OBS! Uppdaterad med tillägg, kl. 20:28, p m.

” – Vem tror du att du är? Andy Warhol?”

” – Nej, men Erik av Pommerns halvbror.”

John Lennon lär ha sagt:

”Alla framgångsrika människor är svin.”

För att travestera George Orwell i Animal Farm:

”Svin är mer jämställt jämlika, än andra djur.”

POP är POP, liksom DADA är DADA. DADA är inte POP och POP är inte DADA.

Både Andy Warhol och Roy Lichtenstein utgick från, istället för Europeisk Överklassmiljö, Amerikansk Massproducerad Hemmakultur.

Coca-cola, Cambell’s Soppa och Heinz ketchup är tillgänglig för alla. Det finns ingen Bästa Kvalitet, eller Unik Årgång. På så vis, menade Warhol, är sådana industriellt framställda massproducerade varor och tjänster, demokratiska.

Paul Morrissey röstade Republikanskt, medan Warhol var en Godtrogen Liberal.

Vissa Produkter går ut, men Ersätts som regel av Motsvarande, men med Ökat krav på Estetisk Upplevelse.

Fortfarande finns möjligheten att köpa Coca-cola i originalförpackningen 25 cl i tjock glasflaska. Jackson Pollock’s Abstrakta Expressionism och Spontanism fortsatte i spåren efter Europeisk Picasso’s och Bracque’s Kubism, samt vissa gemensamma drag hämtade från Futurister.

DADA var alls inte Sammanhållande under ett Enda Visionärt Paraply.

Kurt Schwitters Merzbau, var inte samma DADA som Man Rays och Marcel Duchamps Ready Made, Objet Trouvé:

”Dörren som på samma gångjärn kan vara både öppen och stängd, samtidigt.”

Robert Rauschenberg och Jasper Johns hyllade en slags amerikansk version av Europeiskt Originellt Penselmåleri, typ ”artistens touch”.

Rauschenbergs Monogram ”Geten med Bildäcken runt Magen” eller Jasper John’s ”Kritikerns Leende”, gestaltad av en formgjuten Tandborste i Brons.

Andy Warhol, Roy Lichtenstein och Claes Oldenburg utvecklade sådana modus operandi som inte skulle lämna några estetiska spår efter sig av Hantverksskicklighet. Konstmarknadens Auktionsutropare och Kuratorer kunde bara placera in sådana artefakter under rubriken:

”Av Artisten själv förklarad Originellt Ursprunglig Replik”.

Andy Warhol förklarade den egna skulpturen av Brillo-box som att inte, enligt traditionell betydelse, vara Original.

Det enda sammanhållande draget som genomsyrar Warhols konstprodukter är välanpassad, lite American Zen-influerad, Repetition.

Kanske var det genom Pontus Hultén eller Billy Klüver som Öyvind Fahlström kom i kontakt med Robert Rauschenberg? Enligt rykten hyrde Fahlström för en tid Robert Rauschenbergs Studio.

I ”Party for Öyvind” uppvisas sammankopplingen mellan Rauschenbergs Innersta Krets, där både Neo-DADA och POP, fanns tillstädes att Upptäcka för var och en som var Nyfiken nog.

Ändå så finns i Öyvind Fahlströms och Barbro Östlihns tillverkningsprocess inte tillräckligt många evidensbaserade bevis som kan styrka Fahlströms ställningstaganden för Objektifierad Amerikansk POP.

Liksom engelska POP-konstnärer som Richard Hamilton, Allen Jones och Peter Blake, använder sig Fahlström av kollagebitar hämtade från tryckta media som serietidningar samt montage från kända Immateriella Märkesskyddade varor, tjänster och produkter.

Men själva syftet, Målsättningen, för Öyvind Fahlström var och är inte på något vis POP.

Om de kan sägas höra hemma i någon konststil alls, så blir det sannolikt inom Konkretismen.

Ändå var Fahlström mer av en Särling i Konsten, än ett Barn av sin Tid.

Engelska POP-konstnären Richard Hamilton har pusslat ihop några sentenser som kan vara vägledande in i POP:

”Pop Art is: Popular (designed for a mass audience), Transient (short-term solution), Expendable (easily forgotten), Low cost, Mass produced, Young (aimed at youth), Witty, Sexy, Gimmicky, Glamorous, Big business.”

Google-översättning:

”Popkonst är: Populär (designad för en masspublik), Övergående (kortsiktig lösning), Förbrukning (lätt glömd), Låg kostnad, Massproducerad, Ung (riktad till ungdom), Kvick, Sexig, Trixig, Glamorös, Värdefull.”

Öyvind Fahlströms konstverk är inte populära, övergående, förbrukningsvaror, låga kostnader i material, men inte i nedlagd arbetstid, inte massproducerad, kanske Ung i någon betydelse, kvick kan den vara för den som är tillräckligt insatt, sexig får var en, utifrån sin egen preferens, avgöra, trixig, kanske på något sätt, knappast glamorös, Big Business för dem som uppskattar hans verk mer än bara som investeringar i Pengabingen.

Även om många idag kan uppleva POP som Vintage Retro Nostalgi, bör man vara Medveten om att då POP fortfarande ansågs Autentisk och Äkta, hörde Konceptet intimt samman med Marshall McLuhans användning av termen ”Media”.

Som Tom bevakade Jerrys mushål, lusläste dyslektikern Warhol samtliga av dagens samtliga tryckta källor.

Både Warhol och Fahlström hade teven på medan de, var för sig, arbetade med sina respektive konstverk.

Warhol använde teven som avledande, störande moment från konstverkets födelse, med ljudet på absolut lägsta nivå.

För Fahlström blev Radikaliserad Politik, typ Utopiska Upplevelsekomplex, alltmer en Pådrivande Faktor. Därför är det högst troligt och sannolikt att han använde teven först och främst som Nyhetsförmedlande Informationskälla.

Jämför med Kjartan Slettemark som i sina montage var mer hemmahörande i Tysktrogen DADA, typ John Heartfield, Hans Richter, Raoul Hausmann, Hannah Höch, George Grosz och John Heartfield. Gränssättningen mellan Internationell DADA och Lokalpatriotisk DADA förblir dock i det fördolda bakom en dimma tjockare än den vid Slaget i Lützen.

Dessutom finns det med en Osalig skara av Feminister, eller på den tiden mer Erkända som Flappers, som sällan omnämn som Betydelsefulla Influensers.

Även om många av Factory’s Superstars använde illegala droger, så var drogerna mer Aktiverande, än typ San Francisco – hippies, introverta Psychedelia som Cannabis, Mescalin eller LSD.

Warhol, i allt han gjorde, strävade efter Distanserad, Alienerande Autenticitet.

Han sade: ” – Du skulle bli förvånad över hur många som vill hänga en elektrisk stol på vardagsrumsväggen, särskilt om bakgrundsfärgen matchar gardinerna.”

Han sa:

” – Är inte allting verkligt?”

” – Har du någonsin hört talas någon som lyckats förändra sig själv?”

Någon, sannolikt efter att ha skummat igenom Warhols bok ”E”, frågade retoriskt Warhol:

” – Men en bok måste ju ha en början och ett slut?!”

Warhol’s svar: ” – Varför det?”

Även om POP har spritt sig ut över Världen, så tillhör den Amerikanska POP-kulturen en urban, industriell, icke-estetisk, nationell (typ på samma sätt som Coca-cola, Campbell’s, Marilyn Monroe och Elvis Priestley är Ursprungliga Fenomen).

Det finns för övrigt fler likheter mellan POP, Walt Disney och Edward Hopper, än POP, Bob Ross och, långt senare, sådana som Thomas Kinkade och Jeff Koons. POP är alltid minst två Vattendelar i Flödesschemat, på en gång.

Warhol kunde ses som en Ikon, Ideal och Förebild för Jeff Koons, men troligtvis hade Warhol sina mediala ideal inspirerade från William Randolph Hearst med Hearst Castle, Howard Hughes Träflygplan och Hugh Hefners Playboy’s Penthouse i The Mansion.

Författaren till S.C.U.M- Society för Cutting Up Men, Valerie Solanas sköt visserligen Andy Warhol ända fram till en Bortom Nära-Döden-Upplevelse, men Warhol skulle senare hämnas genom filmen ”Women in Revolt”.

För var i den Feministiska Kvinnorörelsen, skulle levande varelser i mänsklig gestaltning som t ex Jackie Curtis, Candy Darling och Holly Woodlawn hamna i för stereotypt konformistiskt kategoriskt fack om sådana ”Freaks” inte fick komma in på Ladies, eller motsvarande Gentlemens Andra ställe?

Skulle dessa Transor ingå i den Feministiska Rörelsen, eller uteslutas på grund av Förargelseväckande Beteende utanför Normen, som om de bara vore Illamenande Aktriser omgivna av Studio 54:as glittrande Discokulor samt Glamoriserande Spegelneuroner?

Fanns det på något vis tecken på att ”Transorna” behandlades bättre i Könskriget, än Kvinnan hemma i Diskmaskinsrealismens Vardagsverklighet?

Det fanns alltså mer en artskillnad än en rasåtskillnad mellan Kontroversiella Dancing Queens och Traditionella Regeringar som stod vid Spisen och födde Provrörsbarn på Löpande Band i Flygande Fläng.

Så länge som Desinformationssamhället fortsätter att Utvecklas med Överljushastighet, kommer snart Var och Varannan Oplockad Gås vara etiketterad med en välanpassad Diagnos från DSM-6.

Warhol samlade på amerikansk Native Artefakter. En sådan, som kanske i sig inte var så Native, var den Indian som kunde stå utanför en Tobakshandel och göra reklam för en speciell sorts cigarrer.

Warhol besökte Katolska kyrkan, men helst aldrig i samband med predikan. Om han någonsin biktade sig för någon annan än The Pope, tillhör Lower East Sides Sekretessbelagda Tystnadskultur. Han medverkade ibland i Församlingens utdelning av mat till behövande. Med samma Amoraliska hållning kunde han gå in på en restaurang, beställa en Take Away och överlämna Varmrätten till en helt överraskade Hobo utanför Etablissemangets High Society.

POP, i hans version, var mer av Barnets Spontana Upplevelse inför en Färdigproducerad, Alienerand, Distanserad och Anonym Färgglatt Trivial Objektifierad Förtingning, samt Naiv Glädje inför Den Amerikanska Framtidsutvecklingen, än Religiös Högtidlig Propaganda.

Warhol uppskattade inte alls att de första betraktarna av hans POP, skrattade. De som skrattade sist, var de som gick Skrattandes till Banken, efter att ha inköpt ett, utprintat av signerat av hans mor, silkscreen-tryck, utprintat

För Warhol var POP Autentisk, men inte Seriös.

Tapeten med kor på, är inte en romantisk nostalgisk upplevelse av Tamboskap i närmiljö, typ i Sverigedemokratisk Vi på Saltkråkan. Mer i Astrid Lindgrens anda förekommer samma företeelse i Karlsson på Takets Post-POP-Tuppmålningar.

Men var POP inte på något sätt Samhällskritiskt, eller kritisk till Massproducerade Industriprodukter, typ Helyllefabrikat som av Familjen Dafgård, hemtillverkade Djupfrysta Kåldolmar med Potatismos och Lingonsylt?

Warhol hade, om han inte bara uttryckt ett ”Eeeh”, troligtvis och fört över den överkänsliga frågan till språkrören Ultra Violet eller Ingrid Superstar, eller Billy Name eller Ondine, som hänvisat frågan vidare till Warhols replik:

”I am your Mirror.” Typ The Velvet Undergrounds och Nicos verbala antydningar angående Edie Sedgwick.

Det finns aldrig uttalat, men troligtvis fanns hos Warhol en Falsk Förhoppning om att, en Vacker Dag, skulle han och Edie bilda en Traditionell Katolsk Familj.

Men när Edie umgicks sexuellt med Bob Dylan, förpassade Warhol, Edie in i Glömskans mörker.

Enligt utsago, när Warhol hörde att Edie kastat sig ut från ett högt hus, var den enda känsloladdade replik han uttalade, att han önskade att, direkt på platsen, filma hennes sista agerande i Fritt Fall.

Kan det inte i denna utlevelse spåras ett visst drag av Arrogant Avståndstagande Indifferens, typ Räven om Rönnbären?

En viktig ingrediens i definitionen av Warhol’s POP, är: ”Ytan” och ”Ytlighet”.

”Ytlighet” såsom en Passiv Aktör inför Expressivt Högtryck.

Det var sannolikt därför han upphöjde ”Glamour” till Mänsklighetens högsta Mål i Tillvarons Existensberättigade Näringskedja, typ:

”Big Burger’s Saturday Night Delight”.

Trots att Warhol ägnade många Arbetstimmar med iscensatta Föreställningar om ”Sex”, så har han förklarat den Sexuella Akten i sig som ”So abstract”.

Det finns dem som menar att Warhol, under Obduktionen, visade sig vara Oberörd, Intakt, Jungfru.

Det kan naturligtvis inte Bortförklaras med att Tjänsten också kunde utföras Oralt.

Om det ryktet säger råkar vara med sanningen överensstämmande, kan Warhol själv ha, kanske genom hot eller muta, beordrat närvarande Extra Ovaksam Vårdanställd att lämna Warhol på Dödsbädden, så att han i avskildhets lugna vrå, kunde ta sig själv av daga, typ Passiv Eutanasi.

Warhols främsta kännetecken var nog att i så många sammanhang och miljöer som möjligt, framstå som Passiv Voyeur, eller Exhibitionistisk Narcissist.

Inte på så vis att han inte var en Hyperkänslig Arbetsnarkoman, men mer en Distansstuderande Objektiv Observatör.

Annars var det andra som menade att Warhol i Själens djup dyrkade Skofetischism och mestadels Upplevde Sexuell Tillfredsställelse som Estetisk Voyeur.

På senare dar, till exempel med Fürstenberg, nästan med S&M i de grå cellerna, gärna ville höra mer om allra mest intimaste fysiska detaljer som utvecklats mellan henne och någon annan som rörde sig inom samma Societetsliv.

Exempelvis frågade Warhol Chaplins hustru om Chaplins Utrustning Utspelade någon Avgörande Roll och Betydelse inom Äktenskapets Intimaste Akter. Vad aktrisen svarade Andy, förblir tills vidare helt outtalat osagt.

Liknande Nyfikenhet angående andras Sexliv finns det inte ens i Oklara bevis att Fahlström någonsin sökt Klarhet i.

