Den Patriarkala Samhällsstrukturen har Framavlat dessa infantiliserade Fotsoldater utan Framtida Existensberättigande så länge som Bristen på Naturtrogna Slagfältsinsatser inte vill Uppstå inom Rimlig Livstid mellan tio till trettio år.

Den Traditionsbundna Mannens första Prestation ligger i Konsten att Uttala sig Tvärsäkert om allt mellan Jord och Antenn.

Original, Eremiter, Solitärer, Enstöringar, Bysnillen och Andra i Utanförskap utanför Bygemenskapen har det funnits sedan Verklighetsberättelsens Dokumenthanterare satte sitt första Bokstavstro på Mandomsprov.

Det Oroväckande just nu idag är hur den Negativa Stressen och Prestationsångesten ökar i Subkulturella Sociala, Icke-Kulturberikande, Miljöer.

Incels önskar gärna förlägga Skuldbördan på Kvinnor av det Motsatta Könet.

Det kan kanske ha ett, än så länge obevisat, icke evidensbaserat, Samband mellan Hur en Ensamstående kvinna och mor till en Ensam, Enastående, Enfödd Son som redan sedan barnsben vuxit upp i vårt Västerländska Våldskulturarv, i vilket Ensamstående Kvinnors Nyckelbarn uppfostrats in i Underhållningsvåld sponsat av, i synnerhet, Amerikanska Vapentillverkare, via Produktplaceringar i Actionfilmer från Hollywoods Drömfabriker.

Det är Alltför lätt för Sonen att inta en Permanentera Position där den Frånvarande Faderns Existensberättigande, kan förklaras med att den Ensamstående Modern motat ut Fadern från Hemmets mysiga Hemmakvällar.

Incel kan utse Modern i Allmänhet och den Frigjorda Kvinnan i just nu Pågående Frigörelseprocess, till Syndabocken som Ofrivillig Bärare av Skuldbördan.

Att lära sig att Tänka Kritiskt medför inte att allt Obegripligt kan Avfärdas som Pruttar i Universum.

Den Enskilda Kvinnans krav på egen Karriär med höjd lön och förmåner som annars bara kan anses självklara för en Man och Maken som Alltid har Rätt, förklaras av Incels som Roten till Allt Ont.

Kvinnans försök till att komma ur Kvinnoförtrycket, skulle alltså utgöra den Egentliga Orsaken till Varför den Blivande Äkta Mannen i ett än så länge Hypotetiskt Äktenskapsförord, inte kan Uppnå den Samhällsstatus som Han, fram tills det Osynliggjorda Mandomsprovet, Ansett som hans Medfödda Rättighet.

Men den Negativa Mansbilden har djupare, mer Avgrundslika, Förklaringar än så.

Men hur att Förklara för det Uppväxande Säktet av Paternalistiska Patriarker med Oidipalt Faderskomplex, som redan Före Avläggande av Mandomsprov, utsatts för Psykologisk Avsnoppning?

Så länge som Mannen inte kan Föda Välkomna Barn till Världen, Har Adams Söner sökt påverka de blivande Mödrarna så att urvalet av Ungersvennar tilltar, medan Antalet Evas Döttrar bör Avta i Minst lika stort Avgörande Procentantal.

Det skulle således vara Gemen Mans fel att Kvinnan ska Föda Manlig avkomma, med den självklara Förklaringen att om antalet Unga Män ökar fram till the Tipping Point, finns helt enkelt inte många Ungmör kvar till Bildandet av Nya Generationer.

Inom Traditionella Familjerelationer, Utlysta av långvariga Patriarkala Ökenfäder, anses Sonen som Naturlig Övertagare av Fast Egendom och Faderns Efterträdare i förhållande till Social Status och Ekonomisk ställning.

Incels uppfattar, utifrån sitt högst Egna högst Begränsande Samhällsperspektiv, hur Kvinnan sviker och därmed är Otrogen, medan den Frånvarande Mannen gör allt för att Dra sitt strå till Stacken.

Just en Frånvarande Fadersgestalt utgör själva Bevisbördan på att den Plötsligt Ensamstående Modern gör allt för att Sätta sin Mats i Skolan och, för att klara av den Enastående Prestationen utses den Uppväxande Mannen före Mandomsprovet, till neutraliserat Nyckelbarn.

I Samskolan blir den Ensamstående Sonen intalad att Flickorna i Klassen i dagens Högteknologiska Informationssamhälle, har en högre Status inom vissa Enskilda Arbetsfält, vars Arbetsbeskrivning inte längre handlar om att den som Kan Lyfta Tunga Grejor, för ha En Särställning där Egenmäktigt, ofta Libertarianskt, Förfarande, ingår som en självklar del av Den Traditionella Mansbilden Livsstil.

En Traditionell Man förses dagligen via Media hur att Uttala sig Vitt och Brett, med en näst intill Ohämmad Inställning att Vitaminberikad Havregrynsgröt ger Kraft i Arm och Mod i Barm.

I båda Fallen med Incels och Grooming ute i Dark Nets Tassemarker förekommer samma Isolerade Miljöbetingelser framför tillräcklig Smartfon eller Stationerad Surfplatta, typ Padda.

Då allt Färre Traditionellt Bundna Kvinnor i Första Steget mot egen Individuell Frigörelse mer uppskattar Förstående Makar, än Företagsamma, Impulsdrivna Kraftkarlar såsom Enastående Karlakarlar som Reder sig själv, redan som Busungar, med Anderssonskans Kalle och Emil i Lönneberga som Ideal, aldrig lärt sig att deras Mamma inte är en Volontär Ideell Frivilligarbetare där Disken står i Drivor och Smutskläderna kräver handfasta, icke Prokrastinerade, Åtgärdspaket.

Allt sådant tänk leder så småningom till Incest och Degeneration.

Om Kvinnan i Frigörelse önskar en Fast Anställning med Lika lön och på samma villkor som den Frånvarande Mannen, gäller det att också för henne att under Fritid och Egentid, Uppfostra hennes Enfödda Son till en Frimodig Oberoende Gentleman, som kan dela samma mer, ute i dagens Sociala Uteliv, Kontroversiella Inställning till Ett antingen Singelliv i Ungkarlslya, eller ett Samliv med Frigjord Professionell Självständig och Självgående Suffragett samt Flappers.

Den Frånvarande Fadern har således, oavsett av vilket skäl, Överlåtit Fadersansvaret till den Ensamstående Modern.

En Fader som inte ingått Äktenskap och därmed Vårdnadslöfte om Eventuell Avkomma, anser sig mer än gärna fri till att ingå ständigt Nya Fria Förhållanden med Ogifta eller, stundtals, Gifta Kvinnor, utan att Själv Anse sig Ansvarig för sitt Primitiva Driftsliv.

Är det då att för den Enfödde Sonen rimligt att förlägga hela skuldbördan på den Frånvarande Mannen, tillika Fadersgestalten?

Frågan kan anses som alltför komplicerad att lösa med ett Alexanderhugg över Columbi Äggs konvexa Midjemått, men visst har Fadrern överlåtit ett tomt utrymme att fylla till någon Efterkommande Velourpappa, med viljan att föreställa både Kapten på Skutan samt klara av att Ro Fan iland?

Så länge som Arbetsmarknaden, med Beslutsfattarna högst upp på den Patriarkala Hierarkins Pyramidspel, efterfrågar Unga Män som både kan Göra Rätt för sig samt Skaffa en Presentabel, ofta yttre förlagd, Lyckad Lycklig Familjebild med Volvo, Villa och Vovve, kommer det finnas tillräckligt av Osynliga Hinder för att sätta hela Samhällssystemet ur Spel.

Liksom Alla Incels i Ofrivilligt Utanförskap, i hopp om att kunna bli en ny Steve Jobs, Bill Gates eller Elisabet Holmes, bör isolera sig framför Internets Sociala Media, eller Agera som Envåldshärskare i Inbillade Trollfabriker nere i Dark Nets underjordiska korridorer och orter, eller Efterträda Zlatan på Soccerplanen, måste också andra Yrkesgrupper med realiserbara Arbetsbekrivningar på Distans, upptäckas eller uppfinnas i sådana Utsatta Områden, där endast ett ytterst litet fåtal, ofta företagsamma kvinnor som Mouna Esmaeilzadeh och Katarina Gospic, kan ta sig upp ur näst intill omöjliga Asociala Nätverk.

Incels menar ofta och gärna att sådana kvinnor erhållit sin höga status antingen genom att gå sängvägen, eller med bistånd från selektivt kvoterad könsfördelning, men faktum är att Informations- och Kunskapssamhället ytterst är mer beroende av Marknadsanpassad Kompetensutveckling, än Machoideal, inlånade av Libertarianska Thinktanks från WoW:s slagfält, eller Fonetiskt Rätt Uttal av Gangsta Rinkebysvenska in a Hood of Homeboys.

Utan större och betydligt mer ansträngande frigjorda Associationsbanor kan synas ett samband mellan Lättillgängliga Sugardaddys i gestalten av Candy Man, samt Ensamma Flickebarn med Självskadebeteende synliga på armar och ben.

Det finns alltså en hel del Minsta Gemensamma Nämnare i Radikaliserade Grupper, typ Nättroll, Mensa-nördar, Schwarzeneggers Kroppsbyggare, IS-soldater, ISS-astronauter, Isolerade Outsiders i Spiderman-trikåer, samt, sist men inte minst, Odalbondens Arvtagare av Marken Gröda. I Brist på Kärlek, bildar Unga Män Friskyttesällskap och Blodbrödrasällskap i Öppna Nätverksförbindelser.

Sad, but True.

Den Mänskliga Naturen verkar inte särskilt kongruent med den Antropocena Naturens Urvalsprincip.

Människans Era i Solsystemet verkar vara i ett stadium av Nirvanas Sista Suck, typ Utslocknande.

Hur att utradera sig själv, utan minsta motståndets lag?

Uteslutningsmetoden verkar i stort sett gå ut på att Först göra Hemplaneten Tellus Obeboelig för likasinnade, till den övre hälften Stereotypa och den undre hälften Komfortabla Konformister, tvåbenta kroppar.

Här kan den Progressiva Närläsaren upptäcka hur Frimodiga Libertarianer innerst inne, högst sannolikt i en medveten Undanträngningseffekt, uppsöker samma Bekväma ställning som i Moder Jords Livmoder, typ Prokrastinerade Arbetsinsatser i Överbeskyddad Verkstad, utplacerad på de Marsianska Slagfälten i överenstämmelse med hur Musk har prioriterat En Topografisk Karta framför Digitaliserad Verklighetsanpassning.

Alltså en helt Paradoxal Motsägelse till Underförstådda Uttryck under Presskonferenser eller verbalisearde i Expressutsända Dementier.

För alla och envar som kan Uppleva sig Inkluderade i den Innersta Kärntruppen, går Livet som på Räls i Rak kurs mot en Symboliserad Bergsvägg.

Den Melodramatiska Iscensättningen inleds med En Allsmäktig Gud Förklädd, till Deus ex Machina.

