Frågan är om det är människorna som är problemet, eller samhällets beslutsfattare. I dem även inräknat politiker, företagsledare, media och reklam.
Det senaste från coacher, trainers och think tanks, är: ”prokrastinering”.


Samhällsmaskineriet kräver, liksom i de gamla filmerna Metropolis och Moderna tider, med Chaplin, att människorna ska bli ännu mer engagerade, motiverade till aktivt handlande, agerande inom både privatlivet och samhällslivet och alltid vara tillgänglig och tillmötesgående.

Gud har återuppstått i Smart Phones och i digitala media.
Världen har blivit SPEED-beroende. Den som inte längre orkar med, måste det vara något fel på och därför ökar mängden diagnoser och med dem ännu mer effektiva läkemedel, behandlingar och substanser från alternativmedicin samt illegala droger. Cannabis fungerar lugnande och avslappnande, medan Amfetamin och Kokain höjer uppmärksamhetsgraden till max.


Så fort någon inte längre hänger med, så måste den personen sjukförklaras, sändas till läkare som med en gång skriver ut någon medicin.
Den person som inte vill gå igenom den något förnedrande processen, börjar söka sig till alternativmedicin och kan mycket väl snart hamna i koffein-, tobak-, alkohol- och/eller beroendeframkallande illegala droger, typ amfetamin och kokain.


Ur samhällets vårdpolitik har personen hamnat i en annan kategori. Från att vara ”prokrastinerande”, så blir personen nu, antingen sjukskriven och så småningom sjukpensioner. Bidragsberoende. Hamnar i missbruk och därmed också kriminella kretsar och register. ”Ferdinand”?

Först och främst:

Det jag reagerar mot, är inte något direkt missförhållande eller dålig behandling inom sjukvården, utan att jag inte har fått tillräckligt av information om hur biverkningarna av Simvastatin kan upplevas.

Vart år kontrolleras kolesterolvärden i kroppen, men ingen kontrollerar om eventuella biverkningar kan påverka ens levnadsförhållanden i vardagen.

Bara lite muskelvärk är väl ingenting att klaga över?

Alla blir äldre och med tiden uppstår värk i leder och muskler?

Biverkningarna kan man medicinera emot, men utan att någonsin fråga sig om på vad de kan bero?

Är det patientens livsstil och levnadsförhållanden som kan vara den enda orsaken?

Varför ifrågasätter vårdpersonal och media inte bruket av Simvastatin och andra statiner?

Jag har gjort så, eftersom jag tycker att det är mycket märkligt att jag, då simvastatin sattes in eller senare, aldrig fått någon muntlig eller skriftlig information om hur kraftiga biverkningarna av simvastatin kan bli.

Hänvisar till FASS Simvastatin Bluefish
https://www.fass.se/LIF/product?nplId=20080219000033&userType=0

Simvastatin Sandoz – FASS Allmänhet
FASS.se – läkemedelsinformation för vårdpersonal, patienter och veterinärer

Citat:
Kontakta läkare omedelbart om du får oförklarlig muskelvärk, -ömhet eller -svaghet. Anledningen till detta är att i sällsynta fall kan muskelbesvären vara allvarliga och innebära nedbrytning av muskler med njurskada som följd och i mycket sällsynta fall har dödsfall förekommit.
Tala också om för läkaren eller apotekspersonalen om du har en ihållande muskelsvaghet. Ytterligare tester och läkemedel kan behövas för att diagnostisera och behandla detta.”

Simvastatin.se muskelvärk

Citat:
”Upplever du en oförklarlig värk i dina muskler, upplever du dig öm eller upplever du dina muskler som försvagade under tiden som du tar tabletter med simvastatin så ska du alltid berätta det för din kontakt på ditt apotek eller din läkare.”

Farliga biverkningar av Simvastatin. Mycket märkligt är att det verkar som om informationsfilmer, t ex på YouTube om Simastatin och biverkningar från Simvastatin, saknas!

Jag, Victor Rangner, 1957-10-09-xxxx, tror att mycket av min värk och fysiskt långvariga dåliga hälsa beror på Simvastatin.

