de andra. Baksidan var en yster gycklare som räknar kallt med att magen skulle knipa. Enstaka trevliga tillställningar och fredliga möten avbryts brutalt.

Dömda brottslingar, krigsrättssoldater och politiska oönskade. Till dem hör en underofficer som ironiskt nog heter Tiny. Fixaren och listige tjuven Franz. Blom, en flyttkarl från båda sidor av inbördeskriget. På grund av fel i kronologin kämpar de på flera ställen, hundratals kilometer ifrån varandra, samtidigt.Anläggningen har en intressant form. Planen är lagd i ett mönster av rutor och är helt sluten. Ett komplett system med tusentals snabba verktyg, trendiga filter, roliga klistermärken och lysande bakgrunder. Hopper, iförd många synliga rör, var oförmögen att föra långa samtal.

(Oh) Gör det
(Oh) Gör det
(Oh) Gör det

Gör stressen
Gör stressen

Gör stressen
Gör stressen

Gör stressen
(Oh) Gör det
(Oh) Gör det

Gör stressen
Gör stressen

Gör stressen
Gör stressen

Gör stressen

Gör stressen

Den är ungefär sfärisk till oval till formen, cirka 15–25 mm lång och 10–15 mm i diameter, med ett yttre fibröst skal som omger ett slätt skal. Den skallige beordrade att alla skulle förstöras.

1974 July Marida Lindbloom
1974 August Reverie
1974 September Cindy
1974 October Diana
1974 November Lorraine
1974 December Patti
1975 January Olinka
1975 February Marcia
1975 March Michelle
1975 April Lolita
1975 May Ginger
1975 June Bonita
1975 July Althea Leasure
1975 August Marilyn
1975 September Kathy Keeton
1975 October Heather
1975 November Amber
1975 December S’Lena

Retro tenderar att fokusera på visuella element från 20-talet till 70-talet. Ramona anställer kvinnor med drogproblem och brottsregister samt skaffar främlingar som nya kunder mot Destinys råd.

1976 January Donna
1976 February Renee
1976 March Jennifer
1976 April Max
1976 May Jocelyn
1976 June Pat
1976 July Evelyn
1976 August Tina
1976 September Polly
1976 October Leslie Bovee
1976 November Sheila
1976 December Candy Clark

Det avslöjas att Ramona återigen hade varit upptagen. Nu för tiden för att beskriva nya saker som har särdrag från det förflutna. Det största hotet var vanligtvis en konstruktion.

1977 January Karyn Wagner
1977 February Annie
1977 March Maggie
1977 April Allison
1977 May Nicole
1977 June Suze Randall
1977 July Monica Chapa
1977 August Stacy
1977 September Tina
1977 October Cassie
1977 November Sheree Lee
1977 December Lydia

En snygg fotografering i kombination blir ett fantastiskt tillägg till ditt flöde. Barcelona, ​​Butler, Casina, Clark Cosford, Daviana, Delle Langhe, England, Ennis, Fillbert, Halls Giant, Jemtegaard, Kent Cob, Lewis, Tokolyi, Tonda Gentile, Tonda di Giffoni, Tonda Romana , Wanliss Pride och Willamette.

1978 January Chrissy
1978 February Beverly Kaszycki
1978 March Angel
1978 April Janet and Karen
1978 May Arlene
1978 June Rebecca
1978 July N/A
1978 August N/A
1978 September N/A
1978 October N/A
1978 November Sheila
1978 December Kari

I vissa länder hade monarken liten kontroll. Människor hänvisar ofta till det förflutna eller som helt enkelt inspirerats av det förflutna. Destiny’s barn har dött.


1979 January Dana
1979 February Michele
1979 March Pandora
1979 April N A Saturday
1979 May Pamela
1979 June Becky
1979 July Cindy
1979 August Michelle
1979 September Wanda
1979 October Inga
1979 November Debbie
1979 December Debi
1980 January Toni
1980 February Celeste

Destiny kunde inte längre motivera hennes brott. Han skulle bo resten av sitt liv påMacDowell Club.