Förklädnaden kan vid en första anblick tillsynes påminna om den Tvedräkt som ZigZag och Tricycle skräddarsytt åt den Exhibitionistiska Kejsaren av Portugallien. Barnet som utropar att Kejsaren är Naken, är inte i stadiet Mogen ännu för att bedöma att det Kejsaren innerst inne önskar, är just den Skandalomsusade Uppståndelsen, då Gråkappan, spelad av den Grå Mullvaden, ersätter Gråskäggs Maskeradkostym.

Det kan påminna var och en av Närvarande Läsare/Tydare hur Maslows Trappa ingår som Mellansteg, från Darwins Naturliga Urval till Dawkins Memer i ett Alienerande Informationssamhälle.

En kort resumé:

Den Allsmäktiga Guden, är Människan.

Med Förklädnaden menas Människan i mer Modest Manifest Megaloman Formgivning.

Tvedräkten består som Alltid av Motsatspar som inte kommer Överens om Vem som Ska Veta Ut eller In.

Skräddarsydd, i den betydelsen att Form är Innehåll och Innehåll, Form.

Exhibitionistisk mer än Narcissistisk.

Visst är Människan i Gemen ute efter Hängivna Beundrare som Underkastar sig Ödets Makter utan minsta Problem eller Högljudd Harens Klagan i Vildandens Sång.

Kejsaren är en Klassisk Ikonologisk Arketyp som kan härledas till både Tarotleken och Sagans Förunderliga Värld.

Portugallien syftar förstås på Docteur Ralph’s Candide. Där finner den Passionerat Associerande Steganografen kopplingen mellan den Naive Candide och Kort nummer Zero, i Riders populära Tarotlek.

Barnet kan i Tarotleken jämställas med Dåren, som i Santonnens format, Le Ravi, skanderar: ”Il est Né!”. Att Allrahögstainstans lägger den repliken i munnen på någon infantiliserad Oäkting, beror på att Ingen Bokstavstroende Neoluddist ska ana Oråd och sätta Pjäsen i Leken ur Spel.

Kejsaren, det vill säga Homo sapiens sapiens så omtalade Avatar, söker Uppmärksamhet som Existensberättigande i Verklighetsberättelsens Dramaturgi.

Den Skandalomsusade Uppståndelsen syftar på Kungen Ofrivilliga Abdikation, typ under Maskeradbalen, I Gråkappans kostym. Den Grå Mullvaden har för stunden övergivit sin Tillfälliga tillflyktsort i Orfiska Mysteriespelens Underjordiska Kulturberikande Öppna Nätverk. Denna Särställning Förstärks då Gråskägg inträder i Jultomtens Andliga Lekamen.

Det senare kan syfta på Hur Oden, som, under namnet Jolnir (”Julner”) eller Jolfoðr (”Julfader”) Inviger Juletiden med Intagande av Berusningsmedel, typ Mjöd kryddat med Johannesört och en nypa Amanita muscaria.

Människan, som lider av Megalomaniska Vanföreställningar, utesluter den Fullt Möjliga Naturliga Utvecklingen till av sig själv Myndighetsförklarad Medborgare i den Galaktiska Republiken, med Jedi Riddare som Gudfruktiga Nattväktare av Prinsessan Leahs Behagfulla Fägring.

En Obekräftad, men fortfarande Existensberättigad, säker Källa som tills vinden vänder, önskar förbli anonym, anger att Leah är en kenning för Cunigunda.

Med Skaldekonstens Schaman som Förebild, låter var Orderman offra sitt Bästa Öga för att Intyga sin Andliga Genetiska Härkomst från Occitaniens Huvudsäte Languedoc, i vilket Språkspelande Etymologer finner tydliga bevis på sambandet mellan Konvertibel Divergens och Binär Dissociation.

Om Mänsklighetens Målbild är att Ifrågasätta Fantasins Gränser kommer hela Verklighetsberättelsen avslutas i ett Rent Vansinne.

Liksom på Tellus och Ute i Naturens Underbara Värld, verkar Homo sapiens sapiens Utesluta sig själv ur Naturens bestämda krav på, Oberoende av den Enskildas Ekonomiskt Oberoende ställning, Allas Underkastelse.

I Förhållande till Naturen intar Civilisationen samma Distanserade, Alienerade ställning som, än så länge och kanske tills vidare, Utomjordingar i Ofrivilligt Utanförskap.

Denna relation tycks också Mänsklighetens Ciceroner förstärka i Önskan om att både behålla den Yttre Rymden som en Hel Kaka, men samtidigt tömma Kaksmulorna i Syltburken.

Var någonstans skulle den Mänskliga Arten befinna sig på planeten Tellus, om inte, i ljusår räknat, i nära anslutning till Solsystemet, Milky Way, Andromedagalaxen och ett, med Mörk Energi som Drivmedel, Pulserande, Evigt Oändligt Universum.

Dystopisk Mörk Materia kan fungera som Dörröppnare till andra Dimensioner utanför Rummet, Tiden och Inbillningsförmågan. Med Inbillningsförmågan är det som allting annat; Trial and Error och Övning ger Färdighet.

Med en sådan konkret substans inuti Glömskans Mörker kan den, än så länge hypotetiskt, utgöra Inledningen till en Atomdriven Tidsmaskin. Även om Forskare idag hänvisar till Albert Einstein, så glöm för all del inte bort Jules Vernes handfasta pennfäktningar.

H G Wells kan mycket väl ha fungerat som inspirationskälla till Tillbaka till Framtiden, men genom en version av Katharsis bör Gemene man samt Crethi och Plethi genomgå ett, efter Vladimir Majakovskijs Bastubad, ett Hälsosamt Stålbad, med the Ice Man som Tillsynsman och Badvakt, typ Inslag med Bay Watch’s betydligt mer hotta Katt, Alexandra Daddario som utför ett Traditionellt Grötomslag.

Denna hypotes möjliggör nästkommande Spekulation angående Hur Detektiven Allmänheten kan utnyttja, med Hänsynstagande till Personlig Integritet och Privatlivets Helgd, Christofer Isherwoods ursprungligt bevingade citat:

”Jag är en kamera med öppen slutare, helt passiv, mekaniskt registrerande.”

En närliggande, mer Warholskt betonad, sentens lyder: ”Jag är din Spegel”.

Införstådd med de båda budskapens innersta betydelsebärande innebörd, kan den Hågade Frimodiga Livsanden ställa sig bakom versionen:

”Älska din Kroppkaka såsom Dig Själv.”

Patti Smith har en mer Subjektiv Attityd till Närläsandet av Kontextens Koda.

Det semiotiska Tecknet för ”ord”, kan inte bli annat, än ”ORD”.

Någon Rättshavererande Bokstavstroende kan mena att ”ORD” består av flera tecken, ”O”, ”R” och ”D”.

Det finns alltså en underförstådd, outtalad, oskriven regel mellan raderna om hur att först finna den felande länken mellan Bokstäverna, så att ett lätt uttalat Ord, men fortfarande utan verklig betydelse, uppstår som av sig själv.

Med den erfarenheten i antingen bakfickan eller skjortärmen, kan samma konststycke utföras, över mellanrummet, men från Ord till Ord och därpå, om Nöden så kräver, eller ifall Lusten faller på, från Ord till Handling.

”ORD” är på en gång Ljudbild, Ordbild och Symbolbild.

Ljudbilden är fonetisk.

Ordbilden är skriftlig.

Symbolbilden är Fulladdad med Skarpa Förhållningsregler, till exempel i Relation med Före Detta X.

Till skillnad från en vanlig bild, kan Ordens Betydelse endast förstås genom inbillade Föreställningar om Verbala Effektsökerier. En Ordbok har ju något märkligt förhållande till Uttryck av Bokstävers förhållanden till Bokar samt Bokmål. Vitsen kan mycket uttryckas med orden:

En Bokstavstroende Bokmal med Bokstaven i hand håller i Bokstavlig Betydelse den Förbokade Bokmåltiden som Helig.

Medan till och med den mest Abstrakta, i någon betydelse, av Konkret Konst, föreställer något (till och med Ingenting är ju en Föreställning, typ ”Vad finns där?” Svar: ”Ingenting alls!”. Alltså blir även Frånvaron av Något, Någonting).

Men det är först när de sätts samman till en begriplig ordbildning som begreppet kan förstås utifrån Fornkristna Neoplatonistiska Idealförhållanden.

I jämförelse med japanska och kinesiska tecken, bygger ORD på ljudhärmande Onomatopoetiskt informationsdelar, eller Föreställande, stiliserade Begreppsbildningar i Hieroglyfer hämtade från Egyptens gravsättningar under Pyramiderna, som lite senare med Moses som Färdskrivare genom Röda Havet, Inledde ett Troget Förhållande till Gammalgrekiskans Aten och lite senare, den Judisk-Kristna Uppläggningen direktimporterad via Handelsresande i Vassbåtar eller Vikingaskepp, från Antikens Aten och ännu senare överförd till Romarrikets Latin.

Denna Härledning skulle aldrig kunna dras utan den numera lättbegripliga Rosettastenen i Sann och Ärlig Kulturberikande Anda.

En Hieroglyf blir ju först betydelsefull då någon kan sätta ord på den.

Att en Stiliserad Falk föreställer den Falkliknande Horus, kan ju nästan var och en som inte är infödd Analfabetisk Ordblind Dyslektiker med Omedelbar Intuition, anta som grov, men ändå Avancerad Gissning.

Det är fortfarande ifrågasatt, men vissa Faktaresistenta Uppgiftslämnare menar att det var lärjungar till Plotinos som förde vidare Meditationstekniken till de Gamla Indiska Asketerna som så småningom skulle inbädda dem i de Österländska Vishetslärorna.

ORD består av en Översinnlig, Öververklig och då och då till och med nästan Ovederhäftig, Obekräftad, Obegriplig, Massa.

Massans Materia, Ethern, överförs via Ljudvågor från någon Redan insatt i Utövad Erfaren, vars Ordbildning uppstår då Bokstaven associeras till ljudhärmande uttalanden, typ Vokalen ”Å”, som också kan associeras till Substantiv med betydelsen, ett flytande vattendrag, med ett större utflöde än en porlande Bäck, men ett mindre utlopp än en Bred Flod med utdragna Flodbäddar, eller en Älv i stridande, virvlande strömmar.

En väsentlig väsensskillnad är att Floden utmynnar i ett Delta, medan Älven ofta störtar ut i ett Vattenfall. I båda fallen kan Massans strömförhållanden tillbakahållas i en Dammanläggning.

Ett B låter som ett B, men Stj- som i ”stjäla” och Sk- som i ”skälla”, kan ställa mången Oinitierad inför Undrande Huvudbry. Det är därför som Jorge Luis Borges med flera kan anta att, i något Tolkningsföreträde till Problemformuleringsprivilegiet, Babels Torn haft sådan Oerhörd Inverkan på Språkförbistringstiden.

Människor födda Igår var sedan Koltålderns Barnsben införstådda med att Fantasin gränsar till Upplevelsen i Vanvettets Inferno. Därför hade de inte samma målsättning i Livet som Bokstavstroende Libertarianer med siktet inställt på Frigörande Andning I Mars Plattbröstade lungsäckar.