Nu senast, jag har nämnt muskelvärken och spänningarna i muskler och leder, till läkare och annan vårdpersonal många gånger tidigare, i kontakt med läkare på Hässelby Vårdcentral, Hässelby torg, samt Min Doktor.se.
En läkare på Min Doktor.se, meddelade mig skriftligt att jag kunde sluta med simvastatin för en eller två månader framöver. För att se om jag kommer att uppleva någon förändring.
Har flera gånger sökt läkaren vid Hässelby Vårdcentral, men inte hört något svar. Läkaren skulle ringa mig idag, men det har hon inte gjort. Hon skulle skriva ut recept till mig på Naproxen, för att ta två tabletter två gånger dagligen, samt ändra på dosen Amlodipin. Det har hon inte heller gjort.
Nu ser jag detta som mer ett allmänt problem och jag tänker på alla de patienter som, liksom jag, gått omkring med värk, oro och nedstämdhet i flera år, för att frukta för ledgångsreumatism, atros, eller till och med MS.

Det måste kosta Hälso- och Sjukvården en hel del skattepengar då sådana besvär aldrig utreds ordentligt. Det räcker ju bara med att testa med att sätta ut simvastatin för en tid.
Jag har stått på det sedan 2015 och ingen läkare eller annan vårdpersonal har varnat mig för eventuella kraftiga biverkningar av simvastatin.
Sedan år 2020 har jag haft molande värk samt upplevt allt svagare muskelstyrka i framför allt fötter, vader och knän.
Själv har jag trott att det haft att göra med Corona/covid-19, men har, vad jag vet, inte haft Corona/covid-19. Har tagit den fjärde sprutan och, under väntan på eventuell positiv förändring efter att ha upphört med simvastatin, ska ta den femte sprutan.

Jag har lagt ut mycket pengar på att söka finna vitaminer, mineraler, kosttillskott, mat, hjälpmedel, superfrukter, massageoljor, krämer, värktabletter, skor, hålfotsinlägg, bandage, knästöd, fotstöd, stödstrumpor med mera, för att bli av med dessa smärtor, som jag nu antar mest beror på simvastatin.

Jag slutade med simvastatin förra fredagen, 2022-09-09, och jag gissar nu att det kommer att ta en, kanske lång, tid innan kroppen kunnat återställa muskler och leder tills hur de var tidigare. Det finns till och med en risk för att de aldrig kommer att kunna återställas av kroppen.
Detta är förstås än så länge bara en spekulation, men redan nu kan jag känna hur musklerna slappnar av bättre, vilket med en gång leder till bättre vila och sömn.
Jag tycker att vårdansvariga ska vara tydligare med att varna för sådana biverkningar och att patienten med en gång ska upphöra med simvastatin om hen känner av muskelsvaghet, obalans, yrsel, svårt att gå, ont i knän och fötter, allmän värk i kroppen och allmän olust och kanske till och med nedstämdhet.
Att också tydligt, gärna med ett informationsblad, om hur Amlopidin kan ha en negativ inverkan på interaktion med Simvastatin.

Så, för alla, både sjukvård, sjukvårdskostnader och patientens bästa, testa först med att sätta ut simvastatin i en eller två månader, om ifall sådana vaga muskelsvagheter och liknande obehag, uppstår.

Biverkningar:

(Simvastatin Orion) Antar, utan att ha fördjupa mig teoretiskt i ämnet, att samliga versioner av Simvastatin innehåller samma verksamma substans och har samma biverkningar i jämförbara doser.

Simvastatin Orion. Eventuella biverkningar:

”Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Följande sällsynta allvarliga biverkningar har rapporterats (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

Om någon av dessa allvarliga biverkningar uppstår, sluta ta ditt läkemedel och kontakta din läkare omedelbart eller uppsök en akutmottagning på närmsta sjukhus.

 • muskelvärk, -ömhet, -svaghet eller -kramper. I sällsynta fall kan muskelbesvär vara allvarliga och innebära nedbrytning av muskler med njurskada som följd och i mycket sällsynta fall har dödsfall förekommit.
 • överkänslighet (allergiska reaktioner) inklusive:
  • svullnad av ansikte, tunga och svalg, vilket kan orsaka andningssvårigheter (angioödem)
  • svår muskelvärk, vanligtvis i axlar och höfter
  • utslag med svaghet i armar, ben och nackmuskulatur
  • värk eller inflammation i lederna (reumatisk polymyalgi)
  • inflammation i blodkärl (vaskulit)
  • blåmärken av okänd orsak, hudutslag och svullnad (dermatomyosit), nässelutslag, hudkänslighet mot solbestrålning, feber, rodnad
  • andnöd (dyspné) och allmän sjukdomskänsla
  • lupus-liknande sjukdomsbild (inkluderande utslag, ledbesvär och påverkan på blodkroppar)
 • inflammation i levern med följande symtom: gulaktig färg av hud och ögon, klåda, mörkfärgad urin eller blek avföring, känsla av trötthet eller svaghet, aptitlöshet, leversvikt (mycket sällsynt)
 • inflammation i bukspottkörteln, ofta med svåra buksmärtor.