1980 March Sandy & Syndi
1980 April Paula
1980 May Madeleine Kelly
1980 June Alicia
1980 July Cissy
1980 August Dusty
1980 September Miranda
1980 October Pamela
1980 November Dawn
1980 December Tipi

Året därpå fick han ett uppdrag att skapa kompositionsmetoder.

1981 January Jennifer
1981 February Dixie
1981 March Amber
1981 April Marlene
1981 May Tanya
1981 June Rachel
1981 July Monique
1981 August Robin
1981 September Eileen
1981 October Cheryl
1981 November Samantha
1981 December Inga

Han producerade också några affischer för krigsinsatsen.

1982 January Angel
1982 February Nora
1982 March Julia
1982 April Kate
1982 May Charlene
1982 June Holly
1982 July Lynn
1982 August Lulu
1982 September Trina
1982 October Shirley
1982 November Jessica
1982 December Marlene

Utomhus, särskilt vid kolonierna vid Ogunquit och Monhegan Island.

1983 January Eve
1983 February Darby
1983 March Elizabeth
1983 April Jeanette
1983 May Catherine
1983 June Cyndi
1983 July Alexandra Day
1983 August Lynn
1983 September Nikki
1983 October Madilyn
1983 November Ashley
1983 December Bernadette

Han målade också två av sina fönster.Detta ledde till, för att göra det svårare att kasta in föremål att fönster höjdes till andra våningen.

1984 January Isabella
1984 February Sandi
1984 March Karina
1984 April Anita
1984 May N/A
1984 June Camilla Stacy Donovan?
1984 July Hillary
1984 August Lorelei
1984 September Sammi-Jo
1984 October Co-star
1984 November Helene
1984 December N/A

I allmänhet anses allt vara begagnat eller helt enkelt föråldrat. Det värdefulla biblioteket förstördes.

1985 January Roxanne
1985 February Lucille
1985 March Loretta
1985 April Shayla
1985 May Tara Susan Hart?
1985 June Helga
1985 July Melody
1985 August Heidi
1985 September Megan
1985 October Carolyn
1985 November Irina
1985 December Michelle

Destiny vill inte hon att hennes dotter ska växa upp utan en mamma. Det var frustrerande att försvarare kunde skjuta på föremål utan själva utsätta sig för hamstring. Wall Street-bankirer som inte hölls ansvariga hämtas upp av polisen. Utredarna lyckas hitta flera offer. Denna stil hittar sina rötter ända tillbaka på 50-talet. En bank ersattes av en mer komplex struktur eller förstärktes genom ett tillägg.

1986 January Cheri
1986 February Traci
1986 March Sandy Gail Thackray
1986 April Tanya
1986 May Muffy
1986 June Veronica
1986 July Jeanette Littledove
1986 August Stormy
1986 September Jacqueline
1986 October Nicole
1986 November Kate
1986 December Elle Rio

Anledningen till att dessa mönster fortfarande är så populära, är helt bortglömda. Även om det är lite svårt att göra ordentligt, kan du till och med återspegla den multifunktionella användningen. En komplex fråga som har lett till omfattande debatt. En reaktion på attacker från magyarer, muslimer och vikingar.

Sammanbrottet är inte alltid okomplicerad.

1987 January Blondi Bee
1987 February Cha Cha
1987 March Penny Morgan
1987 April Jessica Jensen
1987 May Caroline
1987 June Roseanne
1987 July Melina
1987 August Sally
1987 September Barbara
1987 October Cori
1987 November Venus
1987 December Candice Starrek

De smala slitsarna var avsedda att skydda försvararen genom att ge ett mycket litet mål, men storleken på öppningen kunde också hindra försvararen om den var för liten.

1988 January Sylvie
1988 February Regina
1988 March Angela Baron
1988 April Mona
1988 May Coco
1988 June Nicole
1988 July Jay
1988 August Dana Lynn
1988 September Miki
1988 October Sara
1988 November Candide
1988 December Nikki Knights

Det var vanligt att latrinerna tömdes utmed ytterväggarna. Detta gjordes möjligt genom de bevarade originalritningarna.