Mänskligheten är just nu i full färd med två vitt skilda uppgifter. Den ena kommer kräva stora Utgifter och den andra av Faktaresistenta, ifrågasatta Faktoider.

För att först börja med den ena och därpå med en naturlig Övergång, angående den andra, fortsätta inom ramen för samma lokaltid.

Det ena är Föredömligt Kort, men med Utsträckta och Långverkande, Block av helt Plötsligt Oväntade Konsekvenser.

Det andra är Outhärdligt Långt, med konsekvensen att alla Överlevande i det Naturliga Urvalet, kommer att Uppleva en Långdragen Recession, typ Degenererande Regression i Depression.

Före ZigZag inträdde i Nationens Intresseväckande Beteende, stod MI5 med bara två händer framför sig. Som Rediga Män i en actionfilm, typ Örnnästet, kunde ingen sitta på händerna och rulla tummar. ZigZag, en klåfingrig dynamitard fingerfärdig med smutsiga fingrar, tillhandahöll det som fanns inom räckhåll. Omhändertagande tillgrep sig dubbelagenten både det ena, det andre, det uteslutna tredje, och allt annat inom en armslängds avstånd.

Det lite egendomliga är att ZigZag gifte sig med Dagmar Lahlum i Norge, medan Tricycle Trolovade sig med en svenskan Jill Johnson. Täcknamnet kan ha uppstått i en varseldröm, där Tricycle varslade sina trenne figurer, sönerna Erik den halte, Erik den lytte samt Erik Blindstyre.

I Vetenskapens Föreställningsvärld finns Ohållbara utlovade Löften om Ökad Tillgång på Immateriella Affektioner, typ Orimliga Viljeansträngningar.

Så Om bara till en viss del, av Naturliga skäl, Viljan skulle infinna sig i Tid före Utlösningen av Fantastiska Föresatser, kan Vi sikta upp, men ändå med Äran och Hedern i behåll, någon meter över Grantopparna.

En Stridsman glömmer aldrig någonsin, inte ens under ovärdiga, vedervärdiga, oerhört slitsamma förhållanden i slutsteget av Dementia, bort sin Erinran. Dock, detta Påstående är något som Allrahögstainstans aldrig någonsin kommer att varken kommentera eller dementera.

Den som sågar av den gren Hen sitter på, kommer Omedelbart Strax att falla Hals över Huvud Ner på Tallbacken. Intill står Herr Kantarell, med Hatten käckt på Svaj.

Han hette Axel Öman och hade blå kavaj.
I kärlek rikt begåvad hans älskling hette Maj,
hon var förut förlovad med en som var malaj.

Mänskligheten är just nu i full Färd med att Utforska Fantasins Begränsningar.

I Vetenskapens Föreställningsvärld, så Om bara Viljan Finns, kan Vi komma längre än till Vägs Ände, alldeles intill Hundstjärnan Sirius.

En Oavslutad Problemställning är om Vi, bara för att Vi Kan åka dit, också vill det?

Idag kan Vi resa till Månen Tur och Retur, men Vem vill ha den Färdsträckan framför sig, varje dag, 7/24?

Med andra ord, kan inte Fantasin sätta Gränserna, så blir det nog Vår Egen Uppgift att Förverkliga det Uppdraget. Standardformuläret 1A anger möjligheterna: ”Kan”, ”Vill”, ”Vågar”, ”Önskar”, ”Målsättning” eller ”Löfte”?

I den Personliga och Privata Friheten, återstår inte mycket Egentid före alla Räkningar är betalda.

Det Personliga föregår det Privata, som Existensen föregår Essensen.

Att Vara sin Egen Lyckas Smed innebär i de Allra Flesta Fall en Passion för Libertarianisktiska Utsvävningar.

Egentiden bör också innehålla tillräckligt av Återhämtning, Rekreation, Underhållning samt Distraktion. Det enklaste sättet på att utföra denna Kroppskonst, är att undvika så mycket Adjektiv och Adverb som kan undvaras ute i Vardagslivets Jäkt och Negativ Stress.

Mellan Juldagen och Nyårsafton skyndar Medborgare med Permanent Uppehållstillstånd till Mellandagsrean, men om Gemene Man verkligen Närläser Gällande Fakta, så dels pågår från och med vid Coronas startpunkt, beroende på hur Etablissemanget räknar, statistiskt eller kontrafaktiskt, det första svenska fallet bekräftades 31 januari 2020 i Jönköping och inhemsk smittspridning bekräftades för första gången 6 mars i Stockholm, hör det än så länge till Ovanligheterna att Nätbutikerna använder Spindlar till sina Mobila Styrkor.

Man kan anta att sådana som utför sin Försörjningsbasis på Månen, arbetar i skift.

Den Första Gruppen sätter korten i Stämplingsmaskinerna vid samma tidpunkt som Fullmånen lyser över ylande Vargar och Gnistrande Snöflingor.

Den går av när Andra Gruppen tar över spakarna, ungefär vid Halvmåne i Avtagande.

Den Tredje Gruppens Avbytare inträder då Fullmånen i Kalendern är fylld och Svart.

Så går den Fjärde Gruppen ut från Omklädningsrummet på Golvet, iklädda modetrendiga och stilenliga rymdoveraller, specialdesignade av Jean Paul Gaultiers Efterträdare.

Sedan har Arbetsteamet gått Månvarvet runt, d v s motsvarande tid som på Tellus som pågår under en normal Månad.

Månarbetarna sysslar i huvudsak med gruvbrytning av Månstenar. Efter dagens arbete kan de växla in Månstenarna till sådana marker eller polletter som är speciellt anpassade för japanska robotar samt tjänstvilliga och serviceinriktade androider ”Hotbots”, automater för varma och kalla drycker ”Hotshots”, automatiska gourmet-matlagare ”Hot Meals”, samt Pachinco-spel, Gashapon capsules-automater, högteknologiska, fjärrstyrda från inbakat kontrollbord, toaletter med badkar fyllda av Beaujolais Nouveau-vin, kapselhotell samt Kavaii Goth Lolita Maid-restauranger med ketchupen i blodgivarpåsar.

Månarbetarna, som kan bestå av båda två av könstillhörigheter, idkar var Fri Helg Umgängesrätt, Cosplay-karaokes i chambres separées, samt Marknader med Efterfrågade Anime- samt Marvel-figurer.

Månarbetare månar om Naturliga Urvalet av Moonies utklädda i Monaddräkter, moonar, men endast på måndagar efter Hög Flod.

Det är lätt att fastna i den ”patafysiska jargongen”, men tänk, rent hypotetiskt, om och endast om, det möjligen kan finnas en, om än omedveten, avsikt med det?

Denna korta sammanfattning av cirka 48 år, är speciellt medvetet skriven till de redan frälsta.

Det var år 1973 (100 E.P.) som regissören Göran Sarring lånade ut ”‘Patafysisk Antologi”, sammanställd av Claes Hylinger, till mig, Victor Rangner. Jag är född år 1957, i oktober, så var och en kan själv räkna ut hur ung jag var när ‘Patafysiken kom att ändra mitt liv för all framtid.

Jag läste boken om och om igen och, fylld av förväntan, kontaktade Claes Hylinger. Han meddelade mig om en annan ‘patafysiker i Stockholm, arkitekten Christian Bodros. Christian hade en studiecirkel i ‘patafysik.

Christians inställning var att vi, vid varje sammankomst, skulle prata franska.

Christian var född i Paris och var fullt övertygad om att vi i den lilla gruppen skulle lära oss franska genom någon slags variant av Naturmetoden. Jag vet inte hur det gick för de andra i gruppen, men jag har aldrig, trots allvarliga och långvariga försök, lyckats tränga in i det franska språket.

Att kunna behärska det franska språket i text och tal, är en förutsättning för att tränga in i ‘patafysikens labyrinter av speglar i speglar, kinesiska askar i askar och ryska gummor i ryska gummor.

Men, kanske, eller kanske inte. Efter att i många år varit engagerad i att möta andra, mer kunniga än mig, ‘patafysiker, gav jag upp Collège de Pataphysique.

Jag kan inte uttala mig om hur det är med Kollegiet idag, söndagen den 19 september 2021 (vulg.) men än uppskattar jag Alfred Jarry, Patafysiken och ‘Patafysiken, än varje form av institution som har som målsättning att begränsa Vetenskapen. Jag är kanske mer cynisk, i ordets ursprungliga betydelse, angående hur ‘Patafysiken som Vetenskap överförd till Pragmatisk Praktik ute i Levande Livet ska avhandlas och behandlas.

Som i så många andra försök till, i ord och text, överföring av mystika och mystiska formler, övergår Inlärningen till missförstånd och en slags konkurrens om vem som vet mest och bäst. Det blev istället så att jag själv uppfann eller upptäckte hur jag kunde använda Claes Hylinger till Färdledare på Distans.

Den upplevelsen kommer aldrig att upphöra, varken i Tiden, Rummet eller långtidsminnet. Även denna åsikt är förstås med utgångspunkt från den Vetenskapliga Attityden.

Utövandet av ‘Patafysiken är som att lägga ett pussel vars bitar man redan från början vet aldrig kommer att framkalla en enda vision av Helhetsbild. Lite som japanska Wabi Sabi.

Om man verkligen vill sätta sig in i ämnet Vetenskapen om de Inbillade Lösningarna och Undantagen och redan läst den senaste versionen av ‘Patafysisk Antologi ”Segla i ett såll” tills volymen är på gränsen till Återvinningsbar, finns andra författare som väl eminenta som introduktörer till Vetenskapen.

Sådana Giganter vars Imaginära Axlar man kan stå på, som Miguel Cervantes, Jonathan Swift, Franz Kafka och Jorge Luis Borges.

Här infinner sig också en underförstådd Fri Association till det Intrinsikala Spelet-i-Sig, René Descartes Solipsism, samt Ludwig Wittgensteins Språkspel.

Den eviga frågan återstår att besvara för var och en som, i en anda av besatthet, önskar fördjupa sig däri:

Finns Verkligheten över huvud taget och i så fall, varför?

Frågan om Livets Mening eller Meningen med Livet är desto enklare att besvara:

Att Leva.

Det finns en slags libertariansk version av Vetenskapen, som innehåller idéer utvecklade av Immanuel Kant, Friedrich Nietzsche, Ralph Waldo Emerson och Henry David Thoreau.

Andra vänder sig mer, utifrån svenska perspektiv, österut och förespråkar likheter med Sufism, Zen-buddhism, Taoism samt Shamanism.

Men vad vore Vetenskapen utan Matematiken?

Hur kan man föreställa sig ett Svart Hål?

När kan maskinerna drivas med bränslet Anti-Materia?

Om Hunden är Människans Bästa Vän, så följer då också som ett logiskt samband att Människan också är Hundens Bästa Vän?

Många av Forskare och Utövare av Patafysiken skulle hellre tala om ”Le Chat Noir”, både såsom Edgar Allan Poe har beskrivit den och som den faktiskt existerade som kafé, inte så långt från Montmartre.

En annan betydligt betydelsefullare Centralgestalt är Erik Satie. Via honom finns också kopplingar till René Clair, Man Ray, Marcel Duchamp, John Cage, The Beatles, John Cale, Brian Eno, David Bowie samt till senaste House-musiken.