Följande mycket sällsynta allvarliga biverkning har rapporterats (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • en allvarlig, allergisk reaktion som orsakar andningssvårigheter eller yrsel (anafylaxi)
 • utslag som kan uppstå på huden eller sår i munnen (läkemedelsrelaterade lichenoida utslag)
 • muskelbristningar
 • gynekomasti (bröstförstoring hos män).

Följande biverkningar har också rapporterats i sällsynta fall (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • lågt antal röda blodkroppar (anemi)
 • domningar eller svaghet i armar och ben
 • huvudvärk, myrkrypningar, yrsel
 • matsmältningsbesvär (buksmärta, förstoppning, väderspänning, dyspepsi, diarré, illamående, kräkningar)
 • utslag, klåda, håravfall
 • svaghet
 • minnesförlust, förvirring
 • dimsyn, nedsatt syn.

Följande mycket sällsynta biverkningar har rapporterats (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • sömnsvårigheter
 • dåligt minne.

Följande biverkningar har även rapporterats, men frekvensen kan inte fastställas med tillgängliga data (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • erektionsbesvär
 • depression
 • inflammation i lungorna som orsakar andningsbesvär inkluderande ihållande hosta och/eller andnöd eller feber
 • problem med senor, ibland försvårad med bristning i senan.

Ytterligare möjliga biverkningar som har rapporterats med vissa statiner:

 • sömnstörningar inkluderande mardrömmar
 • sexuella problem
 • diabetes. Detta är mer troligt om du har höga blodsocker- och höga blodfettnivåer, är överviktig och har högt blodtryck. Läkaren kommer att kontrollera dig medan du tar detta läkemedel.
 • muskelsmärta, -ömhet eller -svaghet som är ihållande och som eventuellt inte försvinner efter avslutad behandling med Simvastatin Orion (ingen känd frekvens).”

OBS! Min rekommendation som just slutat med Simvastatin:

Så, om du känner igen dig eller någon nära anhörig i dessa symtom, problem och biverkningar, så prata med läkare eller farmaceut om detta!

Vår tids största problem är inte bristen på kunskap eller information.

Problemet är omdömet; hur att använda den kunskap, information och erfarenhet som man redan har.
Vi är vana vid att köpa och konsumera, men dåliga på att upptäcka och uppfinna.


Människan som varelse är Mönsterigenkännande och Mönsterskapande. Vi håller på att förlora båda de egenskaperna, då vardagarna bearbetas digitalt.

Datorernas programvaror och företagens websidor sköter om mönsterigenkännandet åt oss. Den som inte på djupet lärt sig Mönsterigenkännande, kommer inte heller att kunna skapa några, hittills, okända mönster.


Kunskap och information bygger alltmer på referenser, än på, eller i, fantasi.

Kombinationer av referenser blir lättsmälta produkter, men utan sådana resurskrävande processer som att planera långsiktigt.

Tråkigt kanske, men nödvändigt.

När ingen vind blåser, måste man ro.

Om man blickar tillbaka i världens olika kulturer, så gynnas kulturerna alltid av motsättningar. Det kan vara trist och krasst att konstatera, men inte desto mindre, så stämmer det. Varje kulturpersonlighet har växt fram där ingenting annars kunde gro.


Kanske därför att kulturen och kulturlivet plötsligt får ett seriöst, allvarligt, innehåll, än att bara förbli en ytlig underhållning och ett kort tidsfördriv.


Om SD väljer att stänga ner bibliotek eller förbjuda vissa böcker (vilket vore otroligt i sig i dessa digitaliserade tider), så kommer folk som alltid att ordna utväxlingar av sådant material ändå.


Bulgakovs Mästaren och Margarita kopierades och delades ut mellan människor underground.
Vaclav Havel, efter Sovjetunionens upplösning, bjöd in Lou Reed för att hålla en konsert. Så mycket hade Lou Reeds musik betytt för den underjordiska kulturen under förtrycket.