Puritanismen kan mycket väl döljas i en Överraskande LSD-upplevelse.

Factory People utgjordes mest av Dialektiska Materialistiska Hedonister.

Var morgon, fråga dig själv och din högst tillfälliga Sängdelande Särboende: ”Does it still POP?”

Outside the Box, Off the Record, var högst Sannolikt Andy Warhol en Demokratisk Humanist som kunde Umgås Distanserat Alienerad med både Gemene Man, Detektiven Allmänheten samt Crethi och Plethi under Ständig Bevakning av Allrahögstainstans med Allvetande Storytellern som enda Medial Muntlig Källa.

Med Andra ord, in genom the Factory’s ständigt Öppna Dörrar, var Mullvadsfolket lika Välkomna som Sveriges Konung Carl XVI Gustaf, Carl Gustaf Folke Hubertus Bernadotte, Sveriges arvfurste och hertig av Jämtland.

Kraven för Männen ökar.

Det är inte så att SuperMachoWomen fortsätter att Breda ut sig, men att f d SupermachoMan’s Affektiva Värde på Arbetsmarknaden sjunker som en sten genom en dimbank.

Tillgången på SuperMachoMen Ökar, medan Efterfrågan, speciellt från SuperMachoWomen med behov av Annat än bara Lyfta Tunga Grejor uppsöker Aldrig Blivande SuperMachoMen, som klarar av att Sköta ett Gemensamt Singelhushåll, typ Plastiskt Särboende med Utsatta träffar endast Under Week-end från och med Fredag, After Work samt Happy Hour, inför en Mysig Hemmakväll, Centralrepetition, för att kolla att Allting Klaffar som det ska, inklusive Allt med Kopparslagaren före Dagen-Efter-pillret, en kopp Java utan allt, samt en Iscensättande Matinéföreställning som pågår ända fram till Måndagsmorgonens Plikten Kallar.

Vem orkar sätta upp på sin Önskelista en SuperMachoMan som inte ens klarar av Att Sköta ett Självhushåll, En Riktig Karlakarl som Sopar sanden under den Persiska Mattan, och aldrig riktigt får tag i Dammråttorna som dansar på Smörgåsbordet?

Var och en av Insatt Isolerad Incel vet att Som En Bäddar får en Ligga och som En ropar i Industriområdenas bakgårdar, får En Svar.

I ett alltmer Stillasittande, Digitalt Informationssamhälle blir det allt mer Komplicerat Oanständigt Obekvämt Resursslukande för Män som är Bra på att Lyfta Tunga Grejor att få ändan ur vagnen och Plastbarnen gjorda.

Många Kvinnor i Subkulturen Ruter Dam åker hellre till Mitsubishi och köper en RoboCombo Sex& Traversskylifter, än sitta på Gröna Jägaren och Förvänta sig att en Prins på En Vit Springare, ska hoppa tillbaka till Ruta Ett.

Många Ensamstående, Enastående, Alienerade Incels kan få den alltid så Hägrande Verklighetsfrämmande Illusionen att det är synnerligen Karriäristiska SuperMachoWomen som via Divanvägen i Arbetsrummet är på väg Uppför Samhällsstegen till Näringskedjans Högsta Topplacering.

Helt Seriösa anser de på Fullaste Allvar att Kvinnorna tar sig upp på Männens bekostnad, medan det egentligen ligger till så i Nuläget, att medan de Äldre Groomande Sugar Daddies käkar Viagra för Glatta Livet, kan Grupp 8:s Arvtagare i Rosa Nätstrumpor, med ett Psykologiskt Kyskhetsbälte Över Veka Livet, Under Mellangårnde och Uppför Rumpan vid Ryggslutet, avsluta Stångdansen med en Knapplös Färdknäpp. Inte konstigt att den Groomande Aldrig till Skott kommande Velourmannen kan känna sig mer än Avsnoppad.

Naturligtvis skiljer sig Kompetensen och Meriterna åt på Många olika plan, sätt och vis, Samtidigt. Emellertid återstår mycket att lära från Könsfördelningen inom Media i Allmänhet och Amerikanska eller Japanska eller Kinesiskt Actionfilmer i Synnerhet.

Det blir allt svårare för Gemene Man ute i Verklighetsberättelsens Diskmaskinsrealistiska Vardagsverklighet, att inta sådana Positioneringar som inte innebär endast Grabbiga Macho-dunk-i-ryggen-mentaliteter.

Deviserna:

”Det Ordnar sig Nog”

Ta det med en Klackspark”

”Det är bara att Garva”

är alltför utslitna Klichéer i Grabbiga Jargong-Miljöer, där Mahjongfeministerna för länge sedan lämnat över Stafettpinnen till sådana som Greta Ernberg på Berget.

Tjuren Ferdinands verklighetsfrånvända Artbeteende har ännu inte flyttat in i Tunnelbanevagnarnas Fyrplatssäten där Bredbenta Ryss Fem-berusade MMA:are, då inte Tystnadskulturen Män Emellan gäller, tar sig Ton och, likt Lee Marvin en gång, pläderar för Företrädet i Könskvoterat Urval, att få stå och Kasta Vatten inomhus, men ändå, i Andra Sammanhang, föredra att Sitta Frånvarande, än att Lämna Plats för Rörelsehindrade på väg Av genom Naturliga Avgång.

En Äkta Incel har själv, genom Trial and Error, kommit fram till att hemma i Skunkverkstan är det betydligt bättre att Sitta bekvämt på sittringen, än att Utstå Dropparna efter en Miss i The Ox Eye, Förgående Slagen Sjua.

I en Normaliserad Incel-miljö, blir det, om Tillgången till Ledig Mamma som inte Jobbar där inte finns Till städes Närvarande, Utgöra Själv Bästa Dräng och själv, helt med egna höger fickpingis, i Välisolerat Utanförskap, torka upp Sjuan före den börjar Osa Katt.

Den gamla Hederliga Konsten för SuperMachoMen att i Lebensraumet Tillskansa sig så mycket Utrymme som Möjligt, är inte längre lika självklar som på den Gamla Klassiska Tiden då Far Alltid Visste Bäst, Var Enväldig Patriark på Skutan och en Högräfflad Örfil kunde Ställa hela Världsordningen på Kant.

Alltså, inte helt Oväntat, befinner sig det Gemena Mansidealet, typ Superman eller Captain America, på ett Lutande plan på Straffskalan, från Rödvinsvänstern till Yttersta Extremhögern. Simultant blir Cat Women allt Vanligare Förekommande på Cosplay’s Cat Walk.

Den som inte uppfyller det allt Högre satta Målbilden av att göra En Oväntad Entré, till exempel genom ett Stängt Fönster på Skyskrapans sjuttioåttonde Våningsplan alldeles under Playboyens Penthouse, kan känna sig mer Bekväm med att Umgås med Attraktiva Objektifierade Subjekt, typ Cat Woman eller Lisbeth Salander, iklädd den maskerade CosPlay Ikonen som WASP, än Riktiga Män som rider ensamma på Jolly Jumper ut mot Skymningen, med Fria Associationer till Alienerade Isolerade Ungklarlsideal från Hedenhös Anno Daxomal.

På Hubertusdagen avgår Häxjakten av Omgående Oavkortade Vita Kungens Bönder från Hexagonen till Hexametern.

Incel Drevkarlar undgår sällan de Kyskhetsbälten som idag har, med inspiration från Återhållsam respektive Avhållsam Återvinning, Hållbart designats om till Rävsaxar.

Innan SuperMachoMan ens har hunnit bli Snopen, står Hen där, med rumpan bar, helt Avsnoppad.

Förslag till Kontakt Ord Lista För Alienerade, Distanserade, Isolerade Incels inför Upploppet mot Tilltänkt Incel Goth Lolita. (OBS! Autentiskt, men inte Seriöst):

”dating, chatt, kontaktförmedling, mötesplats, kontaktsidor, gratis kontaktannons, online datingkärlek, blondin, date, van, människa, dejting, man, singel, flickvän, relation, datingnätet, romantik, vänskap, kvinna, partner, hjärtans dag, dateing, ensam, dejting relation, singelträffar, snygg sexig singel, partnerträff, singelträff, flörta, matchfinder, flirta, matchning, diskret, livspartner, part June 20 2006, brevkompis, första dejten, träffa människa, fotoprofil, kontakt profil, matchningslista, träffprofil, virtuell date, vänskap, daiting kriterier, date nat, dejt nätet, online träff, personprofiler, professionell online, romantiska förhållanden, seriös kontakt, virtuell dejt, virtuell träff, vänskap, bli ihop, blind dejt, raddejting tips, dejter för mogna singel, dejting island, ensam förälder, ensamma hjärta, online konversation, perfekt ihopparning, potentiella partners, profilstatus, rom singel, säkerhetstips, vuxen kompis, vuxenkompis, websingel, websingels, kärlek, hemlig träff, speed dating, speeddating, fördomsfria träffar, dating telefon, möta nån, etcetera.

Ficktjuvar använder mycket sällan våld. Inbrottstjuvar förstör och lämnar efter sig en misstro mot allt och alla. Bedragare lämnar efter sig en skam över att inte i god tid innan ha stått beredd inför deras arbetsbeskrivningar.

Elisabeth Holmes är ett mycket bra exempel.

I ett samhälle som bygger på Libertariansk Individualism, blir var och en utsatt, men också ett Kollektiv, i det här fallet, Silicon Valley, som upprätthåller samma sken i femton minuters rampljus som Elisabeth Holmes iscensatte.

”Fake it til You Make it!” Det är naturligtvis inte något fel med ”Trial and Error”, eller ”Försöka duger”. Var och en måste få lära sig genom erfarenheten. Antingen lära sig genom andras erfarenheter, eller sina egna, eller att ha misslyckats i överensstämmelse med Den Naturliga Avgången genom Urvalsprincipen.

Vår tidsanda ryms i ordet ”Avstånd”.

Med ”Avståndet” ökar Alienationen, främlingskapet, Isoleringen och Utanförskapet. Trots alla kommunikationsmedel och informationskanaler som vi har tillgång till idag, så blir, eller upplever sig, medborgarna alltmer Avståndstagande, Ensamma.

Den fysiska närheten, att kunna läsa av någon annans närvaro i rummet, har blivit alltför kostnadskrävande.

Vi betalar för att vara där vi är, men att vara någon annanstans, är ännu dyrare, om inte helt otillgängligt. Människor (Den Verklighetsundflyende Elon Musk) vill flytta till Mars, men har inte tid till att Rädda Världen först.

Det enda fältet som är tillgängligt är allt som, i någon form, berör Arbetsinsatsen.

Bäst klarar sig Arbetsnarkomanerna, men också de lever med Livet som insats. Det är därför tankesmedjorna har kommit på sådana uttryck som ”Prokrastinering”, ”Egentid” och ”Ekonomiskt Oberoende”.

Hur många av Professionella Bedragare är Arbetsnarkomaner?

Man kan anta att deras gemensamma målsättning är att gå skrattandes till Banken, eller ännu hellre tillbringa tiden på ett avlägset, dialektiskt materialistiskt, Skatteparadis.

Redan Michael Ende skrev om Tiden som egentlig Produkt. Tiden som är den samma som Reallivstiden.

Vi betalar med Livstid, för att, först och främst, kunna klara uppehället och försörja de närmaste. Egentiden är det som blir över, på Transportsträckan mellan Negativ Stress och Tillräcklig Nattsömn.

Medborgarna är så upptagna av Arbetet, så att de, utan Arbete, inte vet vad de skulle ta sig till eller för.

Vi som har tak över huvudet, vatten, värme och tillräckligt med näringsberikande livsmedel ägnar Övrig Tid till att söka efter rätt Stenålderskost, typ Ekologiskt Odlad Spirulina.

Uppfattningen finns att människorna under stenåldern inte hade något annat att göra, än att ständigt och jämnt, leta efter mat. Men hade de ingen Egentid, alls?

Bästa Försvarsmetoden är att kunna Springa fort, så att den Sabeltandade Tigern kommer på efterkälken.

Var och en söker sin Meningen med Livet, medan Homo sapiens sapiens i vår samtid, debatterar Livets Mening.

Risken finns att Ateistiska Libertarianer och Nihilistiska Subkulturella Sekter i Dark Net sätter ut gränserna för Vad som utgör Nödvändig och Tillräcklig Frihet.

Alla kan ju inte syssla med Yttrandefrihet på sin Egentid i Fritid? Den som inte pratar så mycket, har mer tid över till hobbyverkstaden, snickarglädjen eller passionerade Samtycken till Paparazzi-fritt Intimt Samkväm i chambres separées.

Idag påminner umgängestiden mer om en växthusodlad Morot från Nederländerna, än en Niosvansad Katt efter Åtta Liv.

Umgängesrätten beror ytterst på hur mycket var och en har Rätt till att bruka sin egen Livstid, enligt egna uppsatta ramar.

Hur många är Ekonomiskt Oberoende?

Det beror förstås på hur man definierar ”Ekonomi”, eller ”Oberoende”?

Determinismen finns ju där ändå.

Diverse mångmiljardärer, även om de har så gott om råvaror och materiella resurser, klarar sällan av att hålla sig borta från Stamkulturen. Att hoppa av Statusjakten kräver, utan Överflödande tillgång på Viagra, sin Virile Man.

Ekonomiskt Oberoende går att mätas i Arbetsinsatsen i Avståndet mellan Trädet och Huset.

Den som har tillgång till ett träd, har möjligheten att tillverka ett Hus, men endast med de verktyg och hantverkskunskaper som när nödvändiga för Överbryggandet av Avståndet mellan Råvara och Färdig Produkt.

Det är här Bedragaren gör en Galant Entré i Ingången till Röda Mattan.

Bedragaren, typ Bedragarna i H. C. Andersens saga Kejsarens Nya Kläder, är egentligen Tricksters och Skojare. De är på sitt sätt Iscensättare av Karma.

Utan att hänga upp sig alltför mycket på den redan alltför utnyttjade Stereotypen, hämtar Bedragarna ut Vinsten medan de Osynliga Råvarorna, i Bedragarnas Skenverklighet, omvandlas till Färdig Produkt, typ Osynliga Kläder. Numera skulle Oliver Twist kunna utföra Konststycket utan större Arrangemang. Lite Manipulation här och lite Manipulation av Subliminal Uppfattningsförmåga, så skulle Saken snart vara Biff.