Dessutom: Vad vore Lady Gaga, utan DADA?

Marcel Duchamp förklarade själv att hans konsthantverk härstammade från närläsningar av Raymond Roussel.

Raymond Roussel, tillsammans med efterföljare som Raymond Queneau och George Perec, i OU.LI.PO demonstrerade hur Visionen kan omstruktureras till Iscensättningar av Möjliga Föreställningar.

Upprepningar av lösa trådar och förbindelser kan fortsätta ända tillbaka till Tidernas Allra första Begynnelsebokstav, men Claes Hylinger skulle nog ändå vilja ha med sin egen mentor, Jean Ferry.

Själv hade jag turen att träffa Luc Étienne, Paul Gayot, Ornella Volta, Brunella Eruli, Barbara Wright samt Stanley Chapman.

Ändå är det Claes Hylingers version av ‘Patafysiken som för mig var den Äkta och Ursprungliga. En ständigt virvlande mix av lika delar Humor och Allvar, där det ena plötsligt är helt utbytbart och förenligt med det andra. Till råga på allt utan att falla ner i den Nihilistiska Varggropen. Min egen version handlar just mycket om vad som är ”Äkta”.

En ”Äkta Förfalskning” är mycket intressantare, tycker jag, än ett ”Falskt Original”.

Det finns mycket av Hylingeriana som ännu inte publicerats. Detta tycker jag att Sveriges Radio snarast möjligt ska åtgärda, genom att, i något format av digitala media, ge ut Magnus Hedlunds och Claes Hylingers radioprogram med titlarna ”Absurt, sa Räven” och ”Medan tiden går”. Det finns minst tre pjäser eller radioteatrar som är skrivna av Claes Hylinger:

”Kaféet” (en fantastisk förutsägelse om det tillstånd som långt senare skulle uppstå inom den slutna kretsen av Svenska Akademien).

”Räddningen i Öknen”, samt en inspelning med Sven Lindberg, med uppläsningar av valda historier ur ”Den Ojämförlige Mulla Nasruddins Bedrifter”. Finns det alltså flera versioner av ‘Patafysiken varav En är kvalitativt bättre än alla de övriga?

Nej, inte alls. Det är Överflödet av Patafysik som gör Vetenskaplig så Obegripligt Obegränsat Ofullständig. Alla andra svar och åsikter om denna fråga, är förstås helt inadekvata och inkongruenta.

Kanske två citat från Francis Picabia kan sätta myror i huvudet på den som så önskar:.

“A conviction is a disease”

Varje Övertygelse är en Sjukdom.

”A free spirit takes liberties even with liberty itself.”

En Fri Ande tar sig Friheter även med Friheten i Sig.

Hänvisningar till:

Claes Hylingers hemsida.

Malin Eides text i Allehanda, intervju med Claes Hylinger.

Volym där Claes Hylingers pjäs ”Kaféet” ingår.

Alex biografiska text.

Mycket läsvärd text om Jorge Luis Borges författarskap, av Emilia Jonasson.

Patacosmos.

I Civilisationens förflutna har Teknikoptimisterna företrätts av Industriromantiker.

Under en kort era av Gröna Vågare, mest härstammandes från Urbana hippies i brokiga kläder, gärna lite som ingår i trenden av Militanta Survivalister samt Bokstavstroende Undergångsprofeter finns också Oskrivna regler om Nietzscheanska Libertarianer oftare än sällan igår Postmoderna Naturliga Urvalet av Syntetiska Artificiella Artfränder.

Även en intill besatthet hängiven Libertarian måste ju då och då ge vika för Communitys syn på Långsiktig Välfärd fram mot Okända Hägrande Målbilder då Stridsyxor svängas, svärd bräcka sköldar. Stormtid, vargatid varsla änden. Ingen mänska den andra skonar.

Ned Ludds insatser i Civilisationens Utmarker klingade av och tonade ut i Glömskans Dystert Mörka Materia. Feodalsamhällets Fogdar fogade sig i att ge vika för Industrialismens Framstegsvänlighet.

Detta kan ju i vår Samtid i Nuläget av Exponentiellt ökande mängder Negativa Stresshormoner av Gemene man med närmaste Anhöriga upplevas som lite Märkligt, men Den som Vill ha Mer och Mer, måste naturligtvis Bidra med Krafttag, typ Överansträngande Insatser i Orörd Kuperad Terräng. Till och med i De Bästa av Världar förföll, trots ideliga påminnelser, Sanslösa Medborgare ner i God Tro om ett Hopp till Nästa, Bättre Utrusta Utopiska Infrastruktur.

Det har sedan Tidernas Begynnelse alltid funnits Trädkramande Foliehattar och Bakåtsträvande Miljömuppar som gör praktiskt taget allt för att förlägga Förbifarten till Handlingarna.

Senare tiders Neoidealister har alls ingenting emot att hela Landmassan asfalteras, men söker ändå argumentera för att med Flygande Bilar i Luften, kommer ändå betydligt fler än någonsin tidigare hamna i Var Mans Mun.

Varför alls tillbringa den, tidigare alltför Korta, men numera Prokrustinerat Utdragna Livstiden i Riskzonen för Eroderande Slukhål och darrande Jordskalv, när Existensberättigandet lika väl skulle kunna upplevas i Betydligt Varmare Sällskap inuti ett Välutvecklat Luftslott, typ Tesseraktiskt Utsträckt ISS?

Även en Normalbegåvad Diskmaskinsrealistisk Högteknologioptimist bör väl ha med i sina Kommande Framtidsvisioner ett näst intill Obegränsat antal Förarlösa Flygande Elbilar och Logistiskt styrda via GPS, Gigantiska Långtradardrönare över Alplandskapens Sköna Berg och Djupa Dalar?

En Seriöst sinnad Idealistisk Framåtsträvande Högteknologisk Optimist bör ju ändå vara att inte uppleva sig Andligt fastkättrad av Värderingar hemmahörande i Dantes skildring av ett Utopiskt Materiellt Inferno:

Vestibulen, mitt emellan jord och helvete straffas de likgiltiga, genom att tvingas jaga en blank fana, själva jagade av getingar, flugor och larver.
Första kretsen: De som kämpade för det rätta men inte hade den rätta tron. Straffet är ett evigt liv som det på jorden.
Andra kretsen: De vällustiga blåser omkring i en storm.
Tredje kretsen: De omättliga tvingas ligga ner i gyttja under regn och hagel.
Fjärde kretsen: De giriga och slösaktiga tvingas rulla stora stenar mot varandra.
Femte kretsen: De vreda slåss mot varandra i ett träsk och de lata ligger fast på bottnen.
Sjätte kretsen: Kättarna brinner i öppna gravar i all evighet.
Sjunde kretsen: I den sjunde kretsen återfinns våldsverkarna. Både mot sin nästa, sig själv och mot djur, natur/Gud.
Åttonde kretsen: De som lurat och bedragit, stulit och splittrat, smickrat och spått, gjort sig skyldiga till ondskefulla, kallblodiga synder associerade till svek straffas här i tio olika subkulturer (Malebolgia).

(Malbolge är ett esoteriskt programspråk döpt efter den åttonde kretsen i helvetet i Dantes Den gudomliga komedin. Språket designades av Ben Olmstead 1998 med syftet att göra det så svårbegripligt som möjligt.)
Nionde kretsen: Förrädarna mot sina nära och vänner är fast till knäna i en frusen sjö, landsförrädarna till midjan, förrädare till sina gäster till halsen och de som förrått sina mästare är helt infrysta i Cocytos is.

En Seriöst sinnad Idealistisk Framåtsträvande Högteknologisk Optimist har som Vision en Transhumanistisk Libertariansk Remix av Metropolis, 1984, Sköna Nya Värld, samt Amerikanska Ursprungsbefolkningens De Sälla Jaktmarkerna.

För Framställandet av Visionen krävs en nypa av Primitivt Djurisk Jägarnatur, en nypa av Stoikerns Likgiltighet, en nypa av Spartansk Fysik, en nypa av Lockes Tabula rasa, samt en stor näve av det Drömda stoff ur vilket Endast Fantasin sätter Gränserna.

Det finns Platonska Idealistiska Utopister som siktar betydligt högre än så. Största och Avgörande delen av en Utopisk Vision är att Kreatören kan ta med i stort sett vad som helst.

Problemet är att var gång någon Jordnära Bonde med Sunda Förnuftet i behåll, granskar samt analyserar Visionen från alla håll och kanter, hamnar snart Hägringen i samma defaitistiska Status quo-Dystopi i vilket, eftersom allt är Perfekt in i minsta detalj, ingenting finns för Utopias Medborgare att Göra, utan att Förstöra.

Kort sagt; för att kunna Förbättra något, så behövs sådant som inte överensstämmer med Platons Ideala Idévärld.

Helt Logiskt krävs Kriminalitet och Kaos, för att Medborgarnas Demokratiskt Utsedda Representanter ska kunna införa Lag och Ordning.

Experter inom Juridik behöver Någon som inte kan hålla Fingrarna i Styr eller Borta.

Domarna måste kunna utföra sitt Ämbete; att Bedöma och Döma.

Tillverkare av Säkerhetsutrustningar skulle inte Överleva om Tillgången på Ohederliga Element plötsligt skulle Upphöra.

Poliskonstaplarna kunde i lugn och ro hjälpa Människor till Rätta, men med vidareutvecklingar av Smartfonen, kommer också Rättvisans Vänner av Ordning råka ut för Försvårande omständigheter för att kunna Förklara sitt Existensberättigande.

Den Verkliga Visionären i Utförandet av Perfekta Samhällen samt Perfekta Samhällsmedborgare inför därför Oregelbundna Mönster av Högkonjunkturer och Lågkonjunkturer.

Detta kan regleras genom att Statskassan ibland kan liknas med Fulla Lador, ibland med hårt åtdragna Svångremmar. De som inte har en fet falukorvsbit hemma, måste därmed finna sig i att suga på ramarna.

De som har slitit sina redan trasiga, sönderfallande skodon under Golgatavandringen utmed Caminon, ända ner till sulorna, kan tillägna sig Tillräckligt av praktiskt pragmatiska Erfarenheter om Hur Nyttigt det Är för både Kropp och Själ att Springa Maraton Barfota.

Liksom i Dantes Dystopiska Komedi gäller det att redan från Första sidans Första Rad, hos Läsaren/Tydaren implantera Föreställningen om Hur varje Helvete förhåller sig till ett Iscensatt Paradis.

Sedan Urminnes Tider har Allrahögstainstans med alla till buds stående medel Övertygat sådana som lever under Existensminimum i Slavliknande Förhållanden att de faktiskt Utför något för den Tysta Majoriteten, högst Avundsvärt, typ Ideellt Arbete utan Lön eller Ersättning in Natura.

I den mest Utopiska av Utopiska Världar kan den Enskilda Medborgaren Uppleva Existensberättigandet som en Bock i Örtagård.