Det kanske mest spännande är hur SD och liknande förbudsivrare ska angripa nätet, sociala medier och digitala teknologier.


Om man vill förstå hur repression och censur fungerar i ett hierarkiskt-auktoritärt chauvinistiskt system, så bör man testa att ställa in ens dators brandvägg i maxläge. Vad händer?


Ingenting!

Ingenting slipper ut och inget nytt kommer in. Säkerhet och trygghet blir snart långtråkigt och människor, som alltid vill ha socialt umgänge och kul, söker finna nya oaser för att få dansa och känna sig fria.


För auktoritära finns bara en enda sann glädje och det är skadeglädjen. Som inte förlänger livet.

If you look back at the different cultures of the world, the cultures always benefit from contradictions. It may be sad and crass to state, but nevertheless, it is true. Every cultural personality has emerged where nothing else could sprout.


Perhaps because culture and cultural life suddenly acquire much deeper, serious content, rather than remaining just superficial entertainment and a short pastime.


If SD chooses to close libraries or ban certain books (which would be incredible in itself in these digitized times), people will, as always, arrange exchanges of such material anyway.


Bulgakov’s The Master and Margarita was copied and distributed among people underground. You name it. The Brave Soldier Svejk.


Vaclav Havel, after the dissolution of the Soviet Union, invited Lou Reed to give a concert. That’s how much Lou Reeds had meant to the underground culture during the suppression.

Plato’s Cave in your Smart Phone.


Perhaps the most exciting thing is how SD and similar prohibitionists will attack the internet, social media and digital technologies.


If you want to understand how repression and censorship work in a hierarchical-authoritarian chauvinist system, you should try setting your computer’s firewall to maximum mode. What happens?


Nothing! Nothing escapes and nothing new enters. Safety and security soon become boring and people, who always want to socialize and have fun, seek to find new oases to dance and feel free.
For authoritarians there is only one true joy and that is the joy of harm. Which does not extend life.

Här några exempel på filmklipp som jag också känner igen i det jag försöker avbilda i en del av mina akvareller.

No Drugs!!!

Endast Färger, Former, Papper, Penslar och lite Extra Tid.

Ingen Digital teknik. Inga apparater. Inga Smart Phones. Ingen Elektricitet.

Det som finns i de här filmklippen motsäger förstås allt det som jag här försöker beskriva, men resultatet, menar jag är detsamma.

Klee, Kandinsky, Mondrian, Jackson Pollock med flera sysslade också med verk utan fixpunkt inom centralperspektivets ramar.

Avsikten är inte att förstå, men att, av ren spontanitet, säga: ”WOW!!!”

Med inspiration fråm Mad Max Road Warrior, samt Venga Boy’s We’re Going to Ibiza.
Detalj.

Earlier water color painting, from August 2022.

Anne Hathaway as Cat Woman.

Inspiration.

Another painting inspired from Ibiza culture.
“This is what happens when you work to change things, and first they think you’re crazy, then they fight you, and then all of a sudden you change the world.”
”Det här är vad som händer när du arbetar för att förändra saker. Först tror de att du är galen, sedan slåss de mot dig, sedan förändrar du världen.” Citat: Elisabeth Holmes

Inspiration Marisol.

Warhol for Ever. For Ever Warhol.

Politik måste vara kul, annars får det vara.

Feministiskt !nitiativ skulle påbörjat sin valrörelse den 8 mars 2022.

Nu är det alldeles för sent.

De politiska partiernas promotors och reklammakare är alldeles för konventionella, normaliserade och tråkiga.

För oss som var med i utkanten av 68-rörelsen kunde allt vara politik och politiskt.

Det förekom alla möjliga slags protester mot krig, kärnvapen, Svensk Atombomb, om skolutbildningen och alla möjliga andra ”alternativrörelser”.

De flesta som då ansågs vara kontroversiella, tillhör idag Normalflorans Ofria Radikaler.

”Radikaliserade” var på den tiden ett positivt uttryck för någon som ville förändra världen till något bättre.

Sveriges politiska Nuläge närmar sig idag, på ett lutande plan, en Enpartistat med ett Övervakningssamhälle, ingen Nattväktarstat.