Man kan anta att även underkläder ingick i beställningen av Fåfängliga Märkeskläder?

Hur skulle annars Kejsaren kunna vara helt Naken, på processionen under Baldakinen?

Den som anser sig vara Ekonomiskt Oberoende, kan i högsta grad vara beroende av Gemene Mans Beundrande Blickar. Mycket sällan är det någon Ekonomiskt Oberoende som drar sig tillbaka för att leva Eremitliv.

Möjligtvis Ludwig Wittgenstein, i sin stuga i Norge?

Hur många kreativa Uppfinnare vågar ta steget fullt ut, ge bort allt vad de äger och har, för att än en gång starta om med endast två tomma händer?

Ekonomiskt Oberoende använder det mesta av den Vakna tiden till nya Kapitalinvesteringar, som i sig blir till Nya Förutsedda Tillgångar, omsatta i t ex Obruten Mark, Orörd Natur, Rara mineraler eller Jakt på redan Utmattningsdeprimerade Frilevande Varelser.

Det är betydligt mera sällsynt att Ond Människa blir God, än att God Människa blir Ond. Detta beror naturligtvis vad Gemene Man menar med ”god”, respektive ”ond”. Det tillhör ju allmänbildningen att känna till att den enas Död är den andras Bröd.

Trots vad Prästen i Predikstolen utlovar är den Smala Vägen till Himmelriket alls inte lika Tilltalande Underhållande Rolig och Stimulerande, som Icke Hastighetbegränsad Autobahn till Helvetet.

Liksom mången av Kriminella gängmedlemmar, inser även Goda Män att the Tipping Point är överträdd redan före Avgången.

De redan Onda Männen äger ingen ringa förhoppning om motsatsen.

Det är väl just det som borde ha blivit en Bakläxa inklusive Minnesbeta. Istället Inleder Frestelsen till ännu mer Djupliggande Serpentinvägar ner i Avgrundens Marianerdike.

Arbetsnarkomanin går, rent bokstavligen, men ändå symboliskt, ut på att Gräva där man redan går och står.

Ju längre ner en kommer i Passionens Kvicksand, desto svårare är det att återvända upp på Torra land.

Detta begriper gängse Bedragare. De låter någon annan Gräva, typ Grävande Journalister, med den själva går skrattandes till Cayman Islands eller Genèves Sifferkonton.

Redan från Koltålderns Barnsben vet Bedragaren in Spe hur en Slipsten ska dras.

Det börjar med en hattnål och slutar med en Huvudsvål.

I en Uppfostringsanstalt för Unga Obemedlade Män, lär de sig på sina fem fingrar den svåra konsten att först plocka ut russinen ur kakan, äta upp den, men sedan, som genom ett Bedrägligt Mirakel, ändå ha kakan kvar tills det kniper i magkänslan nästa gång.

Detta kan liknas vid mytologiska förebilder som grisen Särimner, Ymnighetshornet samt Kung Midas Klåfingriga beröringspunkter, tangeringsytor och kontaktnät på allt Tillgängligt inom en Armslängds avstånd.

Det är alltså Spiken i Soppan:

Hur att Återge den Solipsistiska, Individuella, Välisolerade Alienationen såsom Drömläget för en Ung Pojkvasker utan minsta Framtidsförhoppningar inom Synhåll.

Hur man än drar sig undan, så har man ändan bak.

Hur vet Kejsaren att Goth Lolitan verkligen Avgudar honom på hans egen premisser, villkor och meriter, eller endast visar upp sina negligerade Behag för hans Oberoende Kapitalplaceringars skull?

Brahe lät bygga Uraniborg och närbelägna Stjerneborg på ön Ven, vilka blev ett astronomiskt forskningscentrum i sin tid.

Brahe kunde i sin bok De Nova Stella bland annat bevisa att en ny stjärna, som han observerade i Cassiopeias stjärnbild 1572. De högre sfärerna var perfekta och inte kunde ändra sig.

Det är här som själva, den Theranos-Thanatos Ekluten påvisar Avståndet mellan en Ekonomiskt Oberoende Libertariansk Ateist och en Äkta Bedragare av Gott Virke.

Det är varken någon slump eller ren tillfällighet att Verklighetsberättelsen påverkar oss som den gör.

McLuhan: ”Kontrollen över förändring tycks bestå i att inte flytta med den utan framför den.”

Som Andy Warhol en gång sa, ”Art is whatever you can get away with.”

Marshall McLuhan; de former och metoder (”media”) som används för att kommunicera information har en betydande inverkan på de budskap de levererar.

En av McLuhans favoritteorier var att mänsklighetens historia kunde delas in i fyra åldrar: akustisk, litterär, tryckt och elektronisk. Eftersom tv blev en häftklammer i det västerländska medelklasslivet, hävdade McLuhan att människor omformades av övergången från tryckt till elektronisk teknik.

På 1960 -talet myntade Marshall McLuhan frasen ”Mediet är budskapet.” Han definierade ett ”medium” som ”någon förlängning av människan” och förmedlade tanken att budskap existerade utanför innehållet.

Meningen i frågan uttalades starkt: ”Mediet är inte längre budskapet.”

McLuhan trodde att typen av mediet som användes för att dela ett meddelande, typ sprida ett desinformativt budskap, var viktigare än det faktiska innehållet i meddelandet som delades. … Mediet placerar ett filter på ett meddelande på ett sätt som väsentligt påverkar hur meddelandet tolkas.

I huvudsak hjälper Mediet att skapa en ny publik för dig, oavsett om du redan har en stor publik. (Din publik kan alltid vara större, eller hur?) Nyckeln är att få folk att rekommendera dina inlägg. På Mediet handlar det mer om hjärtan, än hjärnor.

De äldsta medieformerna är tidningar, tidskrifter, tidskrifter, nyhetsbrev och annat tryckt material. Dessa publikationer kallas tillsammans tryckta medier.

Media omfattar flera olika typer av utbredd kommunikation: tv, radio, bio, tidningar, tidskrifter och internetbaserade webbplatser (särskilt bloggar). Liksom när det gäller den Eviga Frågan om Vad som är Konst, är det Endast Fantasin som sätter Gränserna.

Medieteori är en uppsättning metoder som används för att förmedla skillnaden i betydelser av budskapet som förmedlas till de olika kanaler som används för att kommunicera det.

Huvudantagandet är att media som vi anser inte bara är en kanal där kommunikationen äger rum utan de är olika inställningar eller miljöer som gör det möjligt för kommunikationen att ske och det kan variera betydelsen och känslan av informationen som den har blivit överförd.

Här beaktas funktionerna i varje media och hur de diskret skiljer sig åt. Genom att förstå egenskaperna hos dessa medier kommer forskarna att kunna undersöka effektiviteten i kommunikation genom dessa medier och också att jämföra dem samtidigt som de kommunicerar interpersonellt.

Desinformation betyder ”falsk information som sprids i en fientlig handling av taktisk nedbrytning.” att ”avsiktligt vilseledande eller partisk information; manipulerad berättelse eller fakta; propaganda.”

Så desinformation sprider medvetet felaktig information. Det finns många andra elaka motiv som ligger bakom tillverkandet av desinformation.

Du vet att en fest börjar klockan 20.00 men berättar för din falska vän att den börjar klockan 21.00 för att du vill att hen ska göra bort sig och se dum ut.

När du sprider fel information med avsikt, med avsikt att bestämma och vilseleda – det är desinformation, eller, rent ut sagt: Lögn och Förbannad Dikt!

Desinformation är mycket kraftfull, destruktiv och splittrande och är ett vanligt upplösningsverktyg inom Sociala Subkulturer Underground. Ungefär som Sovjetunionen och USA gjorde under det kalla kriget. När ett land eller en grupp koordinerar en komplicerad plan för spridning av desinformation, kallas det ofta en desinformationskampanj.

Vetenskapen har aldrig bevisat att utomjordingar inte besöker jorden. Alltså lever de mitt ibland oss!

Inför vissa av Gemene Man blir själva bristen på bevis ett tecken på att konspirationen faktiskt existerar, typ snöar det inte, så måste det ju vara antingen Sommartid, eller Klimatförändringen.

Ofta finns det ett narrativ av en specifik händelse. Det finns emellertid alltid alternativa beskrivningar av narrativet som försvunnit ur det kollektiva medvetandet. Att förstå betydelsen av narrativet är en av Tricksterns viktigaste färdighet.

I vilken grad användningen av konspirationsteorier kan öka motivation och vilka strategier som är framgångsrika är två huvudfrågor.

Ett alternativt narrativ med svar på vem, hur och varför någon eller något, i relation till en händelse. Konspirationen anses ofta bestå av att det finns aktörer som egentligen står bakom händelsen men som håller sig dold bakom den Grå zonen.

De som anses stå bakom konspirationer kan variera. En viktig faktor för ett konspirationsteoretiskt genomförande är att motargument ofta tas som bevis för att konspirationen verkligen existerar.
Forskarna hade som utgångspunkt att att utforska mekanismerna för konspirationsteorier med målet att öka sin förmåga till kritiskt tänkande.

En majoritet deltog aktivt i arbetet. De var inte rädda för att säga fel.

I samband med konstruerandet av en Konspirationsteori, kan ett Oavsiktligt Fel får helt Oväntade Oanade konsekvenser som kan inverka Kontraproduktivt på Teorins Utslagsmekanism.

En svårighet var att de saknade nödvändig kontextuell kunskap, både kring händelsen i sig och om om närvarande aktörer. I några fall visade de prov på en ökad grad av kritiskt tänkande. Det förekom också att forskarna på ett bra sätt kunde använda de analytiska verktygen när de undersökte ett narrativ.

Det förekom att slutsatsen blev en förstärkt tro på händelsen de undersökte.

Här några typiska exempel på typ Konspirationsteorier:

Lady Gaga är hermafrodit, Pharell Williams är en vampyr, Beyoncé är en klon, Kholé Kardashian är ingen Kardashian, Nicolas Cage är odödlig, Beyoncé är Solanges mamma, Justin Bieber är en reptil, Kim Kardashians Saint West är fejk, Megan Fox är en klon, Bill Gates kommer att tjäna en miljon dollar genom att orsaka en global pandemi och hålla tillbaka vaccinet så att Gates Foundation kan spåra dig med mikrochip, Donald Trump leder kampen mot en pedofilring, en global elit som i det fördolda styr världen, republikanen Marjorie Greene som tills nyligen stödde konspirationsteorin QAnon valdes in i kongressen, månlandningen var en bluff, Världen styrs av en hemlig sammansvärjning bestående av Libertarianska Ateister, covid-19 har skapats medvetet av Alienerade Cosplaying Incels, båtar och flygplan har försvunnit kring Bermudatriangeln, utomjordingar är ofta någonting som kommer upp, att det finns människor som tror att Olof Palme blev mördad av Amerikanska CIA, att en falsk flaggattack innebär att ett land attackerar sig själv och lägger skulden på någon annan, att det inte var flygplanen som fick world trade center att rasa, att den Internationella Konferensen som hölls i Iran 2006, att Japan har förskönat en japansk utbildning, att USA hade blivit attackerade av amerikanska fartyg i Tonkin Gulfen, att den andra Augusti 1964 skulle ett amerikansk skepp blivit anfallet av tre stycken amerikanska torpedbåtar, att de amerikanska skeppen skulle ha svarat och förstört dessa båtar, att den fjärde Augusti 1964 skulle amerikanska fartyg ännu en gång blivit anfallna av amerikansk militär, att resultatet av detta var då att Amerikansk kongress skrev under ” gulf of Tonkin Resolution” som gav USA rätten att bistå alla länder som möjligtvis skulle vara i farozonen för ”american aggression”, att det senare skulle visa sig att inte en enda av attackerna ägt rum över huvudtaget, att det finns folk som menar att detta var en ursäkt för att USA skulle rättfärdiga att de attackerar amerikanska styrkor för att de skulle kriga mot ett främmande land, och så vidare, och så vidare.

Desinformation och konspirationsteorier kan vara mycket nyttiga som tankeväckare. Medborgarna måste bli kritiska mot all information som de kan tillhandahålla utan minsta motprestation.

Gemene man skall fundera länge över den förklaringen och verkligen vara nöjd med den förklaringen. Är man inte nöjd kan man fylla på med egna förklaringar och teorier. Det ingår i Tystnadskulturens gängse Yttrandefrihet.

Konspirationsteorier har dock inte endast haft positiva följder.

De första framgångsrika konspirationsteoretikerna sökte förklaringar hos en rad hemliga Subkulturer utvisade till Obehörigt Utanförskap.

Ordet konspiration kommer från det latinska conspirare, som betyder att två eller flera personer andas tillsammans, typ Naken Yoga, eller Frigörande Andning. Konspirationsteorier har fått fäste i nyandliga kretsar. Fenomenet kallas konspiritualitet.

En riktig konspiration består av en grupp särskilt utvalda konspiratörer med de bästa Meriter i sitt CV. Den stora massan anses vara ovetande om detta. Den snabbväxande rörelsen QAnon menar att Världen kontrolleras av satanistiska, liberala, barnätande kändiskannibaler. Ovisst om Kannibalerna äter Kändisar, eller om Kändisarna äter Ofrivilliga Kannibalers barn.

Räddaren är den mystiska figuren Q som ska skapa en ny tid av kärlek, fred och förståelse. Än så länge må det vara ett marginellt fenomen, men mekanismerna är ändå viktiga att förstå. Annorlundaskapet implicerar inte per automatik ett Ofrivilligt Utanförskap.

Varför Gemena Män tror på konspirationsteorier är för att konspirationsteorier baseras på fakta. De presenterar saker vi vet. Det trixiga är att konspirationsteoretiker väljer ut fakta som överensstämmer med Allt utom Rimligt Tvivel.

Många konspirationsteorier har cirkulerat. Allt är en konspiration, hävdar vissa Konspirationsteoretiker, medan andra menar motsatsen.

Vad plockar medierna upp för konspirationer?

Teorier som drar åt det galna hållet. När de här teorierna så uppenbart bryter mot sunt förnuft och vetenskap blir de lustiga. Det har lett till nedbrända master.

Media vill driva fram klick och surr som kan växa till helt Ohanterliga Problemlösningar. Medier kan stärka tron på dem, och se till att de får större spridning. Under den första tiden överdrev Medierna till att 5G härstammade från ett kinesiskt laboratorium i Hong-Kong-influensans spår.