Äntligen är Människan Fri från Synd, då allt Ansträngande utförs av Automatiska Perpetuum (genom vacuum) Mobile-Maskiner vars hela Struktur inom Produktionsmedlen drivs med Virtuellt Visualiserat Drömstoff via Konvertibla Solpaneler. På det Enkla viset kan Utopisten införa Kaotiska Fjärilseffekter, typ Semiotisk Språkförbistring, i Status quo-Optimala Babels Tornbyggen.

Bofasta som Nomadiserande, brukade ord som verkar härstamma från Frilevande Trädstammar som Odlas i närheten av just nu växande Frilufts- sam Fritidsanläggningar, ofta benämnda som Naturreservat, Nationalparker eller Nationalstadsparker.

Det finns många olika Orsakssammanhang till varför ett Samhälle kan uppstå.

Sett ur ett Nutida Historiskt Perspektiv verkar mycket få av Samhällsbyggen ha inletts av en Enda Envåldshärskare som Initiativtagare, Landbyggare, Strukturomvandlare och Arbetsgivare.

Den vanligast förkommande Samhällsgrunden uppstår troligtvis i och med att en Traditionell Familjebildning inom Samma Språkspel Sammanträffar med en Likasinnad med i stort sett Samma Levnadsbakgrund.

När en Tredje snarlik Uppträder inom samma Begränsade Område, typ Bergssluttning, Ängsmark eller vid Hälsosamt Källvatten med Fri Tillgång till Vild Fisk, kan dessa Tre Intillboende Närliggande, betrakta varandra som Nära Grannar och själva Sammanslutningen en By, inklusive Bygemenskap, Byalag, Bygdegård och Hembygdsmuseum.

Den första Materiella Samlingen inleddes troligtvis kring en Eldstad, en Spis eller en Öppen brasa som enda Värmekälla.

En seriöst avsiktlig konformistisk Konspirativ Anda kan Tillföra en Positiv Inverkan inom samma Kulturella Sociala Struktur. Samtliga inom samma Andliga Jordmån Medverkar till Underförstådda, Outtalade, Tystnadskulturella Inlärda Beteenden.

Ur den Andan uppstår så småningom en Subkultur av Tysta Majoriteten som i dess mest Extrema Yttring, kan betecknas som Bokstavstroende Legaliserade Neoluddister. Deras Gemensamma Framtidsutsikter beskrivs bäst med Valspråket: ”Allt var Bättre Förr.”

Beteendets deskriptiva definition är i det här fallet Ovanligt Vitt och Brett. Detta eftersom det Även omfattar Språkspel, Ordbruk, Talesätt, Fysiskt mimiska åthävor, förändrade ansiktsuttryck, och Intrasociala Mellanmänskliga Utbyten av för det mesta Affektiva Omdömen om Detaljerade Skiftningar i Närmiljön närmast Bostäder, Kreatur och Odlingsbara Tegar.

Byns underförstådda Utbyteskapacitet grundar sig på Lagen om Utbyte av Efterfrågan på Varor och Tillgången av Tjänster.

Nomadstammens främsta kännetecken är att den ständigt befinner sig i Mental Rörelse samt i Fysiskt Språng. Det kan i ena fallet innebära att söka Återfinna Friheten någon annanstans, eller, i andra fallet, Skynda undan från en Plötsligt Upplevd Frihetsbegränsning.

Som Läsaren/Tydaren snart inser, kan den ena Upplevelsen, helt irrationellt, övergå till det andra Tillståndet.

I ena fallet kan det handla om hur Villebråden och Bytesdjuren plötsligt av en Oförklarlig Anledning även för de allra högst upp i Stammens Vishetsråd, flyttar till ett annat ställe där gräset är grönare och den Exteriöra Miljöbeskrivningen, Fridfullare.

I det andra fallet kan Väderförhållandena avvika som en helt Oväntad Överraskning och därför måste samtliga inom Stammens medlemmar uppsöka ett annat ställe. Undflyendet är alltså en ständigt pågående Parkour Freerunning mellan Frihet Från och Frihet Till, en Annantillvaro.

En utvidgning av Byns levnadsförhållanden kräver Ytor som annars tidigare räknats som i Utanförskap, typ Tassemarker. I Regel uppstår Expansionen då Befolkningstätheten per Kvadratmeter Överlappar den mest intilliggande. I det här förhistoriska stadiet av Verklighetsberättelsens vidareutveckling kan Konflikthärdarna mellan Bybor och Nomadstam Överträffa alla tidigare Inträffanden av samma Natur.

Att det i sådana konflikter ingår Människorov av företrädesvis Unga, Ogifta Ungmör eller Flickebarn kan av Utomstående Obehöriga anses vara i strid mot gällande Kutym, Normer och Värderingar. I ett längre perspektiv klassas sådana Effektsökerier som Inledningen till Hastiga Krigsförbrytelser. Men senare Forskningsrön utförligt beskrivna i Nature har visat att sådana Överlagda handlingar minskar risken för Inavel inom samtliga Framtida Släktled.

Därav talesätt som: ”Kärlek börjar med Krig”.

”I Krig och Kärlek är Allting Tillåtet.”

”Livet är en Strid och Äktenskapet är ingen Vapenvila.”

I lägen av Överenskommen Vapenvila, typ Terrorbalans mellan två Markbundna Byar, kan Nomadstammar eller deras representanter fungera som Handelsresande, Tolkar, Skiljedomare och, då även en Nomadstam kan inbryta i sådant som bör bedömas som Överträdelse, verka som Gemensam Fiende till antingen den ena Byn nr 1, eller den andra byn nr 2, eller båda, samtidigt.

Så uppstod talesättet Fiendens Fiende är Min Vän.

För en pragmatiskt sinnad Associativ Steganografisk Ordkonstmakare, uppstår å ena sidan händelseförloppet Två slår den Tredje, men med Vissheten om att Rollen som den Tredje, då och då Skiftar mellan de Tre Parterna.

I vardagsverkligheten betyder det rent praktiskt: Ena stunden kan en By nr 1, samarbeta mot den andra Byn nr 2, för att nedgöra den gemensamma Fienden, Nomadstammen.

Andra stunden kan Nomadstammen, utföra taktiskt strategiska manövrar, med språkspel under Bordet och, utan att lägga fingrarna emellan, vid lämpliga tillfällen understödja verkanselden från den ena Byn nr 1 och, då ett ännu lämpligare tillfälle uppstår, understödja verkanselden från By nr 2.

Dessa båda Strategiska Undanmanövrar fungerar Avledande, men också Inledande till ett Oförutsägbart Gerillakrig i vilket Nomadstammen redan före första Ombytet, sitter med Full Hand.

Nomadstammen kan verka som Insamlare av Lösa Informationsbitar som i gällande läge, kan anses som värdefullt för antingen någon av Byarna, men allra helst, båda.

Nomadstammens Enskilda Medlemmar kan alltså fylla flera funktioner simultant inom samma Intervall mellan Första Kriget och Andra Kriget. Ett Ytterst Litet Fåtal Medlemmar vänder Kappan efter vinden, men kan ändå inte anses vara fulla Förrädare eller Quislingar.

Deras martialiska syfte är ju att utnyttja Intermezzon på Krigsplatsen så att den Ena Parten spelar ut den Andra. Den Infekterade Konflikthärden gynnar till sist endast Tredje Part, det vill säga dem själva.

Översatt till Verklighetsberättelsens Språkspel, pågår en egentlig Konkurrens mellan Två, fram tills dess, Fristående Verklighetsberättelser.

Nomadstammen är som mest verksam nattetid och då helst ute i Ingenmansland. Under Vapenvila och just pågående Fredsförhandlingar, kan Nomadkulturens Gråa Mullvadar verka som både Handelsresande Agenter och Dörröppnare till den Fria Svarta Marknaden.

Denna Obegränsade, Gränslösa, Gränsöverträdande eller Gränsöverskridande Funktion innebär förstås Affektivt Ekonomiska och Symboliska Umbäranden och förluster för både By nr. 1, och By nr. 2.

Efter tider av motgångar, kommer båda Byarna att enas om en Framtidsplan där Nomadstammen förklaras som Utesluten Tredje.

Sett utifrån den Diskbänksrealistiska vardagsverklighetens inrutade rutinhandlingar kan denna situation upplevas såsom både Möjlig och Önskvärd, men I plötsliga lägen av Exponentiellt Ohejdade Kursfall, töjer båda Lägren på Gränssättningarna så att Nomadkulturer i Närmiljön än en gång kan komma till Heders.

Då är det inte heller så konstigt att Byar, Fastställda Samhällsstrukturer, typ Civilisationen, eller Konglomerat av Globaliserade Multinationella Företag I Allians eller Kartellbildningar, så mycket det går, söker störa Traditionella Nomadstammar.

Eftersom Civilisationen skrivit om Lagboken efter senast uppkomna behov, ger dess Företrädare all Fast Egendom till sådana som har en Fast Adress med Förstahandskontrakt. Följden blir att Nomadstammarna splittras.

Som Fenix ur Elden, uppstår Öppna Nätverk med Fria Associationsbanor som Logistiska Transportsträckor mellan Tidigare Traditionella Nomadkulturer och sådana Frilansare samt Korrespondenter som i nuläget kan bestå av Affektiva Arvtagare till nu redan bortgångna Wandervögeln, Sanningssökande Hippies, Frikopplade Backpackers eller nu den senaste trenden av Digitala Nomader, med närmast intilliggande Subkulturen Urban Explorers.

Sådana Soffliggare som hellre föredrar att rösta på Schlaraffenland, än Gå ut och Möta Verklighetsberättelsen sådan som den ursprungligen är att Förhålla sig till, kan naturligtvis uppleva sådana mobila Informationsutbytare som potentiella hot mot Samhällsbärarnas Centralorganisation.

Den Enas Utopi är den Andras Dystopi. I båda fallen är det ganska så säkert att ingen av dem har någon lång livstid.

Det finns många olika Orsakssammanhang till varför ett Samhälle kan uppstå.

I en Nomadstam håller man samman, därför att det lönar sig för alla.

I vissa markområden och biosfärer är det så gott som omöjligt att bo på ett och samma ställe. Den vanligaste orsaken till varför vissa folk förflyttar sig, är därför att det som de behöver för att Överleva också befinner sig I Rörelse.

Herdefolk som följer med sina hjordar, som Får, Getter eller Renar, förflyttar sig dit där det finns rikligt med vilt växande föda till de frilevande djuren.

Så småningom kom allt fler stammar, flockar och klaner på att vissa djur gick att tämja, förutsatt att Folket hade tillgång till sådana växter som djuren var beroende av. Vissa djurarter var lättare att domesticera, än andra.

Att förtära kött från olika frilevande djurarter var en förutsättning för att människorna kunde ha tid till annat, än att bara använda dygnets ljusa timmar till Samlande och Jagande.

Ganska så säkert har människor lärt sig av andra levande varelser vilka andra djur eller växter som kan innehålla protein, kolhydrater, fett, samt näringsämnen som vitaminer och mineraler. Det sägs att Människan lärde sig av Vargen hur att bli Framgångsrik i Jakten på Vilda Frilevande Köttproducenter.