Samtliga politiska partier aktar sig för att sticka ut hakan. De gör allt för att verka, i Konformistisk Koncesus Status Quo, mena och vilja samma sak.

Socialdemokratiska Arbetarpartiet sjunger fortfarande Internationalen, men borde sjunga ”Snurra min jord”. Arbetare heter på ryska: ”Robot”.

Robotar i Alla Stater, förenen Eder.

Övervakningen behöver inte längre någon 1984-paranoia. Medborgare lägger helt frivilligt ut allt möjligt tänkbart provocerande, bara för att återerövra sina 15 sekunder i rampljuset. Övervakningskamerorna ersätts av Medborgarnas Eget Medhavda Mobiltelefon.

Det behövs inte fler politiker som tänker göra.

Det behövs fler politiker som vågar släppa loss, dansa och föregå med gott exempel om hur att möta framtidsfällan ”The Tipping Point”.

Vänsterpartiet Kommunisterna slogs för Det Klasslösa Samhället, inte för Arbetarklassens Diktatur.

Ett Enda Politiskt Parti; ”Sveriges Riksdagsparti”, är grundplåten till Den Slutgiltiga Utlösningen för Patriarkatets Utmattningsdepression.

Centerpartiet var Böndernas parti, med Carl och Gustaf Bonde i Första Talarstolen.

Utan Mobilen Stannar Sverige.

Om Människorna inte kan komma till Jobbet, så måste Jobbet komma till dem.

Vart tog förslagen om Medborgarlönen vägen?

Antagligen då Medborgaren ännu en gång Omyndigförklarades och helt självmant, regredierade till Undersåte.

Ingen människa är en ö, men alla vill titta på Expedition Robinson.

Vargarna slåss inte om maten. För dem är middagen, ätandet, helt motsvarande människorna runt ett smörgåsbord. Avsikten är inte att ”Den Starkaste Överlever” och roffar åt sig allt på Smörgåsbordet, utan att sitta tillsammans och ha det trevligt. Så är det för vargarna, och hundarna, också. De tigger inte vid matbordet. De vill vara med i gemenskapen att äta tillsammans.

Tänk om alla som åt av ett smörgåsbord, tog för sig så mycket som möjligt, för att därpå springa in i ett annat rum, försvara det, äta så mycket som möjligt och därpå gömma maten bland kläder och annat synligt?

Moderata Samlingspartiet var Överklassens parti. Men så insåg Överklassen att den, eftersom den var Näringskedjans Översta Skikt, inte kunde ha så många medlemmar och deltagare. Alltså måste Moderaterna bli det Nya Arbetarpartiet.

Robotar i all ära, men Fjärrstyrda Interkontinentala Överljuds Sonic Drönaravskjutna Clusterleksaker, är något som var Krigsman önskar Erinra sig så fort det brinner i knutarna. Det gäller att Komma till Skottgluggarna, sätta Nålkorset i pannan och Sätta Hole-in-One på The Bull’s Eye.

Dum-dumkulor säljer bättre än Soldatens Ärtsoppa i Snuskburken.

I Sverige hade motsvarande POP-konstens Warhol och Lichtenstein målat av Ekströms Blåbärssoppa, 91:an Karlsson och Åsa-Nesse.

Den amerikanska POP-konsten upphöjde amerikanska produkter till Konst.

Svenska POP-konstnärer upphöjde, samtidigt som de förklarade USA som ”imperialistiskt” amerikanska produkter till konst.

Jimmie Åkesson vill inte vara sämre han. ”Nationalist” i betydelse att sätta det egna landets intressen först, blir ett missledande ord, då det mesta som SD uttalar sig om, handlar om hur utländska händelser påverkar Sverige. En ”Äkta Svensk” vill klara och reda sig själv, utan utländsk inblandning.

Nationalister ska väl inte samarbeta med nationalister i andra länder? De är ju faktiskt varandras värsta fiender, eller hur?

Om nu svenskars arvsmassa är så unik, så borde väl Nationalisterna starta en Svensk Genbank, där särskilt utvalda Svenskar kan lagra sina ägg och spermier, när Svenskarna drabbats av Inavel och Utrotning, till Nykläckta, Nyklonade, Nyväckta, Svenskar.

Var det inte Himler som ägnade sig åt Hönsuppfödning?

Då gäller det att inte utses till Hackkyckling i en Broilerfabrik nära dig.