Om man ser tillbaka i tiden så var medierna sämre på det förr. I och med att Medierna har blivit så utspridda så bör man betrakta detta som att de önskar föra föra folket bakom ljuset under skeppan till i slutet av tunneln. Det är av nöden tvunget att vara noggrann med att bagatellisera och ducka.

Vad blir nästa stora konspirationsteori?
Förlöjligande eller åtminstone nedvärderande av självaste N.E.A.T.

Det är inte sant.

Ofta framgår att sammanhanget redan är känt.

”Med dagens digitala verktyg är det enklare än någonsin att söka igenom väldiga mängder dokument.”

Citatet här är återgivet med tillräckligt mycket sammanhang för att det ska framgå att begreppet ”konspirationsteori” redan 1893 respektive 1909 användes avfärdande, då som nu. En Konspirationsteoretiker kommer sällan Ensam som Alienerad Incel. Med flera står konspirationsteorierna som spön i backen.

Konspirationsteoretiker, typ Underdogs, har i alla tider alltid haft en nedlåtande attityd. Likt alla andra kan de förändras beroende på hur de används. Det är en viktigt att tvingas hitta på något nytt.

Genom att söka förena orden för vad som är som mest Eftertraktat i Mediashowerna, kan Läsaren/Tydaren kanske få ett Hum om det som döljer sig bakom Orden.

Att en Nästa Annan Andra säger sin mening, Ärligt och Uppriktigt, kan Uttalaren mycket väl uppleva som Sant, men frågan är om det finns Nödvändiga och Tillräckliga Kriterier, typ Evidensbaserade Fakta, för att Upplevelsen också kan förklaras såsom, i överensstämmelsen med Vardagsverkligheten, Sann. Verklighetsberättelsen bör ju vara mer evidensbaserad på ställt Utom all Tvivel, Rimliga Objektiva, mer än de Affektiva Känsloberoende, Dagsfärska Fakta.

Många idag anser att typ Leonardo da Vinci var ett Universalgeni, men varför uppfann han då inte Datorn och Smartphonen?

Kanske saknade han någon skruv eller mutter, eller så var han fullt upptagen av Nattvardens Tillkomst? Det är dock sällan de Faktabaserade Sanningarna som ges bäst betydelse i Verklighetsberättelsen, utan själva Remixen av Trovärdighet, Förtroende, Anekdoter, Halvsanningar, Myter och Profetior, samt rena och Skära Lögner.

Vi väntar fortfarande otåligt på att Amazon ska komma med en drönare innehållande en Fortfarande Varm Potatispizza enligt Hemligt Recept från Vatikanstaten.

Flygande bilar, säger den Tysta Majoriteten, i Plötslig brist på Utrotningshotade Stekta Sparvar, kommer flygande in i Var Gemen Mans Mun.

Verklighetsberättelsen kräver en Tillräcklig Förklaringsmodell utöver den Vanliga.

Uppstod Verklighetsberättelsen som ett Soniskt Efterskalv efter Big Bang?

Om Läsaren/Tydaren jämför Big Bang med den mindre Trovärdiga, men betydligt mer Välfylld med Mytologiska Påståenden av Okänt Ursprung mindre Evidensbaserade Skapelseberättelsen, så kan anas i bakgrunden närmast Fonden, en med Självförtroende och Extatiska Verksamma Illegala Substanser, Schaman med en eller flera proselyter, adepter, lärjungar och dagen efter-konfirmander, som Vittnen till Hur den dåvarande Världsbilden iscensattes av Verklighetsberättaren, som högst troligtvis förklarat sig vara Densamma som berättelsens huvudperson ”Gud”.

I Föreställningen om Hur Gud skapade Världen som den ser ut Idag, måste alltså Schamanen, för att ge mer Dramatik, Livsfarlig Spänning, Cliff Hangers och läst mellan Raderna och bakom Rubrikerna, lägga till ett och annat som egentligen inte hör dit.

Även om Vetenskap och Forskning önskar lägga två fingrar emellan, så är, än så länge Big Bang, oavsett Smällen som inte kunde uppfattas eftersom det inte fanns något före den, alltför Abstrakt och därmed Obegripligt Abstrakt för Crethi och Plethi att Föreställa sig.

Hur att förmedla Big Bang, utan att samtidigt ge en Trovärdig Förklaring som skulle passa in i Lördagens Infotainment Dokusåpa?

För att Återvinna Folkets allt mer Avlägsna Förtroende måste Vetenskapens Utforskare tillgripa samma Visionära, i Förhållande till Följdriktiga Icke-faktaresistenta Visioner om ett Gemensamt Förflutet, lägga till en annan Ursprunglig Källhänvisning som inte kan Härledas till något annat än Vetenskapsmänniskornas Tankesmedja, i t ex MIT, Harvard eller annat Lärosäte värt namnet.

Det är här som Populärvetenskapen kommer in som en Räddande Ängel.

Med allt oftare förekommande Parabla Liknelser, kan Verklighetsberättaren/Verklighetsberättarna lägga till eller dra ifrån sådant som inte på en och samma gång kan inge Förtroende till Detektiven Allmänhetens Autodidakta Amatörforskare inom Gebitet Ontologisk Eskapistisk Eskatologisk Darwinistisk Teori angående Arternas Uppkomst, samt Libertinernas Libertarianska Sällskap av Icke Troende Agnostiker, Ateister samt Vetenskapsakademins Minnesförteckning över Vetenskapliga Framsteg och Framtida Utvecklingsteorier. bör Avhandlingen vara försedd med en Intresseväckande Början och ett inte alltför Dystopiskt Slutet på Historien.

För att följa Rutinhandlingar och Gängse Traditioner från Tidigare Avhandlingar angående Vetenskapliga Rön, OBS! Oavsett om de är Evidensbaserade, Trovärdiga eller bara Lösa, Röda Trådar, bör, efter den hårda Pärmen samt Försättsbladet, innehålla en Avtackning till Äkta Makan, Äkta Barnen, Övriga Familjen, Släkt och Bokstavstroende Dyslektiska Analfabeter, som ändå bidragit med Impulsdrivna Avbrott med Intentioner att Inleda Författarämnet i Spe, i Frestelser som, bara för att nämna ett exempel i Raden av Oräkneligt Många, Kammarspel, Privata Middagar, Knytkalas och andra Utsvävningar, men ändå, medan Uberns taxameter står och tik-tockar, hinner med Utförliga Avtackningar och Ärebetygelser.

Därpå, i Bokens Tillkomsthistoria kan Kär Vän inom samma Gebit och Skrå skriva en Överdrivet Omfattande Inledning. Den Förväntande Nobelpristagaren skriver så en Prolog, som för flertalet av den Tysta Majoriteten kan tyckas Märkvärdigt Upplysande, men för en Van Närläsare, vars Passionerade Kall omnämnts ett Flertal gånger i CV:s Rekommendationer, efter minst Tre Kritiska Granskningar, som vanligt hänvisar: ”Tillbaka till de Ursprungliga, typ Gejsrar, Källorna”, slutligen förklarar vilket Slit som den Självuppoffrande Nyfikna Idealisten, investerat sina Sista Slantar för att Den Ena Ursprungliga Sanningen ska Nå ut till tidigare Oupplysta Massan, som mest består av Diskmaskinsrealismens Undersåtar, med den Frånvarande Fadersgestalten, Äkta Hustrun som står vid Induktionshällen och föder Kejsarsnittuttagna Äkta Provrörsbarn och, ej att förglömma, Trevliga Grannar på väg förbi men som lust att Bara Titta In, gärna själv inbjudna till Kaffetår, påtår, kaffegrädde, Sacketter samt Sju Sorters Kakor. Då det senaste Vetenskapliga rönet också är Utrustat med ett Gott Slut, behövs, förutom Källhänvisningar och Register, en Epilog, gärna med tillägg av inlägg från engagerade läsare av tidigare, högst likartade litterära verk, om Följande Avhandlings Ämne samt Hypotetiska Spekulationer, förr Omtalade som Kontrafaktiska Profetior, om metallen Guld som på en gång har ett Introvert Materiellt Marknadsvärde, men också förmedlar den Upplevelse som den Allrahögstainstansen Förklarat som Trovärdig tillsammans med 18 Oskyldiga Gotiska Lolitor i Bekväma Samkväm inuti Valhalls dragiga väggar, med intagandet av Nektar, Mjöd, samt Särimners Fetaste Fläskister.

En inbiten Bokmal, typ Väl Bevandrad i Mytologisk Litterära Kanon, inser strax ett Oavkortat Fritt Associativt Samband där Buridans Åsna, Pinocchio och några andra skolpojkar går till Lorenzinis nöjespark, Terra Magica, där pojkarna förvandlas till åsnor, Kirkes främsta attribut är kunskapen om magiska drycker och växter, som hon brukar för att förvandla fiender till djur. I Odysséen, Homeros epos från 700-talet f.Kr., kommer Odysseus och hans män till hennes ö, där samtliga utom hjälten själv förvandlas till svin och, sist men inte minst, Thomas av Aquinos tankar angående Gud:

””Gud är enkel, utan att innehålla delar, såsom kropp och själ, eller materia och form.
Gud är fullkomlig, och saknar inget. Detta innebär att Gud genom sitt fullständiga varande är annorlunda än andra varelser.
Gud är oändlig. Detta innebär att Gud inte har en ände såsom skapade varelser har, vilka är fysiskt, intellektuellt, och känslomässigt begränsade. Denna oändlighet som Gud har måste skiljas från oändliga tal och oändlig storlek.
Gud är oföränderlig, och kan inte förändra det som har att göra med Guds existens och karaktär.
Gud är en, Guds själv är odelbart. Guds enhet är sådan att Guds essens är detsamma som Guds existens. Med Thomas egna ord ”i sig själv är påståendet ’Gud existerar’ av nödvändighet sant, för i det är subjektet och predikatet samma.”
I detta hänseende delade han, bland andra, Maimonides uppfattning om detsamma.”

Detta borde vara tillräckligt för att även Grå Mullvadar, typ Discardianska Incels i Obehöriga Utomståendes Utanförskap kan uppleva hur Transubstantiation hakar i Svansen på Buridans Åsna.

Vi är bra på att ta hand om Mobilen, Bilen, Huset och betala Alla Försäkringar. Vi är bra på att Tänka på våra utseenden.

Är Vi våra Utseenden? Är Vi Våra Kroppar?

Vi lär oss tidigt att Tänka på Kroppens Utseende och Vad Andra ska Tycka om Våra Utseenden, men vad händer när det bara kommer att handla om Ditt förhållande till Din kropp?

Hur ska Du kunna lära dig hur mycket din kropp är värd, det vill säga är Ovärderlig, för Dig själv och ingen annan?

Din Kropp är Din, men Äger Du därmed Rätten till att Förstöra den och göra den Obrukbar? Eller är det Samhället som Äger din Kropp?

Människor bryr sig om sin Privatbilar.

De vårdar dem Ömt, eftersom de vet hur mycket reparationer kostar och vad det vill säga att Bilen inte går igenom Bilbesiktningen.

För en nutida Människa och Samhällsmedborgare är Datorn och Smartphonen Oumbärlig.

Alla vill vara ständigt Uppkopplade, On Line, ha Täckning WiFi samt Tillgängliga Dygnet Runt.

Alla vill delta i det Offentliga Samtalet.

Avståndet Människor emellan Ökar. Det är därför som Tillgängligheten till Lättbegripliga Informationsutbyten genom Elektronisk Kommunikationsutrustningar, betyder så Ojämförbart Oerhört Otroligt mycket.

Under Corona/Covid-19 Pandemin insåg Medborgarna dels hur sårbara Alla är, dels hur betydelsefull Tillgängligheten är, när Studier och Arbete på Distans, samt minst Två Meters Avstånd mellan Vagn och Plattform ska Bibehållas Dygnet runt.

Även de mest drabbade av Cancelkulturen i Tystnadskulturen, kämpar för att Bli Accepterade för Dem de Är, så länge Var och En Håller Måttet och är Konformistiskt Toleranta och Empatiskt Medkännande, ger Ömsom Kärlek, ömsom Stoisk Apati, ömsom Incels Hat-hot mot, vilka de Undermedvetet Uppfattar som Obehöriga Utomstående.

Samhällsmaskineriets Kvarnar mal allt Långsammare, men är Ytterst beroende på att Samhällets Svagare, ofta desamma som Ofrivilligt ingår i i Tystnadskulturens Nedtystade Majoritet, måste utstå högre Krav på Ansträngningar samt Ytterligare Deltagande, men fortfarande som Nytillkomna Tittare och Voyeurer, samtidigt som De, genom Urbaniseringens Utsättande i, från Kungliga Slottets Lejonbacke sett, Utspridd till Subkulturella Nätverk till Orten och sådana Platser där Gemene Man brukar uttrycka som ett Mantra:

” – Det kom som en chock! Ingen trodde väl att något sådant skulle kunna hända här!”

” – Sjukvården går på Knäna!”

I Skola, Vård och Omsorg, bör Elever, Patienter samt Äldreboende i Isolerat Utanförskap, omedelbart lära sig att:

” – Var Snäll mot dig själv, för ingen annan kommer att vara det.” Var dag lanseras, medias inre kretsar, nya vokabulär.

Ena dagen är det Vattenspridare. Andra dagen är det Ryktesspridare. Tredje dagen är det Dyngspridare. Ena dagen är det Vattendelare. Andra dagen är det Vatten och Avlopp. Tredje dagen är det Efter Dygnslångt Störtregn, Översvämningar i Källare, så att Crethi och Plethi kan synas Surfa på Vågorna utanför Köksfönstret.

Visst vore det, i Överensstämmelse med Förenta Nationernas Förklaring om de Mänskliga Rättigheterna att Först och Främst, Mount Everest står Lättillgänglig för Alla Tvåbenta utan Undantag, samt ur ett Antropocentriskt Föredömlig Perspektivförskjutning över mot Normaliseringen på Normalkurvans Utför Lutande Plan, Införa en Naturlig Avgång av så många Konkurrerande och därför Obekväma Levande Varelser och Växter, typ Skadedjur och Ogräs, som Överaktivt Negativt Stressad Samhällsmedborgare klarar av under eftermiddagstimmarna, i luckorna på Agendans Dagsplanerare efter Arbetets Slut och Före Förtidsskolans Avhämtningsögonblick, då Spinneffekter, Zumba i Balders Hage och NakenYoga är Tillfälligt Inställt på grund av Sjukdom, typ Tyst Hjärtinfarkt, som i Synnerhet drabbar dem som Av Födsel och Ohejdad vana, tillhör Särintresset Det Svagare Könet.