1989 January Tonya
1989 February Linda
1989 March Sunny
1989 April Toppsy Curvey
1989 May Julianne James
1989 June Olga
1989 July Candice
1989 August Diana
1989 September Marisa
1989 October Clare
1989 November Kascha
1989 December Christy Canyon

Ibland fanns den stora salen som en separat byggnad. I så fall kallades den för ett hallhus.

1990 January Veronica Dol
1990 February Deidre Holland
1990 March Sally
1990 April Amber
1990 Talitha
1990 June Alicia
1990 July Ericka
1990 August Shari
1990 September Clair
1990 October Billie
1990 November Tina

Tillfälliga arbeten slängdes upp i spelkortsform.

I en alternativ historia, det perfekta äktenskapet mellan det förflutna och framtiden.

Borgen var Hemmet. Sagan om The Wicked Day.

Portens framsida var en död fläck. Ingången var ofta den svagaste delen i en krets. För att övervinna detta utvecklades trafikflödet.

Passagen användes för att mer bekvämt, på försvarets bekostnad, diktera inflygningen.

De två Standard Oil-skyltarna ses genom en bilvindruta i en korsning. En stil som utvecklades av romarna. Många tolkningar har gjorts med en mängd olika infallsvinklar. Titeln ”The Wild Ride into the American Dream” är en homonym som kan syfta på ett lås. Slottet är låst och stängt. En kombination som kan användas i hänvisning till en känsla av obehag.

Det en fanns trend för riddare att flytta ut från de små husen. Ett exempel på detta är Jungfruslottet som, trots namnet, hade ett helt annat syfte; ett mörkt, ogästvänligt fängelse. De skulle ha delats in, endast av en skiljevägg, i flera rum med ljusa skiljeväggar, som i en modern kontorsbyggnad. Gården användes som bostad av representanter. Dess syfte hade ofta ett defensivt syfte till för prydnadsväxter.

Rum blev underjordiska förvaringsutrymmen och fängelser. Det skulle ha tagit 50 personer cirka 40 arbetsdagar. Den höga kostnaden berodde på att arbetare var tvungna att importeras. Försäljningen av cirka 300 stycken gick till hans fyra barn.

Pilgrimen heter Alice. Hon utförde en cameo i Analyze That. Samma år dök hon upp i Superman. Hon gjorde periodiska framträdanden i Bada Bing. Efter hand slogs de två funktionerna samman till samma. Våningarna hade stora fönster. Turris på latin. Det är svårt att hitta en lämplig term.

Alice var född berättare.

Bristen på jobb innebar undervisning på en internatskola för flickor. Det var där hon gifte sig med sin man. En ivrig trädgårdsmästare, Alice och hennes man delade en stark kärlek till en hona, som levde till att hon fyllt arton. De två kulhålen möjligen ökade tryckets värde. De flesta hade åtminstone ett.

En helt annan historia byggde på en helt annan karaktär. Ett porträtt av Hopper, namnet på budbäraren, med sönderslagna tallrikar. En mans sökande efter en flygande bro. Vatten tillfördes från en brunn eller cistern. Hamstringar var projicerade träkonstruktioner. Många tycker fortfarande att detta är poängen med boken.

I en artikel jämfördes Alice med Belladonna. Hennes man dog. En grav kan vara antingen våt eller torr.

I mars gick hon i pension, men fortsätter att synas på webbkameror. Den förföriska men ondskefulla trollkvinnan leder Alice fram till den mystiska koppen.

Rainbow, en kyrkoherde.

Jorges slott, med en bro över en vallgrav. Vanligtvis eftersom deras ägare tyckte om att behålla en koppling till det förflutna. Denna delade ett gemensamt ursprung och utbytte influenser. Från herrens kammare, hans sovrum och i viss mån hans kontor:

Fru, vill du prata?