Majoriteten av Svenskar önskar nog fortsätta som Frigående och Självgående Ägg. Utomhus.

Ingen vill väl på allvar bo i en kartong för Vaktelägg?

Skyddad Verkstad för En Svensk Tiger, hellre än, i en Tystnadskultur för Yougurtdrickande Rabiata Pizzaätare i Inre Dialog i Monologform.

Kreativa Utbildningsministrar, tidigare Ecklesiastikministrar, bör införa Praktikplatser i Seriösa Företag, i utbyte mot allehanda Illegala Droger och Skjutvapen:

”Fråga inte Ditt Land vad det kan Göra för Dig. Fråga Ditt Land vad Du kan Göra för Det.

För Var och En som överger ett Kriminellt Gäng, garanteras att Hederligt Arbete där Svenska Kollektivavtal gäller.

Varje flicka, kvinna, eller mor, kan erhålla, via RUT-avdraget, barnpassning och dagisplats. Detta främst för att ge kvinnan möjlighet att komma hemifrån, utbilda sig och anpassa sig till ett anständigt arbete, med rimliga arbetsvillkor samt fri från härskartekniker, kränkande behandling och andra, för psyket och kroppen, nedsättande värderingar.

De kvinnor som så behöver, kommer också garanteras en skyddad identitet, lika säkert som ett schweiziskt nummerkonto.

Minns att den som slår sin hund, sannolikt också slår sin hustru och sina barn.

Politikernas brist på förståelse och fantasi, beror på att de flesta av dem lever kvar i Feodalsamhällets Flockmentalitet.

En Ensamvarg söker inte sin Flock bland Politiska Åsiktsmaskiner.

Tanke eller Känsla?

Konspirationsteoriernas Konspirationsteori:

”Trump iscensatte hur Anna Sorokin kunde samarbeta med Elisabeth Holmes.”

I H. C. Andersens ”Kejsarens Nya Kläder”, med Donald Trump som Kejsaren, spelar Anna Sorokin och Elisabeth Holmes de Två Vävarna.

Förnuft eller Tro?

Vetenskap eller Verklighet?

Om ‘Patafysiken är Vetenskapen om de Imaginära Lösningarna och Vetenskapen om Undantagen, så var finns Verkligheten?

Vetenskapen omfattar inte Verkligheten, eftersom Verkligheten ständigt bjuder på mer, än det som Vetenskapen kan erbjuda.

Verkligheten är inte Självupptagen.

Det finns i den Seriösa Vetenskaparens natur att säga Hur det i Själva Verket Ligger till.

Vad väger mest; ett kilo fjädrar eller ett kilo bly?

Släpp det på tårna, så får du känna.

Att köra rakt in i en bergvägg, gör lika ont, oavsett om bergväggen benämns som Trollväggen eller Klagomuren.

En hund kan måhända trycka på knappen till en kamera och därmed frysa ett ögonblick i tiden, men hunden känner ingen tillfredsställelse i detta, om inte någon godsmakande belöning inleder hunden i frestelse.

Vetenskapen kan bara vara ”medveten”. Den ”omedvetna” Vetenskapen är högst sannolikt densamma som Verkligheten bortom Orden, Begreppen, Teorierna och Tankeförmågan.

En förnuftig människa riskerar mer än en naturbegåvning, att bedra sig själv.

En logisk människa är lättlurad, just därför att denne förväntar sig att Verkligheten är logisk.

Bedragare sysselsätter sig med att förfina sina logiskt-rationella inbillade lösningar. Varje nytt motargument ger bedragaren ännu ett tillfälle till förfining av tidigare säljargument.

Allt handlar om att göra Avslut utan Nåd.

L’Art Brut kan också översättas till Outsider Art, eller Raw Art.

Avbildade akter med sexuella inslag, är skadligare än lustfyllda våldsbejakande actionscener.

Outsider Art och Raw Art ingår numera som produkter i Konstmarknadens auktioner.

Vem är mest rå, ursprunglig och originell; Jeff Koons eller Jean-Michael Basquiat?

Med sitt konstverk ”Flicka med Ballong”, infiltrerade och konspirerade Banksy mot auktionsverken.

Vem ligger Banksy närmast till hands att jämföras med; Koons eller Basquiat?

Eduardo Paolozzi har en betydligt större bredd än både Marcel Duchamp och Andy Warhol.