Det kan ses som ett Konkret Bevis på att Gemene Man fortfarande befinner sig i ett Tillstånd av Civil lydnad och Handlingskraft över det som Makthavarna gör allt för att hålla Nere och Tillbaka.

Kroppen är den Värdefullaste av Verksamma, Bio-genetiska Maskiner. Samhället lägger ner Oerhörda Utgifter på att Verka i Eftertankens Bitterljuva Blekhet, hellre än Anstifta Förebyggande Profylaktiskt, Preventivt och med Långsiktig Framtidsplanering.

Ungdom på Glid.

Motorburen Ungdom Ute i Svängen.

Ungdomar i Orten och i Glesbygden:

” – Vi har Ingenting att Göra!”

Med Inga Brottslingar, Inga Kriminella Nätverk. Inga Missbruk av Personligt nedbrytbara Verksamma Substanser, Inget Elände och inga Oanade Händelseförlopp, vad skulle Hända? Jo, Samhällsmaskineriet skulle gå på Tomgång, fram tills dess att Reservtanken blivit Uttömd till Sista droppen ut.

Visst finns Utrymme för Yttrandefrihet, men det förutsätter förstås att det Uttalade kommer att få Konsekvenser, även för Dem som Sköter sig och sitt och aldrig någonsin Sticker ut Hakan, Öppnar Munnen, Undras över varifrån de fick Ren luft att Andas och därmed Aldrig vågar Yttra minsta Knyst.

I Vardagsverklighetens Ljusskygga Tillvaro, typ Nuläge, pågår det Offentliga Samtalet, utom när helt Oväntad Katastrof inträffar utanför, Innanför Tullarna.

Om ifall Detektiven Allmänheten ute i den Bistra Verkligheten verkligen hann med, i Prokrastinerande Egentid, att Älska sina Kroppar som de En gång varit Skapade och Avsedda för Fortsatt Existensberättigande i Förutbestämt Lebensraum, skulle det inte behövas några Dygnslånga Nattmanglingar mellan Näringsliv och Fackförbund.

Med Gott om Tid till att Älska Sina Kroppar mer än Sin Nästas skulle diverse Privatiserade Vårdinstitutioner, Eftervård samt Rehabilitering, kunna Dra ner sina Verksamheter och Skattebetalarna, Betydligt Friskare än Någonsin Förr, ha mer Välfyllda Lador i Plånböckerna och kunna bygga upp ett Mer Alternativt, Autonomt Boende, utan vare sig Banklån eller Fasta eller Flytande Ränteavdrag. Allt om Bara Viljan Finns till att Göra Rätt för sig, Klippa Håret med den Egna Maskinsaxen, skaffa sig ett arbete som Digital Nomad och ta med Regeringen och Plastbarnen till Nazaré för att mäta Mellanvågslängen i Förhållande till Marianergravens Alltför Djupa Källarvalv.

Älska Din Kropp såsom Dig Själv och Din Nästa.

Visst finns det dem som Tror på Själavandring, Pilgrimsvandring och Pokalvandring, men Utan Kropp, ingen Själens Boning samt Fortskaffningsmedel mellan Förskoleavlämning och Happy Hour After Work.

A propos den Senast Angivna Språkspelskontexten växlar Modet ständigt från nya Älska Din Selfie, ME, METOO och IT-guys and -girls, typ CosPlay Lolita inom Omsättningen Traffickings Väldoserade Svängar, som till stor del hålls uppe av Riskberoende Investerare, typ Beundrare till Elisabeth Holmes&Co.

Sådana Vilseledda Oskuldsfulla French Maids bör hellre, inte bara av Groomande Sugar Daddies, hänvisas till Högskoleutbildningar där gärna både Elektronisk Musik, Dragspel och Elementära Lagom Stora Informationsbitar tillhör det Bästa Tänkbara av Pedagogikens Grundförutsättningar inför Livet är en Strid och Äktenskapet är ingen Vapenvila, för Totalvägrande Kinesiska Kvarliggande på Lättillgängliga Torg, Murar samt ej Upptagna Parksoffor.

Dagens Dystopi är Framtidens Utopi. Älska Din Kropp minst lika mycket som en Vältränad Shaolin-mästare.

Den ursprungliga texten från morgonen, har jag redigerat om och bearbetat till kl.16:00, den 14 oktober 2021.

Min inledning:

Jag ”upptäckte” för första gången Billy Klüvers oerhörda betydelse då jag besökte utställningen ”Party for Öyvind” i Sven Harrys Galleri, vid Vasaparken den 9 oktober. Tidigare hade jag bara läst hans namn i samband med texter om Andy Warhol.

Till de nödvändiga översättningarna från engelska till svenska har jag använt Google Översättning, samt gjort ändringar i stycken och ibland med fet stil, för att lättare kunna läsa och för andra väcka intresse för den svenske elingenjörens Billy Klüvers betydelse för Konst och Teknik bl annat Sverige, USA, Frankrike.

Väl medveten om att här i Sverige är det lättare att bli erkänd konstnär utanför Sveriges gränser, än innanför.

Vad kan det bero på?

Att vi aldrig tvingades in i Andra världskrigets fasor och katastrofer?

Att i Sverige har vi aldrig på allvar debatterat atombombningarna av Hiroshima och Nagasaki?

Att vi har blivit intill Självutplåning uppfostrade till Neutralt Inlärd Hjälplöshet?

Att Sverige är så dåligt förberett inför en större katastrof, kan i mina ögon mycket väl bero på vår inställning till att sådana beslut alltid avhandlas på en våning högre upp, än där vi själva befinner oss, typ De Tre Bockarna Bruse.

Billy Klüver var en Närstående Vän till Robert Rauschenberg och till Öyvind Fahlström, men samarbetade också med Andy Warhol för tillverkningen av Silvermolnen.

Billy Klüver: ”Teknologi för livet : om Experiments in Art and Technology” PDF ladda ner.

Svenska Wikipedia, den 14 oktober 2021:

Johan Wilhelm Billy Klüver, född den 13 november 1927 i Monaco, död den 20 mars 2004, var en svensk civilingenjör (KTH) och konstnär, främst verksam i USA.

Klüver studerade elektroteknik vid KTH och arbetade vid Bell Labs i USA från 1958 till 1968. Klüver var chef för Experiments in Art and Technology som är en stiftelse han grundade tillsammans med Robert Rauschenberg, Robert Whiteman och Fred Waldhauer 1966.

Han samarbetade med bland andra John Cage, Öyvind Fahlström, Jean Tinguely, Jasper Johns, Yvonne Rainer, Robert Rauschenberg och Andy Warhol. Klüvers samarbete med konstnärer bidrog till att etablera multimediakonst på 1960-talet.

Klüver var son till Johan Wilhelm Klüver och halvbror till Björn Tarras-Wahlberg, Lorentz Lyttkens och Åse Lyttkens.”

Norrköpings Tidningar. ”Teknologi för livet hyllar Billy Klüver
En problemlösare som ville föra konsten och teknologin närmare varandra.” Norrköpings konstmuseum uppmärksammar Billy Klüver med en stor utställning.
11 SEPTEMBER 2004 04:00

Engelska Wikipedia:

(Översatt av Googles och mig)

Johan Wilhelm Klüver (11 november 1927 – 20 mars 2004) var elingenjör på Bell Telephone Laboratories som grundade var med och grundade Experiments in Art and Technology.

Klüver föreläste mycket om konst och teknik och sociala frågor som skulle tas upp i det tekniska samhället. Han publicerade många artiklar om dessa ämnen. Klüver curerade (eller var kurator, arrangör, anordnare av) för fjorton stora museiutställningar i USA och Europa. Han fick det prestigefyllda Ordre des Arts et des Lettres -priset av den franska regeringen.

Dr Klüver föddes i Monaco, 13 november 1927, och växte upp i Sverige. Han tog examen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm i elektroteknik. 1952, vid 25 års ålder, som arbetade för ett stort elektronikföretag i Frankrike, hjälpte Klüver till med att installera en tv -antenn ovanpå Eiffeltornet och utarbetade en undervattenskamera för Jacques Cousteaus expeditioner.

1954 kom han till USA och tog en doktorsexamen i elektroteknik från University of California, Berkeley 1957.

Han tjänstgjorde som biträdande professor i elektroteknik, vid University of California, Berkeley, 1957–58 och 1958 till 1968 var han medlem av teknisk personal vid Bell Telephone Laboratories i Murray Hill. Han publicerade många tekniska och vetenskapliga artiklar om bland annat bevarande av små signaler i elektronstrålar, bakåtvågade magnetronförstärkare och infraröda lasrar. Han innehade 10 patent.

Konst och teknik
I början av 1960 -talet började Klüver samarbeta med konstnärer om konstverk som införlivade ny teknik, den första var kinetisk konstskulptör Jean Tinguely på hans hyllning till New York (1960), en maskin som förstörde sig själv som presenterades i trädgården på MOMA . Han introducerades för Jean Tinguely av Pontus Hulten, dåvarande chef för Moderna Museet i Stockholm. Robert Rauschenberg assisterade också på Homage to New York.

Klüver arbetade sedan med Robert Rauschenbergs miljöljudskulptur som heter Oracle; och senare med Yvonne Rainer på sin dans i House of My Body. Klüver arbetade också med John Cage och Merce Cunningham på deras Variations V, med Jasper Johns på hans Field Painting (1964) och med Andy Warhol på Silver Clouds.

Klüver, Fred Waldhauer och artisterna Robert Rauschenberg och Robert Whitman samarbetade 1966 och organiserade 9 Evenings: Theatre and Engineering, en serie föreställningar som förenade artister och ingenjörer. Föreställningarna hölls i New York Citys 69: e Regiment Armory, på Lexington Avenue mellan 25th and 26th Streets som en hyllning till den ursprungliga och historiska 1919 Armory-showen. Tio artister arbetade med mer än 30 ingenjörer för att producera konstföreställningar med ny teknik.

År 1967 skrev han en viktig teoretisk text i konst- och teknikhistorien: Teater och teknik – ett experiment: anteckningar av en ingenjör.

Experiment inom konst och teknik (E.A.T.)
År 1966 grundade Klüver, Robert Rauschenberg, Robert Whitman och Fred Waldhauer Experiments in Art and Technology, en ideell serviceorganisation för konstnärer och ingenjörer.

Sedan 1968 fungerade han som president för Experiments in Art and Technology.

År 1966 organiserade han 9 kvällar: teater och teknik vid 69: e regementet, New York City.

Det var en serie blandade medieuppträdanden med samarbeten mellan tio artister och fyrtio ingenjörer. Tidig videoprojektion användes i verk av Alex Hay, Robert Rauschenberg, David Tudor och Robert Whitman.

EAT upprättade ett program för tekniska tjänster för att ge konstnärer teknisk information och hjälp genom att matcha dem med ingenjörer och forskare som kunde samarbeta med dem.

Dessutom EAT initierade och administrerade tvärvetenskapliga projekt som involverar konstnärer med ny teknik. Dessa projekt inkluderade:

Pepsi -paviljongen vid Expo ’70, Osaka Japan där E.A.T. konstnärer och ingenjörer samarbetade för att designa och programmera en ”immersing dome” ett Virtual Reality-projekt.
Ett pilotprojekt från 1971 vid Anand Dairy Cooperative, Baroda, Indien, kallat ”Utopia: Q&A” som bestod av offentliga utrymmen sammankopplade med telex i New York, Ahmedabad, Indien, Tokyo och Stockholm
Ett pilotprogram för att utveckla metoder för registrering av inhemsk kultur i El Salvador.
Bildandet av en storbildsvisning utomhus -tv -system för Centre Georges Pompidou i Paris
Ett samarbete med artisterna Fujiko Nakaya (1980) och Robert Rauschenberg (1989) för att designa scener för Trisha Brown Dance Company.
EAT initierade ett filmreparationsprojekt för att återställa och redigera arkivfilmmaterialet från 9 kvällar till tio filmer som dokumenterar konstnärernas föreställningar.
1972 redigerade Klüver, Barbara Rose och Julie Martin en bok Pavilion som dokumenterade utformningen och konstruktionen av Pepsi Pavilion för Expo ’70 i Osaka, Japan.

2001 producerade Klüver en utställning med foto- och textpaneler med titeln ”The Story of E.A.T .: Experiments in Art and Technology, 1960 – 2001 av Billy Klüver.”

Den visades först i Rom, sedan på Sonnabend Gallery i januari 2002. Utställningen gick till Lafayette College på våren 2002, sedan till Evolution Festival i Leeds, England och University of Washington, i Seattle. År 2003 reste den till San Diego State University i San Diego, Kalifornien och sedan till ett galleri i Santa Maria, Kalifornien, som drivs av Ardison Phillips som var konstnären som förvaltade Pepsi -paviljongen 1970.

Från april till juni 2003 var en japansk version visad på en stor utställning på NTT Intercommunication Center (ICC) i Tokyo som också innehöll ett antal objekt/artefakter och dokument och EAT affischer, samt konstverk som Klüver och E.A.T. var inblandade i.

En liknande visning ägde rum i Norrköpings konstmuseum, Norrköping, Sverige i september 2004 och en liten version presenterades 2008 på Stevens Institute of Technology.

Studier av Montparnasse

Jean Cocteau (augusti 1916) Moïse Kisling, actrice Pâquerette och Pablo Picasso på café La Rotonde, 105 Boulevard du Montparnasse.

År 1978 började Klüver att arbeta med sin fru Julie Martin på ett forskningsprojekt om utvecklingen av konstsamhället i Montparnasse från 1880 till 1930. År 1989 publicerades boken Kiki’s Paris i USA, och därefter dök upp i Frankrike , Tyskland, Sverige, Spanien och Japan. Kiki var pseudonymen Alice Prin.

Klüver och Julie Martin redigerade och kommenterade den ursprungliga engelska översättningen av Kiki’s Memoirs ‘, publicerad 1930, men blev då förbjuden av USA: s tull från USA. Den utfärdades av Ecco Press hösten 1996; och på franska av Editions Hazan 1998.

Klüvers bok, A Day with Picasso, utgiven 1997 i USA (liksom i Frankrike, Tyskland. Brasilien), baserades på en grupp fotografier tagna vid lunch en solig eftermiddag i Montparnasse 1916 av Jean Cocteau, från Pablo Picasso och Modigliani och vänner inklusive André Salmon, Max Jacob och Pâquerette, en modell för designern Paul Poiret.