Vargarna kunde samordna sig så att Någon eller Några drev på bakifrån, Andra styrde Djuren vidare och så kom Anfallet framifrån.

Människan och Hunddjuret insåg så småningom att det var ett Win-Win att jaga tillsammans. Man kan anta att på så vis blev Vildhunden, på våra nordliga breddgrader, Vargen, mer och mer Domesticerad och Tam.

Inom båda arterna uppstod Naturligt en Meritokrati. Den som var bäst Lämpad, gavs Förtroendeuppdraget.

Det är högst troligt sant att Människans närmaste släkting är Apan, som Schimpansen, Orangutangen eller Gorillan, men att Samarbeta med dem i Ett Kollektivt Grupparbete, är så gott som omöjligt.

Nomadstammarnas största problem var att ständigt vara på Flykt för att finna Feta Betesdjur i Kringvandrade Flockar.

Därför blev Samlandet av Näringsrika Växter också Nödvändigt för Överlevnaden.

Visst förekom det också Jakt på Fågel, eller Fiske i vattendrag, sjöar och hav, men sådant infångande krävde mer än bara händerna som pålitliga redskap.

Den enklaste tekniken gick ut på att på något sätt skapa en fälla, en begränsad yta som det frilevande djuret inte kunde undfly ifrån.

Nomadstammarna bildade med tiden sina former av Kultur och Tradition, men Egendomen fanns tillgänglig också för andra nomadiserande djurarter.

Nomadstammen bestod så gott som alltid av Män, Kvinnor och Barn. Detta kan jämföras med våra Högteknologiska Digitala Nomader, som ofta hellre lever som Singlar, i Par eller Öppna Nätverk bestående av sådana Företagsamma individer att de både kan klara sig på egen hand, eller ingå som en betydelsefull medlem i en Grupp, Flock eller Samling.

Det som samtliga nomadiserande folkgrupper har gemensamt, är att de ofta befinner sig i Rörelse. Ett sådant Handlingsmönster innebär för Stammen, Gruppen eller Klanen, att Logistiken styr.

För mycket egendom i materiella värden, leder oundvikligen till att Rörelseförmågan avtar. Nomadstammar från Förr, hade ofta någon form av Transportmedel. Det kunde vara någon slags slags släde, som antingen drogs av någon Människa, eller Fyrbenta Hunddjur eller Hovdjur.

Verklighetsberättelsen innehåller inte tillräckligt med detaljerade skildringar för att kunna fungera som informationsspridare om hur det egentligen kunde gå till ute i livs levande praktisk och pragmatisk vardagsrealism, men rent Hypotetiskt kan man förutsätta att där det fanns gott om betesmark, rikt med bytesdjur, rent vatten i flytande form, samt skydd för väder och vind, kunde vandrande nomadstammar så småningom upptäcka sambandet mellan Biotop och Biosfär.

Nomaderna hade sina primitiva bostäder, kanske av lättillgängliga grenverk, kanske av djurskinn eller väv tillverkad av pälsverk eller växtfibrer, för att med tiden upptäcka att Tillvaron skulle bli både mer lätthanterlig och bekvämare om ifall Betesmarken stängslades in och på så vis lockade till sig Växtätande Köttproducenter som, med lite särskilt utvalda redskap och inlärda beteenden, kunde omvandlas till Domesticerade i Människans Tjänst.

Den före detta Nomadstammen anpassade den Fysiska och Psykiska Tillvaron så att den kunde tillföra tillräckligt av nödvändiga ingredienser för att Upprätthålla ett Bestående Kulturliv på en Livsberikande, inklusive Existensberättigande, Tvådimensionell Markyta.

Arten Människa kan indelas i minst två kategorier. Den ena är Trygghetssökande och den andra är Spänningssökande. Troligtvis var det de Trygghetssökande som Önskade slå ner sina Bopålar i Fast mark.

De Spänningssökande låg mer åt det Hållet att hellre Gå, än Stanna kvar. Vandrandet var något mer än bara en Överlevnadsstrategi, men en Inre Drift i sig; att ständigt Upptäcka, Uppfinna och Uppleva det Nya, ofta i egenskaper av Främmande och Okänt.

Inte helt oväntat, uppstod det Återkommande Konflikthärdar mellan de två Kontrahenterna. Nomadstammens medlemmar var själva tvungna att begränsa sitt antal så att Logistiken även i fortsättningen, på Kort och på Lång sikt, fungerade Smärtfritt, Friktionsfritt.

Om de frilevande Bytesdjuren av en eller annan anledning avtog eller till och med försvann, måste Stammen anpassa sig till de Ofrivilligt Nya Levnadsförhållandena.

Den före detta nomadstammen, som nu blivit Bybor i en Permanent By, kunde visserligen ha Odlade Växter, Frukter och Grönsaker, samt Djur vars muskulatur, organ, inälvor samt märg och senor kunde ge en viss mättnad, men också de kunde råka ut för plötsliga Katastrofer, som påverkade själva boendet, Bostäderna samt Förrådsbyggnaderna, Chockartade Anfall från Rovdjur och andra Olyckstillfällen, som Kroppsskador, Sjukdomar och Svält.

De Fasta Bosatta Samhällena upplevde kringvandrande Nomadstammar såsom Potentiella Hotbilder. Byborna gjorde vad de kunde för att Skydda sina Byar, Familjer och Egendomar från Attacker utifrån, som Människorov, Plundring, Stölder, Inbrott, Förstörelse och andra, mindre Förseelser.

Inom Nomadstammen hade med tiden uppstått Oskrivna regler som alla kunde utan och innan samt förstå innebörden i. Också Nomadstammarna, ibland som Fränder och Samarbetspartners, men ibland också som Konkurrenter och Fiender, hade Språkspel, med Tydliga Signaler, Symboler och Tecken, som också Antagonisten, den andra Gruppen, var införstådd i. Meddelanden kunde förmedlas antingen med ljud, från Mun till Mun, men på avstånd med mera Tydligt utförda Signaler i Ljud eller Ljus.

Redan i ett tidigt stadium av Verklighetsberättelsen, var samtliga inom samma Grupptillhörighet beroende av Tecken för Godkänt, Förbjudet eller Tills vidare oanvändbart.

Då Byborna sett till Kreaturen och gödslat Växterna, kunde de samlas kring Öppna Spisen, Äta, Dricka och idka Samvaro. I brist på annan sysselsättning kom någon på att deras egen betydelse i det som motsvarade deras uppfattning och tolkningsföreträde av Vardagsslitet, kunde uttryckas, först med vissa kompositioner av ljud, för att framträda inför de övriga i Kollektivet, med berättelser om Sällsamheter, Heroiska Uppdrag samt Osynliga Farligheter. Ett fåtal bybor kunde anse att sådana narrativ medförde negativa inverkningar på sådana bybor som ännu inte ingått i Mandomsprov och Fullvärdiga Medlemmar, eller i Framtiden kunde påverka Kvinnorna till Oönskade gärningar och i Uppfostrande syfte, dana kommande Generationsled, så att dessa omöjligt kunde utgöra ett Romantiserat Ideal för Ungersven och Ungmör.

Ur Trygghetsbehovet uppstod också Krav på Samarbetsvillighet inom Teamarbetet.

Någon, numera Okänd Tankesmedja, upptäckte klyschan: ”En för Alla och Alla för En”.

Långt senare skulle en mer Känslomässigt engagerad mer komplex Tankekedja, omformulera budskapets innersta innebörd till: ”Älska din Nästa såsom Dig Själv.”

För att de Trygghetssökande i Byn skulle kunna uppleva ständigt Ökad Säkerhet, kom Säkerhetsansvarigt Vaktbefäl på att konstruera ett sådant Skyddsvärn att Utomstående Obehöriga, typ Nomadiserande Stammar, inte skulle kunna tränga in i Byn utan att Möta Kraftigast Tänkbara Totalförsvar.

Nu var det inte riktigt så enkelt att bara de innanför Byns Bålverk, kunde uppleva sig vara hotade till Liv och Lem. De minst Trygghetssökande av Byns Invånare, sökte sig gärna då och då ut i Tassemarken för att söka nya Äventyr, Upptäckter och Okända Fenomen.

Om inte annat, så kunde de senare samma afton förmedla sina Oerhört Fantastiska Upplevelser till de mest Trygghetssökande inom Stockhusens fyra väggar.

Det var nämligen en erfarenhet som Byborna kommit fram till, nämligen att Nomadernas cirkelformade hyddor, tält och skydd, var svårare att anpassa till, på grund av utrymmesskäl, en rektangulär Odlingsyta. I och med det senare Fastighetsformatet, kunde Byborna nu börja ordbruka talesättet om ”Fyra Hörn”. Detta Arketypiska beteende ingår i Nuläget i beskrivningen av The Urban Explorers Medfödda Genetiska Uppsättning.

Liksom Homo sapiens sapiens gärna vill beskriva sådana Förhållanden som Farkoster ovan Mark, med termer hämtade från Nautiken, har Markboende, Bofasta som Nomadiserande, brukat ord som verkar härstamma från Skogsbruket. Det är inte alls ovanligt att man, i samband med Ord, samtidigt beskriver Bokstäver och Stammar i Verklighetsberättelsens marginaliserade kapillärer och alveoler.

Så uppstår ur Allas Krig mot Ingen, Desentropisk Antialienation.

Det finns minst två teorier om hur Tiden rör sig genom Historiens gång. Den ena hävdar att Tiden är Cirkulär, medan den andra menar att Tiden är Linjär.

Kanske, om Personen drar Linjen lika långt bort och ut i Universum som Einstein påstods göra, fortsätter den Raka Tidslinjen så långt bort det är möjligt i det Krökta Rummet, så att den Raka Linjen möter sin andra Ände därifrån den en gång vid Skapelseögonblicket eller Big Bang, sköts iväg.

Det tredje alternativet kan tills vidare inte uteslutas.

Vidare så påstår Etablissemangets Megafon att om Personen inte minns sin Historia, så är denna dömd till att Återupprepa den.

Detta är betydligt mer än Evidensbaserat, om Tiden är Cirkulär. Oavsett Personens Totala Minneskapacitet, så kommer Personen, eller Arvsmassan i form av, typ immateriell ”Själ” eller ”Ande”, Predestinerat återupprepa samma fatala Misstag om och om Igen.

Processen kan endast avbrytas ifall Personen drabbas av Amnesi, eller Demens.

Här gäller det alltså att uppfatta den Avgörande Skillnaden mellan Historiens Vingslag och Verklighetsberättelsen som den Objektivt, Förutsättningslöst och Opartiskt Neutral, Är.

Hur förhåller det sig då mellan, å ena sidan, Den Oskrivna Historien, Historien som Akademiskt Universitetsämne inom Humaniora, och, å andra sidan, Verklighetsberättelsen? Verklighetsberättelsen består av en hel del redigerade Verksamhetsberättelser som, om ifall Historiens nedtecknare, typ Julius Caesar, Saxo Grammaticus, eller Zakarias Topelius, anser sig ha så mycket kännedom om en Historisk Händelse in Vitro, eller på säkert avstånd, utanför Slagfältet.