Normala människor gillar inte Generalister.

Marcel Duchamp som Outsider och Autodidakt.

Basquiat kanske ligger närmare till Gauguins ”primitiva konst”, eller Picasso’s förkubistiska ”afrikanska urbefolkningars konst”`?

Jeff Koons påminner om Tom Wolfe’s ”Det Målade Ordet”. Konstverket som kräver en manual för att begripas, förstås, upplevas och kännas?

Vad är det som säger att en bild omsluten av en text är en illustration till textens innehåll?

För Mannen på Gatan är Duchamp’s ”Fontaine” en malplacerad, oanvändbar, urinoar.

Konstnären, Artisten, Artisan, som aldrig rört sin hand vid konstverket.

Konstverkets Födelse är alltigenom imaginärt.

Människan som Mönsterskapande och Mönsterigenkännande.

Människan som ”lider av” Apofeni och Pareidolia.

Att se mönster där det i verkligheten inte finns några avsiktligt utvalda former, formspråk, symboler eller betydelsebärande, avsiktligt utvalda tecken.

Borde inte varje seriös politiker följa Finlands Statsminister Sanna Marin och bli en Dansande Stjärna, hellre än en för Evigt Ruvande Panelhöna?

Jean-Michael Basquiat som ”dionysisk”.

Jeff Koons som ”apollonisk”.

Patafysiken som hamnar mellan stolarna ”Upplysningen” eller ”Den Ädle Vilden”.

Den Antropocentriska Människan som idag tvingas välja till att antingen tro på Vetenskapen, eller på Intuitionen, eller den Rationalistiska Vidskepelsen.

Vad kommer först; Ekonomin eller Kulturen?

Individens Integritet i Nationens Intresse?

Är Närvaron beroende av Uppmärksamhetsgraden?

Är Andy Warhols ”Marilyn” sannare, eller verkligare, bara för att samma bild, utifrån samma förutsättningar, samma ritualer och teoretiska antaganden, kan återupprepas i oändlighet?

Är medias reproduktioner av Verkligheten, sinsemellan överensstämmande?

Om A är Sant och B är falskt, var finns då den Uteslutna Tredje?

I Outsiderkonsten?

Patafysiska Kollegiet utesluter dem som inte instämmer i samma konformistiska Kanon. Konsten är att utesluta sig själv ur sitt rätta sammanhang.

Är avsikten att stänga ute, eller, likt Edgar Allan Poe’s ”Röda Dödens Mask” fly undan Klimatförändringens konsekvenser?

Är vår gemensamt upplevda, underförstådda överenskomna konventionella, kontraproduktiva, verklighet den enda möjliga slutgiltiga lösningen: ”Flykt till varje pris!”?

Inte ens Hitler kunde acceptera sin huvudroll som Kung Domalde.

Det Uteslutna Tredje mellan Liv och Död.

Resignation, Apati eller Defaitism: ”Det Nytter Icke.”

Avhållsamhet från Livets Ursprungliga, Hemliga Källa, som föredrar att Förbli Anonym.

Konstnären som en Maskin.

Från Pygmalion till E. T. A Hoffman, Mary Shelley, Francis Picabia, Brian Eno till Artificiell Intelligens, Christer Sturmark, Transhumanismen och tillbaka till Antropocentrismens Atomsprängningar i Little Man och Fat Boy.

Problemet med The Matrix är inte Mönsterigenkännandet eller Mönsterskapandet, utan att hela Produktionen, högst sannolikt, är finnansierat tack vare Produktplaceringar från Amerikanska Vapenindustrin.

Efter Trump kan vi anta att ingen kommer att skratta åt nästa Pajazzo som sänds in på scenen.

Godot kommer aldrig.

Gud är död.

Messianismens tid är för alltid förbi.

Homosexualiteten förblir den sista avgörande gåtan: ”Brotherhood of Man”?

Kunde Jesus Kristus älska Judas lika mycket som Johannes?

Kargokulturen är varje Beslutsfattares Sista Hopp och Evidensbaserade Önsketänkande.

Alla intresserar sig för Edvard Munchs ”Skriet” och hur Munch upplevde hur Skriet spred sig runt omkring honom på bron. Men när skapade Munch det allra Sista Skriet?

Någon dag måste han ha tröttnat på motivet och lämnat det bakom sig.