Medan Klüver 1978 undersökte material om konstnärerna i Montparnasse på 1910- och 1920 -talen för Kikis Paris, började han samla fotografier av perioden och märkte några som tycktes ha gjorts tillsammans med människor klädda likadana i varje. Han upptäckte 24 av dessa fotografier och sekvenserade deras händelser; de mellanmänskliga relationerna till en liten grupp i Paris avgörande för den modernistiska eran.

En som Klüver såg på en utställning från Modigliani 1981 inspirerade honom att försöka bestämma exakta datum och tider när bilderna togs genom att läsa skuggorna som en solur. Bilderna gav ytterligare ledtrådar; en uniformerad man föreslog att det var under WW1, lövverket på träden indikerade sen vår eller sommar, och han kände igen markisen på Café de la Rotonde. Han kunde identifiera Pablo Picasso (1881–1973), Amadeo Modigliani (1884–1920) och Moïse Kisling (1891–1953) och insåg att det fanns en utställning där alla tre deltog; salongen d’Antin i juli 1916 där Picasso visade Demoiselles d’Avignon.

Omkring eller efter slutet av juli var alltså den mest troliga perioden under vilken dessa fotografier kunde ha gjorts.

Klüver satte sig för att testa om mätningar av vinklar och längder på skuggor på fotografierna kunde ge ett närmare datum.

Han hade redan identifierat alla byggnader som på Boulevard du Montparnasse, med de flesta oförändrade sedan 1916.

Med hjälp av kartor, fotografering och genom att fysiskt mäta byggnaderna, deras avsatser eller fönsterinsatser beräknade han solens positioner och ritade resultaten för att få en spridning på tre veckor, med det mest troliga datumet den 12 augusti.

1983 bekräftade han dessa resultat med Bureau des Longitudes.

Pierre Chanel, författare till Album Cocteau (H. Veyrier, 1979) bekräftade att fotografierna togs av Cocteau och gav ytterligare sex fotografier från serien, som daterar fotografierna till 1916 baserat på Cocteaus förord ​​i en bok om Modigliani:

”År 1916 under kriget var det Montparnasse. Jag var där genom rekommendation från Picasso. Hans fönster hade utsikt över gravarna på Montparnasse -kyrkogården…. Vi gick ut och besökte kubisternas ateljéer. Vår strandpromenad tog oss till Cafe de la Rotonde. Rotonde, La Coupole och en restaurang vid hörnet av boulevarderna Raspail och Montparnasse bildade ett torg där grönsaksförsäljarna stoppade sina små vagnar och gräs växte mellan gatustenarna…. Inget dokumenterar detta förutom några fotografier som jag tog en morgon på Rotonde. ”

Några av de negativa som Kluver upptäckte hade kantdimningskaraktäristik för kameran Autographic Kodak Junior tillverkad mellan 1914–1927 och såldes till ett värde av 100 franc 1916, och Cocteaus brev nämner en Kodak-kamera som hans mor gav honom medan han slogs vid fronten.

Ett kommersiellt fotolabb hade dock bearbetat alla filmerna tillsammans och använt ett hålslagningssystem för att identifiera dem.

Det bekräftade att Cocteau hade använt fyra rullar med 6 ramar vardera. Eftersom varje negativ hade klippts från rullen kunde de dock inte användas för att tillhandahålla en sekvens. I stället använde Klüver mätningar av skuggorna för att bestämma tidpunkter och sekvenser av serien.

Chanel gav identiteten på resten av de avbildade; Den chilenske målaren Manuel Ortiz de Zarate (1887–1946) militären som var dadaistpoeten Henri-Pierre Roche (1979–1959), och den andra kvinnan var den ryska målaren Marie Wassilieff (1884–1957). Två tidigare fotografier Cocteau hade tagit av Erik Satie och Valentine Gross fotograferades före den 12 augusti, men på samma rulle som fotografierna han tog i Montparnasse. Korrespondens mellan Gross och Cocteau minimerades till 10 eller 11 augusti.

Klüver publicerade först sina fynd i en artikel i Art in America.

Granskaren Roy R. Behrens beskrev Klüvers rekonstruktion i A Day With Picasso som ”nästan lika komplett och fascinerande som den rättsmedicinska analysen av en brottsplats.”

Boken vann bästa kritiska studie, 1998 års Golden Light Book Award.

Boken publicerades senare av Hakusuisha i Japan 1999, och i Korea och Italien 2000.

Död
Billy Klüver dog den 11 januari 2004 i en ålder av 76. Han överlevde av sin fru Julia Martin, en dotter Maja Klüver och en son Kristian Patrik Klüver.

Fondation Langlois

(Översatt av Googles och mig)

”Billy Klüver föddes 1927 av svenska och norska föräldrar. 1951 tog han en elingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Under 1950 -talet utsågs han till ordförande för Stockholms universitets filmförening och var grundare av Swedish Alliance of Film Societies. Under en vistelse i Paris (1952-1953), där han var forskningsassistent vid Thompson-Houston, träffade Klüver schweiziska konstnären Jean Tinguely genom barndomsvännen Pontus Hultén (som var chef för Moderna Museet i Stockholm, Sverige). År 1953 immigrerade Klüver till USA, där han doktorerade i elektroteknik vid University of California, Berkeley (Kalifornien, USA), 1957.

Året efter började han på ingenjörerna i kommunikations- och forskningsavdelningen vid Bell Laboratories (Murray Hill, N.J., USA).

Det var också vid denna tidpunkt som han knöt kontakter med en grupp konstnärer i New York, ett samhälle vars medlemmar representerade avantgarden inom alla konstnärliga discipliner (John Cage, Robert Rauschenberg, Jasper Johns, Andy Warhol, Merce Cunningham).

Han blev allt viktigare vittne till eran, deltog i ett antal ”happenings”, inklusive Claes Oldenburgs.

År 1960 konstruerade Klüver de mekaniska komponenterna och övervakade hur Hommage à New York fungerade, Jean Tinguelys självförstörande skulptur som presenterades i trädgården på Museum of Modern Art (New York, N.Y., USA).

I början av 1960 -talet curerade Klüver två utställningar på Moderna Museet: Art in Motion (1961) och Four Americans: Alfred Leslie, Richard Stankiewicz, Jasper Johns och Robert Rauschenberg (1962).

En kort tid efter presentationen Hommage à New York bad Rauschenberg, Klüver att utveckla de tekniska komponenterna i sin ljudskulptur Oracle (1962-1965).

Under denna tid byggde Klüver också trådlösa neonrör för skulpturerna Field Painting (1963) och Zone (1966) av Jasper Johns.

Han fortsatte sedan med att modifiera miniatyrradiosändare för att låta koreografen Yvonne Rainer förstärka ljuden från hennes andning i At My Body’s House (1964).

1965 skapade han tillsammans med Harold Hodges, ingenjör och kollega på Bell Laboratories, de flytande, heliumfyllda ballonger som Andy Warhol använde i sitt arbete Silver Clouds (1965-1966).

För Variations V (1965) av John Cage skapade Klüver (tillsammans med Cecil Coker) fotoelektriska celler som slumpmässigt utlöste olika ljud- och ljushändelser. 1965 sökte Klüver ingenjörernas expertis vid Bell Laboratories (Murray Hill, N.J., USA) för att producera en serie händelser som skulle föra samman avantgarde-teater, dans och ny teknik. Ursprungligen planerat som en del av en festival i Stockholm, presenterade Klüver 9 Evenings: Theatre and Engineering at the 69th Regiment Armory (New York, NY, USA) från 13 till 23 oktober 1966. I november samma år grundade han Experiments in Art and Technology (EAT) med Fred Waldhauer, Robert Rauschenberg och Robert Whitman. Mandatet för denna ideella organisation, som främst var aktiv på 1960-, 70- och 80-talen, var att skapa projekt som skulle samla individer från konst-, vetenskaps- och industrisektorn kring projekt som representerar alla dessa tre discipliner.

År 1968 lämnade Klüver Bell Telephone Laboratories för att uteslutande fokusera på E.A.T., där han blev VD.

För mer information om E.A.T. projekt som genomförs av Klüver, se samlingen av dokument publicerade av Experiments in Art and Technology (E.A.T.).

Från början av 1960 -talet och framåt publicerade Klüver många artiklar om sina samarbeten med konstnärer och hans syn på teknik som en katalysator för social förändring.

Han skrev också (med Julie Martin) Kikis Paris: Artists and Lovers, 1900 – 1930, en monografi om Alice Prin eller ”Kiki de Montparnasse” och En dag med Picasso, en bok som berättar om en dag i livet för ett nummer av parisiska konstnärer, inklusive Picasso och Max Jacob, berättade genom en serie fotografier tagna av Jean Cocteau. År 2002 gjordes Klüver till Chevalier de l’Ordre de la Légion d’honneur i Frankrike.”

Konst & teknik:
The Legacy of Billy Klüver och E.A.T.
Regisserad och kuraterad av Randall Packer
Producerad av Zakros InterArts och
Experiment inom konst och teknik (E.A.T.)
i samarbete med Billy Klüver och Julie Martin
Utställningsbok redigerad av Timothy Druckrey
Tekniskt samråd av Joe Howard från NASA Goddard Space Center
Utställningsbeskrivning
”Det nya gränssnittet jag kommer att definiera är ett där konstnären aktivt använder en ingenjörs uppfinningsrikedom och färdigheter för att uppnå sitt syfte. Konstnären kunde inte slutföra sina avsikter utan hjälp av en ingenjör. Konstnären införlivar arbetet med ingenjör i målningen eller skulpturen eller föreställningen.”

Billy Klüver
Billy Klüver pratar om E.A.T.
Introduktion
I slutet av 1950-talet arbetade den svenskfödda ingenjören Billy Klüver med lasersystem för Bell Laboratories i Murray Hill, New Jersey. Klüver var dock inte nöjd med rent vetenskapliga sysslor och hans intressen fick honom att utforska den konstnärliga miljön som gav upphov till popkonst, minimalism och Happenings och kort bilresa bort i New York City.

Klüver blev vän med de ledande exponenterna för den nya konsten, vilket ledde till samarbete på 1960 -talet med nyckelpersoner som Robert Rauschenberg, Jasper Johns, Andy Warhol och John Cage.

Under denna period förutsåg Klüver mer än någon annan potentialen för integration av konst och teknik.

Inspirerad av Aristoteles föreställning om Techne – där det inte finns någon skillnad mellan konst och vetenskap – föreslog Klüver konstnärens och ingenjörens aktiva och lika deltagande i skapandet av konstverket.

I detta samarbete kan vi ha en ingenjörskrav på konstnären, som som ”visionär om livet” och en aktiv agent för social förändring, involverade ingenjören och meningsfull kulturell dialog.

Samtidigt kände han att konstnären i andan av Rauschenbergs berömda credo ”för att täppa till klyftan mellan konst och liv” hade en skyldighet att införliva teknik som ett element i konstverket, eftersom tekniker blivit oskiljaktigt från våra liv.

År 1966 grundade Klüver de nu legendariska experimenten i konst och teknik (E.A.T.) med Robert Rauschenberg, Fred Waldhauer och Robert Whitman. ETA. uppmuntrade samarbete mellan konstnärer och ingenjörer över hela landet i tvärvetenskapliga teknikbaserade konstprojekt. Klüvers arbete får en allt större betydelse eftersom föreställningen om syntes av konst och teknik har anpassats till samtidskonsten.

Trots den historiska betydelsen av Billy Klüvers bidrag till utvecklingen och efterföljande utbredd användning av teknik inom samtidskonst, är arbetet han producerade och dess inflytande på det senaste mediearbetet inte känt och har inte heller fått mycket av informativ, kritiskt diskussion.

Billy Klüvers bidrag till historien om elektronisk mediekonst sträcker sig långt bortom begreppet nya tekniker och nya genrer. Hans ansträngningar att överbrygga klyftan mellan konst och vetenskap drevs av en önskan att vårda den samarbetsvilliga andan. Genom att göra det försökte han föra konstnären närmare teknikens material och därmed mer i kontakt med krafterna som formar det samtida samhället, särskilt 1960 -talets revolutionära kulturella förändringar. Han försökte också introducera konstnärernas värld för forskaren, som han trodde skulle bli mer engagerad i frågor som är kritiska för samhället och kulturen. Dessa viktiga idéer har sedan dess blivit grundläggande för samtida konstnärers och ingenjörers kreativa arbete.

Utställning Översikt
”Konst och teknik: arvet från Billy Klüver och E.A.T.” firar denna prestation genom att införa ett relativt okänt arbete och tillhandahålla välbehövligt historiskt och kritiskt sammanhang. Dessutom kopplar utställningen dessa viktiga ansträngningar till samtida bekymmer, tekniker och strategier som antagits av dagens digitala mediekonstnärer, teoretiker och kritiker.

Utställningen är uppdelad i två delar:

Virtual Pavilion-En virtuell miljö för flera användare baserad på den legendariska Pepsi-Cola Pavilion, installationen som ursprungligen skapades för Expo ’70 i Osaka, Japan som involverade över 75 samarbetande artister och ingenjörer.

Den digitalt rekonstruerade installationen kommer att nätverka värd- och deltagande museer med onlinepublik på webben.

Artister, Engineers and Collaboration – Utvalda installationer av Klüver och samverkande konstnärer, liksom verk av andra E.A.T. ingenjör-konstnärssamarbeten.

Dessutom kommer E.A.T. arkiv med filmer, fotografier, nyhetsbrev och annan dokumentation organiserad kronologiskt från perioden 1960 – 1970, med en översikt och berättelse i Klüvers egna ord.
Utställningen kommer att åtföljas av en omfattande bok som innehåller kritiska, historiska och tekniska artiklar skrivna av och om Klüver, samt en webbplats som innehåller många reproduktioner av konstverk och dokumentation.

Virtuell paviljong
”Konstnärerna som designade paviljongen var den första oron för att kvaliteten på besökarens upplevelse skulle innebära val, ansvar, frihet och deltagande. Paviljongen skulle inte berätta en historia eller vägleda besökaren genom en didaktisk, auktoritär upplevelse. Besökaren skulle uppmuntras som individ att utforska miljön och komponera sin egen upplevelse. ”

Original Pepsi-Cola-paviljong
Digital återgivning av paviljongen
Det mest ambitiösa verket producerat av Billy Klüver och E.A.T. var Pepsi-Cola-paviljongen, ett multimedia-teaterrum och en interaktiv miljö skapad för Expo ’70 i Osaka, Japan. Även om paviljongen ofta noteras i historiska redogörelser för mediekonst, var det bara de som besökte utställningen som först kunde uppleva det som har blivit känt som ett av de mest ambitiösa, samarbetsvilliga konst- och teknikprojekten under 1900 -talet.