Det är inte helt ovanligt att dylika Nedtecknare utesluter Paradigmskiftena ur deras Partiska Inlagor av Verksamhetsberättelser. Om deras Antagonisters Invändningar eller Vinklade Versioner, får Personen ingenting veta.

Verklighetsberättelsen, åtminstone som den har beskrivits hittills, Undviker vare sig den ena eller andra sidan av Saken.

I den Egentliga, Ursprungliga, Genuina Verklighetsberättelsen finns samtliga, oavsett deras direkta eller potentiella Inverkan på Sakernas Tillstånd, Paradigmskiften med. Det finns förstås, liksom många andra sammanhang, Avvikande Meningar om ifall Paradigm och Paradigmskiften verkligen Existerar i Rummet och Tiden?

En annan avvikande uppfattning handlar om ifall det är Individer som, i ord eller i handling, påverkar Verklighetsberättelsen, eller om det är en Flockimmunitet som styr allt som händer på eller Utanför Tellus Sfär.

Libertarianer anser som regel att det är Individer som rubbar Världens gång.

Totalitarianer förklarar att det endast och enbart kan vara en Tyst Majoritet, med högsta densitet som en Monolitisk Singularitet, som styr Utvecklingen framåt, fastän i ett Krökt, Cirkulärt, Begränsat Rum. Totalitarianens dröm är att Utvecklingen så småningom uppnår ett Högsta Möjliga Stadium av Status Quo, eller Zero Kelvin.

Libertarianer är mera Framstegsvänliga och Hyser kanske ett lite mer Orealistiskt Hopp om Framtiden.

Om ifall Totalitarianer skulle få ta tillfället i akt att Styra Verklighetsberättelsen, finns risken att hela Manifestationen skulle, antingen bli ett Draggankare, eller en Kräftgång.

Draggankaret innebär för Gemene Man att Aktivt Medverka till att det Förflutnas Artefakter behandlas aktsamt, bevaras, samt vid akut behov, repareras och restitueras, typ återställs till ett läge som dels innehåller det ursprungliga mönsterskyddet, dels tillför sådana detaljer som Administrationen, typ Etablissemanget inte kunde Avstå ifrån att Förmedla bakåt i Tiden.

En sådan fråga kan vara:

”Vad skulle Leonardo da Vinci ha gjort om ifall han hade haft tillgång till en Modern Kvantdator uppkopplad till både Internet och Dark Net?”

Där emot Kräftgången betyder för Gemene Man att Konstruera en sådan Diskmaskinsrealistisk Vardagsmiljö som, så gott det är möjligt, återgår till tidigare Tillstånd i Verklighetsberättelsen, till exempel tillbaka till Feodaltidens Klocklösa Samhällsmaskineri.

Libertarianerna förutsätter att en Deus ex Machina, så småningom dyker upp och ställer allt till rätta i överensstämmelse med en misstolkning av Darwins citat om det Naturliga Urvalet.

Var och en av nyligen uppdaterade om Världsläget inser snart att det Naturliga Urvalet kan upplevas som kontrafaktiskt i det senaste versionen av Paradigmet Antropocen.

Det tidigare, Postindustriella Naturliga Urvalet, blir satt ur spel, då Urvalsprincipen istället förutsätter en Syntetisk Artificiell Intelligens.

I sanningens namn förblir Verklighetsberättelsen intakt, om Samma Historia berättas om och om igen, fastän med Längre Avvikningar och Utläggningar än samtliga tidigare Självupplevd Personjournalistik.

En Nedkortad Version av Verklighetsberättelsen är Möjlig, men kanske inte Önskvärd, i ordets traditionella betydelse. I en kraftigt nedskuren Verklighetsberättelse, har Läsaren/Tydaren inte långt kvar till Sista Punkt. I en Fiktiv Filmatisering av Människans Historia, kan Läsaren/Tydaren/Observatören inneha Valfriheten att, vid tillfälle till besök på Annat ställe, Pausa eller Rewinda Slingan tillbaka till det Senast Upplevda.”

Än så länge har Tidstudiemänniskorna inte hunnit Framställa en sådan Alternativ Version, så att Verksamheten har gått mer än bara Ihop. Trots allt är det ju Språkspelets Deltagare av Livs Levande Offer, Skattebetalare och Bidragstagare som fått betala hela Kalaset från Början till Slut.

Det är främst Totalitarianerna som vill göra en Verklighetsberättelse så kort som möjligt. Deras motivering är att det skulle leda till mer klirr i kassan till både Skola, Vård och Omsorg. Libertarianerna, som gärna vill Anstränga sig så till den milda grad att Efterkommande av Människosläktet framställer Avatarer av sig, uppskattade från den bäst informativa vinklingen, framställer en Gemensam Ideologisk Attityd med Inställningen att var Naturtrogen Individ (Oavsett om denna kan kategoriseras i subkulturen Android, Replikant, eller 4D-utskriven Reservdelsmänniska) Äger både Materiell och Immateriell Upphovsrätt till allt som kan ingå i Individens Enskilda, Privatiserade, Verklighetsberättelse.

Det kan vid det här stadiet låta som om Totalitarianer och Libertarianer befinner sig på Ljusårs Avstånd från ett Förseglat Domedagskapitel i Senaste utförande av Konferensanläggning.

För båda parter i Målet tycks det vara mer än självklart att Mötet, i förtid, är så gott som avgjort. För Moderatorn, ofta representerande Allrahögstainstans, Allvetande Storytellern, gäller det att ta på sig Silkesvantarna och Ullstrumporna.

Storytellern Iscensätter hela Föreställningens Händelseförlopp så att Totalitarianen uppfattar Verklighetsberättelsen som Frihetens Diktatur, medan Libertarianerna upplever hur Diktaturens egentliga medel och mål, oavsett om de är Utopiska eller Dystopiska, långsamt men säkert uppnår stadiet av Naturlig Avgång och därmed följer oavkortat Paradigmet Frihetens Paradox. Det som Totalitarianen upplever som det Optimala Enväldet, motsvarar intill minsta detalj Libertarianens uppfattning om hur Var Fri Medborgare med Förtroende försedd med Total Frihet, kommer att anpassa sina Naturliga Drifter så att även andra inom samma Paradigm, i sann Konformistisk Anda, begår identiskt lika Bedrifter.

Som Avslutning på Mötet delar den Allvetande Storytellern, till var och en av samtliga som kan ingå i Verklighetsberättelsen en handbroderad bonad med den Kraftfulla Sentensen:

”OM VAR OCH EN SIN SYSSLA SKÖTER, SÅ GÅR DET OSS VÄL ENVAD VI MÖTER”.

Efter denna Ansträngande Prestation, klubbar den Allvetande Storytellern Mötet som avslutat. I referatet Står att Läsa:

”Den Nyss Uppkomna Konflikthärden mellan Totalitarianer och Libertarianer kunde sålunda Övergå i en Andlig-Digital-Virtuell-Cybernetisk Kompromissvillighet i Konsensus och med Acklamation Lojalt samt Solidariskt Korsbefruktande.”

Punkt Slut.

Den Permanenta Omstörtande Krisutvecklingskedjan.

Då det Gamla Paradigmets Representanter, Bokstavstroende Neoluddister varnar för KRIS, kan det Nya Paradigmets Representanter, Neoidealistiska Framtidstroende uppfatta samma Nuläge som ett Uthärdligt Stålbad, typ i Hängmattan, i El-Bilen eller på Stranden.

Detta hänger högst sannolikt samman med hur Kunskapen om Hur att Närläsa, långsamt men säkerts ersatts av Bokstavstroende Dystopisters Ösketänkande.

I SPEED-Samhällets korta Arbetsminne, gäller det att med Smartfonen i högsta hugg, känna åt vilket håll vinden blåser.

Många av dagens Exekutiva Samhällsbyggare tar Hypotesen att SPEED-brukandet kommer att öka Exponentiellt, helt för given.

SPEED-historien har många Anor tillbaka i Verklighetsberättelsens Källhantering.

Personen, eller i det här fallet, Läsaren/Tydaren, kan ha en förställning om att SPEED-idén föddes med Ned Ludd. Tanken förefaller inte helt otrolig. Ludd måste i alla händelser känt Framtidens vinddrag tillta kring Öronen.

Frågan är; vad kom först, Klockan, eller Industrialismen?

Klockor har det funnits i någon form sedan Urminnes Tider. Indelningen av Dygnets Timmar i Natt och Dag var ju något som den Judisk-Kristna Guden själv medvetandegjorde alldeles i Begynnelsen av Skapelseberättelsen.

En spontan fråga: Ingår Skapelseberättelsen i Verklighetsberättelsen?

Frågan kan tyckas synnerligen enkel, men om Vederbörande Problemlösare ställer Spörsmålet på sin Yttersta Spets, kommer den att Snart visa sig vara Extremt komplex. Kineser har helt säkert en helt annan Verklighetsberättelse än Gemene Man har här i Väst.

Den Yttre Skapelseberättelsen, som ofta kritiserats och kritiskt granskats av Scientister och Militanta Ateister, kan idag ifrågasättas med jämförelser hur den Yttre Skapelseberättelsen dels ska kunna Associeras till Big Bang och Kaos-teorin, dels den numera Traditionellt bundna frågan om hur den Judisk-Kristna Guden kunde uppfinna samtliga djur och växter simultant, jämfört med Darwin som, utan att i egentlig mening ifrågasätta Gudomens Existensberättigande, ändå menar att Tidens tand också nöter ut Gamla Urformer och därmed Säkerställer en Framtida Artutveckling medelst den tidens uppfattning om Genetik och DNA.

I det Nya Paradigmet utesluter Vetenskapen ännu inte att en eller flera Gudomar kan, i den här dimensionen och/eller någon annan, ha ägt inflytande över till exempel så Avvikande former som Slamkryparen, Näbbdjuret och Sengångaren. Detta med speciell hänvisning till Nietzcheansk Neodarwinism.

Sengångaren kan tillägnas lite extra uppmärksamhet, då denna Art mycket väl skulle kunna utgöra Maskot för de Bakåtsträvande av nu levande Bokstavstroende Neoluddister. Ändå borde stjärntecknet Cancer vara ett säkrare Kännetecken, än Frimurarnas komplicerade handrörelser och fingerställningar. Detta var ju förstås före uppfinnandet av den Italienska Dubbla Bokföringen.

Den Gamla Klockans utveckling från Stjärnsund, uppstod i och med Polhems föredömliga demoversioner och Prototyper av exakta sammankopplingar mellan Tid, Mekanik och Energi.

Energin som drivkälla till Urverket hämtades direkt från Upptäckten av Fjäderns Motvillighet till Lägesförändring, och Pendelns rörelse framåt och tillbaka, eller om Läsaren/Tydaren hellre så önskar, från Höger till Vänster och tillbaka igen, i taktfasta metronomiska slag.

Sannolikt uppstod SPEED:ets inverkan på Samhällsmaskineriet i och med Uppkomsten av Järnvägen. Den första Fysiskt Experimentala Upptäckten bestod naturligtvis av Hetluften, Ångan, Ångmaskinen, Ångloket och senare, faktiskt, Fission-Kärnkraftens utveckling.