Skriet som skräckkomedierna ”Scream” och ”Skriet” som emoi.

Duchamp har rätt i att konstverken nöts ut och har ett bäst-före-datum.

Den dag då ingen längre kan ana det nya i den ursprungliga upplevelsen.

Fragonard’s ”Gungan” och Harley Quinn i Gungan tillsammans med Poison Ivy.

Den sorgsne clownen som upphör i och med Jokern i The Batman.

Batman som Röda Nejlikan.

Elisabeth Holmes som en av Vävarna i H. C. Andersens ”Kejsarens Nya Kläder”.

Nutida mönsterskapande handlar om mönsterigenkännande av referenser i kontraster. Hur att genomskåda Truismen i en Paradox.

Paradoxen som förlösande, självutlösande, Koan.

Viljan till Mening som blir till en möjlig Cool Förnöjsamhet.

Narcissistens värsta Fiende Nummer Ett, är Ensamvargen.

Från att Samhället och Staten förklarat krig mot Terrorismen inriktar sig de Samlade Krafterna istället mot Incels och Ofrivilligt Ensamma som söker sig till Kriminella Gängmiljöer.

Samhället och Staten har alltid hotat sina medlemmar, medborgare och undersåtar, för Uteslutning ur Gemenskapen.

Den Uteslutna som öppet talar om att: ”Det gör inget om Ni utesluter mig.”

Eller som Groucho Marx uttryckte det:

”Den förening som vill ha mig som medlem, vill inte jag vara med i.”

Vi lever i ett Inverterat Samhälle. Samhällets beslutsfattare har vänt Samhället ut-och-in.

Den Enskilda Individens Personliga Integritet har blivit en Anti-Social Hotbild.

Individen har blivit Narcissist. Eliten leker Expedition Robinson i Fångarna på Fortet.

Samhället kan endast övervaka dem som är anslutna till något digitalt nätverk.

Den som är satt inom lås och bom av någon som därpå kastat bort nyckeln, är inte fri.

Fri är en fritt svävande, alienerad, Major Tom.

Utan skatten, är Staten ingenting.

Staten, det är Jag och Jag är Gud, som är Död.

Inom varje demokratiskt vald majoritet, döljer sig en maktfullkomlig elit.

Eliten är inte detsamma som Etablissemanget.

Etablissemanget är ett Öppet Nätverk.

Andy Warhol påverkade Etablissemanget, men ingick aldrig i det.

Jean-Micael Basquiat ingick aldrig i Etablissemanget.

Jeff Koons och Lady Gaga är inga Outsiders. En Ballonghund kräver ingen förklaring. Lady Gaga har förlorat sitt Gag.

Majoriteten förväntar sig alltid en lösning som förklarar vad som är Rätt och vad som är Fel. Därför kan Konst aldrig vara politisk, men naturligtvis ha politiska konsekvenser.

Mona-Lisa är inget Strykbräde och Man Ray’s och Erik Satie’s ”Cadeau” är ingen Symaskin på ett Operationsbord.

Apollinaire var mer Dionysisk, än Apollonsk.

Det sägs att Nietzsche var en stammis på stadens bordeller.

Ingen människa är endimensionell.

“This is what happens when you work to change things, and first they think you’re crazy, then they fight you, and then all of a sudden you change the world.”
”Det här är vad som händer när du arbetar för att förändra saker. Först tror de att du är galen, sedan slåss de mot dig, sedan förändrar du världen.” Citat: Elisabeth Holmes

That’s Why.

Varför samtliga politiska partier fastnar i samma Rävsax, beror på att de hänger sig åt samma Expertis.

Vilket block kommer att vinna valet?

Fråga istället:

Vilken fråga kommer att, helt oförutsägbart, kommer att dyka upp som en Hamlets vålnad, före Nine Eleven?

Kommer Corona/Covid-19 komma ut i en helt ny remixad mutation?

Kommer Putin sätta in Stalinorglarna och Molotovcocktails mot Sölvesborg?

Kommer Sverige få nästa Vinter-OS?

Kommer Kriminella Ungdomsgäng ansöka till Jägarförbundets nyrekrytering av friluftsintresserade Wandervögeln?

Kommer Internerade på Glid kunna ansöka till kurser i 3D-utskrivna Saturday Night Live Special Enforcement?

Det är alltid den svagaste länken som brister först.

Olyckan inträffar när man minst anar.