Pepsi-Cola-paviljongen var ett av de första uppslukande konstverken som engagerade tittarna via elektroniska medier. Verket föregår det aktuella intresset för virtual reality, interaktiva installationer och andra VR -upplevelser som transporterar betraktaren till digitalt konstruerade världar. Pepsi-Cola-paviljongen fungerade också som föregångare till det förändrade förhållandet mellan betraktare och konstverk i interaktiv mediekonst.

Den uppdaterade Virtual Pavilion består av en 3D -rendering baserad på Pepsi Pavilion, som rekonstruerar den ursprungliga installationen med digital teknik. Avsikten är att göra det möjligt för samtida tittare att på egen hand bevittna Pepsi-Paviljongens betydande inflytande som en uppslukande, interaktiv installation, som en kollektiv, deltagande upplevelse och som en viktig katalysator för efterföljande samarbete mellan konstnärer och ingenjörer.

Paviljongen underlättar interaktion mellan flera användare i ett helt tredimensionellt virtuellt verklighetsutrymme genom att nätverka museibaserade installationer med interaktiv programvara som skapats specifikt för webben.

On-site och on-line tittare kommer kollektivt att navigera responsiva element som skapats för den ursprungliga paviljongen, till exempel: den 210 graders sfäriska spegeln som projicerade tredimensionella verkliga bilder som liknar hologram; flerkanaligt surroundljudsystem som förprogrammerades eller utfördes live från kontrollkonsolen på golvet i paviljongen; de mångfärgade lasrarna som badade besökare i ett elektroniskt ”dop”; och de kinetiska skulpturerna som lekfullt vandrade runt på terrassen som omger paviljongen.

Den virtuella paviljongen är dock inte bara en historisk rekonstruktion: avsikten är att uppdatera och omvandla den ursprungliga Pepsi -paviljongen till en helt ny form av multimediateater. Installationen har tänkts, liksom originalet, som ett stadium för skapandet av nya miljöer som utformats av samtida konstnärer.

Ett urval av konstnärer kommer att bjudas in för att skapa originalverk som utmanar tanken på den lyhörda miljön på sätt som var ofattbara 1970 och som bara är möjliga idag genom implementering av ny digital teknik.

Ändå drar denna omvandling från den grundläggande uppfattningen om publikdeltagande och interaktion som var en integrerad del av det ursprungliga verket. Paviljongen uppmanar publiken, med Klüvers ord, ”att komponera sin egen upplevelse”, och uppmuntrar därmed till en mer deltagande och samarbetsrelation mellan konstnär, betraktare och konstverk.

Konstnärer, ingenjörer och samarbete
”Experiment inom konst och teknik etableras för att utveckla ett effektivt samarbete mellan ingenjör och konstnär. EIT: s existensberättigande är möjligheten till ett verk som inte är förutfattningen för vare sig ingenjören eller konstnären, utan som är resultatet av utforskningen av den mänskliga interaktionen mellan dem. ”

Hyllning till New York – 1960
samarbete med Jean Tinguely
Oracle – 1962/65
samarbete med Robert Rauschenberg
”Artists, Engineers and Collaboration” undersöker Billy Klüvers och E.A.T. under tioårsperioden 1960 till 1970. Denna del av utställningen innehåller utvalda konstverk från Klüvers många samarbeten med konstnärer, bland andra Jean Tinguely, Andy Warhol, Robert Rauschenberg, John Cage, Merce Cunningham, Jasper Johns, med flera.

Den innehåller också verk från andra konstnär-ingenjörssamarbeten under E.A.T: s tid mellan 1966 och 1970, framför allt från utställningen ”Some More Beginnings” som hölls på Brooklyn Museum 1968. Dessutom kommer utställningen att innehålla val från E.A.T. arkiv inklusive filmer, fotografier, affischer, nyhetsbrev och andra viktiga memorabilia.

Utställningen kommer att dokumenteras av en omfattande bok med kritiska skrifter av och om Klüver, samt en medföljande webbplats som tjänar till att ge historiska sammanhang, med en kronologisk redogörelse för Klüver och E.A.T. samarbeten och dess breda inflytande på tusentals artister som deltog i E.A.T. utställningar, evenemang etc. runt om i landet.

Denna historiska kronologi bygger på en föreläsning av Billy Klüver, en fascinerande och detaljerad redogörelse för samarbeten som innehåller en omfattande samling fotografier av konstverk och deras skapare, film- och ljudklipp från föreställningar och utställningar, och hundratals intervjuer, tekniska diagram och konstnärsskisser.

”Artists, Engineers and Collaboration” börjar dramatiskt 1960 med ”Homage to New York”, Klüvers första samarbete med den schweiziska konstnären Jean Tinguely, där deras kinetiska maskinskulptur förstörde sig i skulpturträdgården på Museum of Modern Art i New York.

”Artists, Engineers, and Collaboration” undersöker det efterföljande decenniet av interaktiva elektroniska verk av Robert Rauschenberg; Andy Warhol experimenterar med flytande skulptur; ”9 Evenings of Theatre and Engineering” -föreställningarna 1966 som hölls vid 69: e Regiment Armory i New York som samlade Rauschenberg, John Cage och över 30 andra artister och ingenjörer; bildandet av EAT (Experiment in Art and Technology 1966; showen ”Some More Beginnings” från 1968 på Brooklyn Museum i samarbete med Museum of Modern Art’s banbrytande ”The Machine As Seen at the End of the Mechanical Age”, den första majoren utställning av elektronisk konst i USA; och slutligen Pepsi-Cola Pavilion, EATs näst sista projekt, som förde Klüvers vision om konst och teknik till miljontals tittare från hela världen.

Utställningskrav
Cirka 2000 kvadratmeter galleriutrymme för:

Virtual Pavilion virtual reality -installation i mörkt, isolerat utrymme cirka 20 ‘X 20’
Elektroniska medier och ljudinstallationer (specifikt arbete bestäms)
Dokumentation inklusive affischer, fotografier, publikationer, skisser och tekniska diagram från E.A.T. evenemang och utställningar
Visningsområde för filmer
Tekniska krav för virtuell paviljong:

(hög nivå) CAVE Virtual Reality System: innehåller 3 Onyx-datorer med Silicon Graphics, flerkanaligt surroundljudsystem, 3 projektionsskärmar, 3 RGB-dataprojektorer, 3D-stereoskopiska glasögon, ”trollstav” och ytterligare par 3D-glasögon av plast. (för ”värd” -museer)
(mellannivå) 1 Pentium III-dator med accelererat grafikkort, flerkanaligt surroundljudsystem, 1 RGB-dataprojektor och projektionsskärm, 1 glädjestick på piedestal, 1 par 3D-stereoskopiska glasögon och ytterligare par 3D-glasögon i plast. (för ”deltagande” museer)
(låg nivå) 3D -miljö distribuerad för visning på webben.
Tekniska krav för artister, ingenjörer och samarbete:

1 Videoprojektor och skärm för visningsrum
Installationskomponenter (bestäms)
2 datorer med 17 ”bildskärmar för visning av onlinematerial

Monoskop

Född 1927 i Monaco, växte upp i Sverige. Utexaminerad från Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, i elektroteknik. Han kom till USA 1954 och fick en doktorsexamen. i elektroteknik från University of California, Berkeley, 1957.

Han tjänstgjorde som biträdande professor i elektroteknik vid University of California, Berkeley, 1957-58.

Från 1958 till 1968 var han medlem av teknisk personal vid Bell Telephone Laboratories i Murray Hill. Han publicerade många tekniska och vetenskapliga artiklar om bland annat bevarande av små signaler i elektronstrålar, bakåtvågade magnetronförstärkare och infraröda lasrar. Han innehar 10 patent.

I början av 1960 -talet samarbetade han med konstnärer om konstverk som införlivade ny teknik, inklusive Jean Tinguely på maskinen som förstörde sig själv, Homage to New York, med Robert Rauschenberg om miljöljudskulpturen, Oracle; med Yvonne Rainer på sin dans In the House of my Body; med John Cage och Merce Cunningham om variationer V; och med Andy Warhol på Silver Clouds.

Han föreläste flitigt i USA och utomlands om både konst, konst och teknik och sociala frågor som det tekniska samhället skulle ta upp; och han har publicerat artiklar om dessa ämnen. Han var kurator eller var kurator för fjorton stora museiutställningar i USA och Europa.

År 1966 grundade Klüver, Robert Rauschenberg, Robert Whitman och Fred Waldhauer Experiments in Art and Technology, en ideell serviceorganisation för konstnärer och ingenjörer. Sedan 1968 tjänstgjorde han som dess president.

2001 producerade han en utställning med foto- och textpaneler med titeln The Story of E.A.T .: Experiments in Art and Technology, 1960 – 2001 av Billy Klüver.

Han dog 2004.

Litteratur
Billy Klüver, ”Artists, Engineers, and Collaboration”, in Culture on the Brink, red. Gretchen Bender och Timothy Druckrey, 1994.
Garnet Hertz, intervju med Billy Kluver, 19 april 1995.
Anne Collins Goodyear, ”György Kepes, Billy Kluver, and American Art of the 1960s: De fi ning Attitudes Toward Science and Technology”, Science in Context 17: 4 (2004), s 611-635.

Det enklaste sättet att förklara Modernismen är att dra en parallell till den Fotografiska Teknikens Framsteg från Insiders kamerahus som tänkte Inside the Box, till att Kameran även nådde ut till Mannen på Gatan.

Som vanligt hände inte allting på en gång, men Modernismen var ingen Romantisk Subkultur som höll till Ute i Naturnära Områden, typ Walden.

Med föregångsmän som Baudelaire och Rimbaud föredrog man det Urbana Stadslivets Hedonistiska Upplevelser, hellre än Backstugesittandet på någon Ljugarbänk djupast inne i Paimpomskogen, i omedelbar Närhet till Merlins gravsättning.

Var Modernismen en effekt av Moderniteten?

Även om det tidigare funnits Konstnärskollektiv som hävdade Naturlärans mer Romantiska Expressiva Utlevelser mellan Djupa dalar och höga Alper, måste även Artister söka sig dit till där Marknaden slog ner sina tältpinnar.

Crethi och Plethi skulle även fortsättningsvis kunna se att en Älg med sin tolvtaggade krona i Skogsbrynet hade ingen djupare förståelse för Flickorna i Avignon.

Inte därför att de helt och hållet, på grund av Tidens seder och bruk, förnekade att de gjort sina visiter där, efter det att lyktgubbarna tänt på kvällens gaslågor, utan för att det som Hände i Paris Glädjekvarter i Montmartre, fick stanna där i Tryggt Förvar till nästa gång.

Det fanns naturligtvis en och annan som besökte Le Sfinx, men eftersom det kunde finnas Grova Misstankar om att Bossen kunde vara där med Familj och Barn, föredrog Under klassen Rentierer att hellre hälsa på hos CanCan-Flickorna i Moulin Rouge. Den Flyende Ankan blev med tiden Fjättad av Tidsandan.

Impressionister och Postimpressionister gjorde vad de kunde för att hålla Fotografikonsten stången. De försökte med allt, men Verklighetsberättelsen ville något helt annat.

Istället kom Expressionismen upp på Tapeten.

Hur skulle vardagslivet i Aix-en-Provence ha tett sig ut, utan Mont Saint Victoire? Med urbaniseringen kom sådana invandrare som Picasso till Le Lapin Agile och Tvättbåten.

Ubu uppträdde på den Symboliska Teatern, där Jarry himself spelat självaste Bergakungen.

En anledning till att Miller och Nin hade sina Utlevelser under Stilla dagar i Clichy, ledde till Alice’s Haschkakor och så småningom, med tidpilen pekande Framåt i Fortsatt riktning mot Höger och mer Västerut, paradoxalt leda till Beach bibliotek, och inte långt därifrån kunde Frånvarande Turister med uppgraderingar av det Mörka Rummet i händerna, lyssna på hur James Instruerat Sam med den pedagogiska metoden: ”- Låt stå!”

Det har varit svårt för Eftervärldens Närläsare att finna exakt det ställe där det Kommandot skulle ha förekommit, men orden har bränt sig fast och in i Detektiven Allmänhetens Långtidsminnen, liksom Sherlocks sentens till Sidekickern för Historiens Utveckling:

” – Elementärt, min käre Watson!”

Sådana som Turner och Monet skulle hylla Ångan som Drivkraft, men andra, mer Sublima Andliga Krafter var i Rörelse, sådana som kunde kombineras med Bläck i Ren Absint av Gott Märke. Experterna debatterar fortfarande angående Absintens verkan som Hallucinationsbärande, likt Mjöldrygan och Rörflenet, förvirrande berusande Nike från Samothraki-Teslor med näst intill Religiös Vördnad inför Barnen, antingen stående inför Vuxenlivets Ansvarsfyllda Bördor, eller Barnen från Frostmofjällen, eller Barnen som försörjer sig som Kroppsarbetare i anknytning till Bahnhof Zoo, kommer Eftervärlden minnas Det Ljuva Livet i djupaste Tristess, som Avundsvärt Oefterhärmligt.

Som tur är har det i Alla Tider funnits dem som Annorlunda Avvikit till Alternativa Lösningsmedel.

Det Andliga i Konsten förlade Verklighetsberättelsen till mer Sakrala Tillstånd, i någon Grad mellan Kandinsky, Stravinskij, Pollock och Billy Klüver.

Det vore en Överdrift, men Absolut ingen Tillfällighet att i det här, oöversatt till Vardagsengelska, Sammanhanget inte hänvisa till Ball och Tzara. Liksom Grotz och Schwitters kunde även de dra sitt Strå till Stacken, från Cabaret Voltaire och ända bort till Descartes Ruttna Ägg.

Tiderna förändras och vi med dem. Som Warhol uttryckte sakens tillstånd:

” – Är inte Allting Verkligt?”

Efter Warhol var ingenting längre som Förut.