Det råder en ständigt pågående debatt om ifall Homo sapiens sapiens tillhör Djurriket, eller utgörs av någon tredelad indelning bestående av Fysik-Kropp, Metafysik-Själ samt någon form av Andeväsen, förslagsvis en Daemon.

Om det Senare råkar vara fallet, så tillhör den understa delen, Fysiken, Materian i Livsform, Det Subliminala Undermedvetna krafterna mellan Reptilhjärnan och Tallkottskörteln och den Högst upp och Översta, på något sätt sammanlänkad med En Högre Existens, typ Andlig Energi, kanske i Fria Associationsbanor mellan Solar Plexus och Översinnliga Signalsubstanser.

Det senare en moderniserad version av Spinozas tidiga teoribildning om Gud som Allomfattande Verksam Substans, med Främsta Föresats att Sprida och Kultivera Agapisk Kärlek mellan Konformistiskt Likasinnade Likaberättigade inom samma Klasstillhörighet eller Subkultur.

Spinozas, i och för sig, logiska resonemang, kan vid en första, hastig, anblick verka tilltalande för Obildbara Kreationister, men det undviker lite alltför mycket hur Substansen påverkar den mer och betydligt flyktigare varianten, Erotisk Kärlek.

Därför kan Vederbörande Person, Läsare/Tydare, härleda den än så länge så abstrakta följdriktigheten till Teorin om Attraktionskraften mellan Två Ytterligheter. Redan här kan hänvisas till kommande text om Hur Totalitarianismen möter Libertarianismen på motsatta sidan om Cirkeln, med utgångspunkt från Diameterns tvärförbindelse.

För att Instifta den i det Gamla Paradigmets Verklighetsberättelse (som naturligtvis, evidensbaserat, det Nya Paradigmet härstammar från, men nu frigjord från Vanföreställningar om Betungande Bromsklossar och Elektriska Fotbojor) kan en Frånvarande eller Förklädd Gudom, typ Allrahögstainstans, indela hela Arbetsmaterialet, Kroppen, i Beståndsdelarna:

”Syre och väte är beståndsdelarna i vatten, som utgör cirka 70 procent av kroppen. Kol ingår i alla organiska molekyler.

Kväve, kalcium och fosfor hjälper kroppen att bygga upp protein, ben och DNA.

Flera av de grundämnen som bara förekommer i små mängder har centrala uppgifter i kroppen och är nödvändiga för att vi ska överleva. Det gäller till exempel kalium, svavel och magnesium.

97 % av kroppen består av följande grundämnen:
Syre: 65 %. Ingår i alla delar av kroppen.
Kol: 18 %. Ingår i alla delar av kroppen.
Väte: 10 %. Ingår i alla delar av kroppen.
Kväve: 3 %. Ingår i proteiner och DNA.
Fosfor: 1,5 %. Ingår i DNA, skelett och tänder.
Kalcium: 0,35 %. Ingår i skelett, tänder och blod.

Allt detta Förklarar, Försvarar och Förvaltar Bokstavstroende Neoluddister som, i någon Betydelsebärande Meningsbyggnad: ”ÄKTA”.

Ordet kan användas som till exempel i omnämnandet och den indirekta värderingen av ”Äkta Förfalskning”. Det är alltså varken fråga om ett Plagiat, en Originalkopia, en Replik eller taffligt försök till Affektiv Efterbildning.

Det är ingen Överdrift att använda ordet ”ÄKTA” som det som Förbinder Materian, Fysiken och Kroppen, med Själen, Anden, samt den Immateriella Rätten till Affektiva Värden.

I den Bästa av Världar kan alltså Instiftandet av Direkt Samband, typ Fysiskt Erotiskt Avsiktligt med Symbiotiskt Medberoende Särställning i, för Utomstående Obehöriga, Sekretessbelagt Samtycke mellan minst Fyra Väggar, inomhus eller Utanför Dörren, förena Båda Inblandade Parter i ett Civilrättsligt Kontrakt med kraven på att Avtalet ska gälla i Tider av antingen Nöd eller Lust, eller Både-Och.

(Utan att föregå den avsedda handlingen med en Spoiler Alert kan den Andliga och Juridiskt Bindande Överenskommelsen förstärkas med en välplanerad Kil, som fram tills dess ansetts som en Uteslutna Tredje.)

Detta är alltså själva uppkomsten av hur Adjektivet ”ÄKTA” används i uttryck som ”Äkta Man”, ”Äkta Hustru”, samt, som efter den senares nio månader långa Välsignat Tillstånd, transformerar en Uteslutna Tredje (Det Obekräftade eller, helst,, genom en vidimerad Graviditetstest, Bekräftade Fantasifostret), till en Välkommen Avkomma till Världen, det vill säga som ingår i Verklighetsberättelsen så som den bör låta i just nu gällande stund.

En mycket betydelsefull del av Välkomnandet till Världen som den Verkar i gällande Nuläge, består av en noga beskriven Formell Akt av Ritual.

För att Kilen ska kunna Upplevas som ”Äkta Barn”, måste Kilen genomgå först en Prövning av Könsbestämning. När könstillhörigheten är fastställd, återstår tre alternativ.

Om avkomman är av hankön, kan Objektet inkallas med Namnet: ”Lars”, eller mer till vardags, ”Lasse”.

Om avkomman är av den mer veka, sårbara, efemära versionen av Människosläktet, kan flickebarnet tilltalas med: ”Alice”.

Det Uteslutna Tredje blir alltmer accepterat, men svårt att fastställa rent fysiskt.

Några namn förekommer som tillhör gruppen Unisexa, som till exempel ”Alex”, ”Sunny”. eller ”True”.

Postmoderna namn som förekommer alltmer ofta, är hämtade från Comix-, Manga- och andra alternativa Verklighetsberättelser, typ Matrix, eller Alice i Underlandet i senaste Anime-versionen.

Omställningen.

Det kan ganska så säkert fastställas att det Gamla Paradigmet började gå ur tiden och ersättas av det Nya Paradigmet vid nedslaget av Little Boy, kodnamnet på atombomben med uran som släpptes över Hiroshima den 6 augusti 1945 klockan 08:15.

Efter Little Boy och Uppföljaren tre dagar senare, men den här gången över Nagasaki, Fat Man laddad med med plutonium som den 9 augusti 1945 kl. 11:02, förändrades både den Enskilda Individen, Människan, Flockvarelsen Mänskligheten, samt den Antropocentriska Verklighetsberättelsen.

Nu var det ett Absolut Faktum att Homo sapiens sapiens kunde begå Total Massförintelse.

Friedrich Nietzsche hade förutspått händelsen med de bevingade orden: ”Gud är Död”. Avbilden, det vill säga Agenten i Avhandlingen ”Förenta Nationernas Förklaring om de Mänskliga Rättigheterna” hade nu på allvar lagt till alla klutar för att hellre Förekomma, än Förekommas.

I det Gamla Paradigmet uppstod Oro i Leden. Utan Gud, ingen Djävul. Utan Djävul, ingen Ondska. Utan Ondska, ingen Godhet att Försvara.

Ekonomer och Ingenjörskonstnärer Världen över insåg Situationens Allvar:

”Bäst att Förbruka så Mycket som Möjligt, innan Allt tar Slut.”

Med andra, mer vanliga i Gemene Mans Mun, uttalade, sentensen:

”För mycket månad kvar efter lönen.”

Det gällde alltså att antingen få mer för pengarna i plånboken, eller dra ner på dagarna före lön, så att den skulle räcka mer än väl till att sätta guldkant på tillvaron.

Hur att åstadkomma det?

Civiliserade Ekonomer gav rådet:

Arbeta mer, så fylls plånboken, eller rättare sagt den elektroniska hushållskassan, på automatiskt-digitalt.

Civilingenjörerna kunde inte annat än att hålla med:

Tillverka mer, så sjunker kostnaderna.

Med ökad Tillgång, sjunker Efterfrågan och Konsumenterna lever upp till Kravet på Exponentiellt Ökande Tillväxt samt Återvinningsbar Råvaruhantering visar alltid evigt Glädjande Indexresultat.

Läkemedelsindustrins Ideella Altruister satt inte på händerna, utan trumfade över de övriga med det magiska kategoriska imperativet:

”SPEED!”

På gator och torg gastade den Tysta Majoritetens Folkvalda med Full Hals:

”Ropen skalla. SPEED åt alla!”

Rationalister inom Forskning & Framsteg ville inte visa sig oävna, men sökte ändå efter sådana enkla förklaringsmodeller så att även Crethi och Plethi inom Särintresset ”Vi som Betalar Skatt” skulle kunna förstå den Ekonomisk-Ekologiska Holistiska Fokuseringen på Den Fysiska Mänskliga Maskinens Uthållighet i vilket varje App, typ; Andnings-, Rörelse- samt Input och Output-Apparaten av Näringsämnen respektive Avfallshantering av Överskottsprodukter, satte betydligt skarpare avgränsningar, än Fantasin någonsin skulle kunna göra.

Hur att särskilja ”Tiggeri”, från en ”Vag Anhållan”, eller en ”Stilla Bön”?

För Inblandade Intressenter i Libertarianska Riskkapitalsplaceringar, var dessa ord inga visor. Andra Röster skola höjas för att höras.

Med Acklamation i Kör, sjöng de samstämmigt, enstämmigt:

””SPEED” är en Inlärd Förmåga för De Företagna som Verkligen Vill Anstränga sig och de Sina för att få Uppleva Framgång, Välgång och Lycka redan i det här Livet.”

Alltså enades Näringslivet och Landsorganisationen att, om alla tog sig i kragen, drog åt svångremmen och ansträngde sig till fram till den Yttersta Dagen, skulle SPEED:en ingå som en Verksam Substans, remixad av noradrenalin, adrenalin, serotonin och dopamin.

Utan Ansträngande Arbete, ingen Kroppseget SPEED. Utan Kroppseget SPEED, finns än så länge en ytterst begränsad tillgång av Amfetamin, Adderall samt, vid speciella problem av karaktären, EXC, DMT samt Magiska, Mystiska Svampar, att hålla modet uppe för alla dem som önskar ingå bland de få Naturliga Urvalet av Överlevande runt köttgrytorna.

Det är bara en tidsfråga om när, och inte var eller hur, grytorna kommer innehålla mer av biologiskt nedbrytbara syntetiskt-artificiella produkter framställda av Helautomatisk Autonom AI Mary Kvantrobot.

Det blir det Nya Paradigmets uppgift till Nätspindlar i biokemiska Mitosceller inom Öppna Nätverk att samla tillräckligt många av senast aktuella uppdaterade Informationsbitar, så att Medias framställningsprocesser i vilka färdigdesignade Nyhetsstoff fragmenterats till näst intill oigenkännlighet, kan reproducera samplarna så att remixen Mosaiken (som ersättning för Matrix) igångsätter det Nya Paradigmets Emergenta Explosiva Kollision där det Gamla Paradigmets Entropiska Energi återuppstår i ett fram tills dess hittills aldrig tidigare upplevt i Verklighetsberättelsens Evidensbaserade Kunskapsteori, Anti-Alienation, motsvarande på ett ungefär Desentropin i dess Linda.