Sedan Man Rays fotografiska Studier, kanske efter Nike men före Kiki, inledde Ray den Nuvarande Relationen mellan Fru Lust och Fru Dygd. Detta skulle visa sig i sådana Uppenbarelser som Violin d’ Ingres och Fjädern i Häcken.

Coco jublade och andra Daisy-inspirerade Flappers rökte på både det Ena och det Andra. Världskrigen, det ena Först, det Andra sedan, det Tredje Kalla och den Negativa Posttraumatiska Stressyndromen i Spåren efter Little Man och Big Boy, förändrade Verklighetsberättelsen som ett lappkast i en taxisväng.

Nu för tiden ska de Upplysta Fälten framträda i mer Ekologisk Dager. Parisarna av Klass har flytt fältet och ingår nu hellre i Subkulturer i Urban Spawl.

Vem vill sitta med Krokodiltårarna Rinnandes utmed Bleka Kinder och Förgäves söka upptäcka Frihetsgudinnan ståendes ute i Seines Brun-Blå Vatten?

Framför allt Andra världskriget skulle ha Betydelsebärande Inverkan på Jazzens och därmed Utelivet i Paris Undergroundvärld, Sedelärande historieberättare, sådana som Nihilister som ansåg att Gud var Död, till sådana som inte ens lade ner Egentid på samma Kvasiproblem.

Ett problem var att Östberlin fanns bakom Järnridån, medan Västberlin mer låg åt Andra hållet. Allt Crethi och Plethi, nu utklädda till Äkta Turister, behövde göra, var att Först passera Charlie. Ändå fanns det för vissa Utvalda Medborgare Subkulturella Kulvertar från den ena Stadsdelen till den andra, ofta med Allmänna Kommunikationsmedel i Formen av, å Ena Sidan, helt Otillgängliga och, å andra sidan, lättillgängliga T-banevagnar.

Ett annat Dystert inslag i Stadbilden var den alltmer Efterfrågade tillgången på Ren Speed.

Vad vore Moderniteten utan Tidens Vingslag flaxandes kring den Förlorade Generationens tondöva Öron?

För dem utan Inre Mening återstod endast Eskapistiska Flyktmedel som inte helt oväntat fanns att tillgå i Svarta Marknadens Dark Net’s digitala Kulvertsystem.

Det är där Gemene Man och Flickan på Kungsgatan befinner sig idag, men Valet står mellan det Blå Pillret, eller Heideggers Vidsynta Blick på Efter Intet-tillvarons Flärdfulla Hägringar. Avslutningsvis har var Generation Ensamrätt till att Omtala sig som t ex ”The Lost Generation”, men vem kommer att Omtala ”The Exterminated Endgamers”?

Men, som GW replikerade till Maria/Sofia: ” – Vem har sagt att det ska vara lätt?”

Snabbkurs i Associativ Steganografiskt Ordkonstmakeri, eller Faction.

Om det endast är 4 procent av Samtliga Levande varelser på planeten Tellus som kan betraktas som Vilda, Frilevande Individer i Särskilt Utsatta Djurarter, så hur många består av Icke-Fåglar, det vill säga från ett tidigare Dinosaurie-stadium, utbytta mot Fågelliknande Robotar eller Fågeloider?

Arten Homo sapiens sapiens följer Instinkten att allt som inte är av Nöden tvungen för den Mänskliga Arten av Humanoider, kan Förklaras vara utan Tills Vidare Existensberättigande.

Denna estetisering av våra sinnen skapar vad de Chardin kallar Noosfären.

När våra sinnen har gått ut, kommer Fågelliknande Drönare in.

Ett Hett Tips är att kopiera Kontexten, klistra in den i en A4 Word-docx.filsutkast och därpå klicka på mikrofonen, längst upp i Högra hörnet.

Då kan Datorn avläsa Kontexten på ett Otvetydigt Neutralt, Normaliserat Tonläge och Läsaren/Tydaren, nu i rollen som Lyssnare/Undrare, uppleva sig som Lättillgängligt Uppkopplad Bekväm Fåtöljäventyrare.

Utbytbara Adjektiv:

”Vintern är kall. Isen är hal. Källaren är sval.”

Vidare, milt uttryckt:

Vintern var kall.

Fågelliknande Luftburna Dolda Inspelningsutrustningar typ Egensinniga Lunnefåglar, ibland även direktsänd On line, svalt. Den Arktisart som ingenting svalt, svalt.

Den Sommaren, den sommaren, var Nordkalotten Kal.

Klimatförändringen, lite närmare än föregående år, +2 grader Celsius.

Ja, men, än så länge, Svalare än Skafferiet, alt. Garderoben.

Multikulturella Multiversum, i Obestämd form plural, svänger och andas, som ett enda ögonblick. Redan på Smileys tid i Cirkusen, utsattes i synnerhet Grå Mullvadar för Ständiga Bullningar samt återkommande Repressalier.

Vissa ledde till Omedelbar Arbetsbefrielse, andra till Onaturlig Förkortad Avgång, utan Vederlag.

Aha, en Slinka?

Vad ska en fattig Voyeur göra?

Vad som menas med ”Privat Ägo” är lika självklart som den kontextuella skylten; Informella Informationsbiten:

”Förbjudet att rasta din hund här”.

Vilket kan remixas med ”När någon på dörren bankar, sitter jag i andra tankar”, till:

”När någon på skylten bankar, sitter Finnigan och svankar.”

L och SD bildar tillsammans Ultra Violet Vintage Backlash.

Finnigan ville spjälka sönder orden till rytmisk ordmateria och befria dem från deras gamla betydelser.

Full av frenetiska tecken, omöjliga att dechiffrera. Mova Action, blir Nova Express. Manualen i dess Det Bästa-format, omfattar minst tjugosju paradoxala Förklaringsmodeller.

En berättelse som skildrar ett antal händelseförlopp i sekvenser (”tidsfaser”) som är utspridda.

Det gäller att ta ett kliv framåt, studera relationerna och inte bry sig om helheten.

Slinkandet är ingen gestaltning utan en arena för olika händelseförlopp. Allt innehållsrikt syns på ytan.

Det är gott att läsa serierna som händelseförlopp och skeenden, aldrig helt förstås utan kännedom om den teori som inte är synlig men som verket ändå inbegriper, utom för Obehöriga Utomstående Libertarianska Insiders.

Finnigans nosarbete handlar om denna impuls, som hon leker med och undergräver på olika komplexa sätt.

Ur hunden Hamlets perspektiv:

Spänningen i spänning och upplösningen av upplösningen, att både ha och inte ha, vara och inte vara, men ändå, i motsats till fri form är allt i princip bra. Denna likgiltighet för det fetischistiska inom konsten.

Varför skulle Hamlet vara sämre utrustad än Mystique?

De olika elementen är involverade i komplexa inbördes relationer som innebär system och berättande.

M och KD med bistånd och bidrag av L och SD, tillåter Endast Fantasin att avstänga Gränserna.

Som utlösande faktorer har pekats på hjärnans förändring, avgörande för att mänsklig kreativitet via hur kulturberikande näringsutskott påverkar hemisfärernas bilaterala arbetsfördelning.

Berömda Non-Bullied Kavaii Goth Lolitor kan misslyckas med att nå milstolpar, som att krypa, sitta, stå, gå, hoppa och springa.

De intellektuella ambitionerna trängs undan av Megalomaniska Nattmaror om Hädangångna i Förtid Förfäders Revasch. Om man ersätter Lebensraum med Existensberättigande, så återstår i samma grad mängden av Minsta Gemensamma Nämnare (MGN).

De två människoskapande tar en allt större plats i tillvaron och växer explosivt genom ”urban sprawl”.

Utglesning (eng. urban sprawl) är en process där ett stadsområde växer med glesa småhusområden med lågt exploateringstal och därmed lägre befolkningstäthet. Utglesning ökar restider och trafikmängd.

Motsatsen är förtätning.

Den senast tillkomna sfären är den som bildas genom informationsteknologin och world wide web-strukturen. Tekniken genom noosfären, möjliggör ett världssamvete och en global kontroll.

Från människan i cirkelkvadraten till bioteknikvarelsen i kvadratcirkeln.

Det mest slående inslaget är självstympning av den privata sfären i Integritetens Särställning.

Mer innehåll (intension, konnotation, eng: comprehension, intension) är när man snävar in det, t ex endast tar med lagringsfunktionen.

Det får då mindre omfång eller täckning (extension, denotation, eng: extension, denotation); det sker en begränsning till färre fenomen. (”Intension” stavas här med ‘s’ och inte med ‘t’ som i ordet för avsikt: ”intention”. Mer om detta finns under sökordet intensionalt språk.)

Ett problem är att det i vardagsspråket finns ett stort antal ord som utöver sin logiska definition dessutom har en mängd mer eller mindre omedvetna kopplingar till värderingar, attityder, felaktiga föreställningar.

Det gäller bland annat ordet minne som ger föreställningen att det finns ett utrymme, ett ”lager”, typ senare varianter av USB, i psyket (hjärnan) där det som vi stoppat in i Långtidsminnet förvaras för att vid behov kunna tas fram i sitt ursprungliga skick och koppla samman det med Arbetsminnet.

Det handlar om att något blir mer likt, blir förenat eller blir förenligt.

Ungefär som att Divergera kan betyda, beroende på kontextuellt sammanhang, gå isär, avlägsna sig, åtskilja sig, vara olika eller vara oförenlig med, leker med och undergräver på olika komplexa sätt.

Associativa Steganografiska Ordkonstbefriare:

Inkluderande Imploderande: Posttraumatisk Klaustrofobi.

Exklusivt Exkluderande: Elitistisk.

Ofrivilliga Boutiques: Tvångsmässig Konsumism. För en Storsint Megaloman, har Storleken ingen som helst Betydelseskapande Mening.

FÄRGESÅNG
Sent på Tellus
Deklaration
Korgen och Tärnan
Köp den blindes gång
Färgens Avgång
Never Serve My Clementine


Om Trösten
Jag tror på den Alienerade Isolerade Solitären.

Jag tror på Sommaren som Aldrig säger Nej
på Helena som vandrar Allena
som Ingens Hundar löper Amok.
som varglikt flyr Undan Människans Ovett
På en gång Materia och Anti-Materia.

Hur nå gemenskap som Egenmäktig Eskapist
Fly Över den Yttersta och Bortersta Gränsen.
Den som är Skapelsen i Sig, är också Skapandet för Sig
Förbli den Grå Mullvaden i Förbifarten
Om Livet är Botten i Sig, så är också Livet Bottnen för Sig.
Svårt att välja bort Sina Förfäders Vilsna Steg
Svårt att svälja Trots Allt Är och Förtär.

Den som gör klokt i att avstå, kan Återvinna Allt
Den som vägrar är dömd till Evig Inställsamhet.

Social Kompetens medför Asociala Komparativ.
Det Teoretiskt Sagda är det Bäst Osagda.

En värld är en människa Mindre

Allt räknas i Antalet avdunstande Procent
av Fartblinda Brun-Blå Ultra Violets i Nätundertröjor
mot Konungen av Kalifornien står Alla sig slätt.
Vid varje Vägskäl står tusen nyss infångade Interner i Kö
i varje Kulturberikande Multiversum står Tusen Världar Åter.

Och vi Kejsaren av Förenta Staterna och Mexicos Protektor
Först och främst av Alla miljontals Medborgare inom oss
är själva Residua Faktaresistenta Residenter, fångna själva
I Alienerat Obehörigt Utomstående i Utanförskap
Vi Fattar lika mycket som Övermannen antar
Nietzsche, efter Klosterbesöket, hävdade att Övermannen

Här för leden bortgången, i betydelsen avgången
har våra egna känslor fått en Stol nr 17 att Återfinna i Periferin

Som när en En Enorm Nazare-våg passerar
långt ute, och färdas in mot Vattenpasset
så Våghalsig och slank. – Och vi vet inte om den
förrän en svallvåg Översvämmat oss på stranden,
först en, så ännu en och många flera
som slår och brusar till dess allt har blivit
som förut. – Allt är som Alltid Indifferent Annorstädes.

Så grips Gråzonen av en sällsam oro
när någon svarar att inget har förändrats
att de Omöjliga har Avgått, enligt Tidtabellen, inom Ställtid.

Euestanesi

Du sitter i trädgården ensam med anteckningsboken,

samt präntar Mus är Mus om än i Gyldene Trosor.
Det är natt, men liksom en stjärna

Öppnar sig ljuset i Tunneln

Som ett Vilset Öga irrar i Brunnen

Little Man i Sällskap med Fat Boy

brinner utan att Klaga
sprider ett återsken över till andra sidan om Indiska Bukten

Du lever som en skunk

Du röker på Spice i en Sjöskumspipa.
Du begrundar och begrundar och begrundar

tills att Morgonstjärnan försvinner bakom K2:s Högsta Topp.
Hav av hundklor, skummande ögonvitor

uti Sommarnattens, Inbilska, Skälmska, Leende.


Dunket från en Kaosfjäril i Peking

Kören av Swingpjattars Hattkast
Myrlejonet i Motljuset så stilla
Och Raspen som prasslar i Stillot

Fångad av en Stormvind, Alla Slut rinner Ut

Som vore det sista Timmen före Sista slutet
En har biljetten i bakfickan och En Annan i skjortärmen
Man kan sitta Man kan stå och Man kan gå, Ut

Riktigt, in i det Sista Onämnbara, känna hur allt tar Slut.

Ödsligt, återhållsamt ekande Tut-tut-tut
Känn inpå Bara Kroppen att här och nu var det och då.

Var Ute klockan ett

Ett med Före Sista Stridens Slutgiltiga Lösning

Alla lösningsmedel remixade med Kulturberikande Konsistensgivare

Verklighetsberättelsens Existensberättigande Arbetsgivare
som ser Allmänheten Detektiven i ögonen stilla,

outgrundligt och stilla.

Ut i dunklet, lyssnar
något på tungan, ett hårstrå, men vems
någon jag inte vill förråda ens om jag visste.
Och det kittlar i halsen av renaste lycka!

Och Livslågan fladdrar,

som om Blommor kunde skämmas

allt närmre det tillhåll där ingen har sin hemvist.

Raspen skälver och spelar,
och allt som var Sorgligt Förgängligt

på en gång Fjärran och Nära

Morfeus sjunger när Orfeus sover

Det som försonar

Nu är det slut det tonar ut

Den Sista Pilgrimens Elyseiska Sång

tonar ut i ett ljust morrande, viskande

Bitterljuva Minnesstunder

Gong-Gong-Farrong!